Публичен отчет

За 2013

За 2014

За 2015

За 2016

За 2017

За 2018 – наличен в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ

Leave a Comment

error: Жълт картон!