Членство

Стани член               Подари членство              VSP Club (Very Sport Person)

Сдружение за развитие на спорта и спортната култура Фуутура – Footura е регистрирано сдружение по закона за ЮЛНЦ с идеална цел и работи изцяло и единствено в полза на спорта, в полза на развитието и налагането на спортния и здравословния начин на живот в обществото.

Да бъдете наш член означава да участвате пряко в дейността на Сдружението, да ползвате различни привилегии, да бъдете част от една спортна организация с идеална цел и да подкрепите усилията ни за спортно развитие в България. В момента в Сдружение Фуутура членуват 56 члена – активни спортисти по различни видове спорт.

Членуването в Сдружението дава следните права и привилегии:

– Участие в провеждащите се Общи събрания

– Право на информираност относно всички актуални и минали проекти на Сдружението

– Право на пряко и непряко участие в настоящи и бъдещи проекти на Сдружението

– Намаления от 20 до 30 процента в Партньорската мрежа на Фуутура (Виж Партньорства)

*Вижте повече за привилегиите за членство в Сдружение Фуутура

Attachment


Warning: Missing argument 2 for jоomsport_filter_seasontitle() in /home/vitoshan/public_html/footura.com/wp-content/plugins/joomsport-sports-league-results-management/includes/joomsport-permalink.php on line 11

Leave a Comment

error: Жълт картон!