Daily Archives: април 26, 2017

Не на расизма

Част от приоритетите в работата на Сдружение Фуутура са фундаментални принципи като недискриминация по полов, етнически, религиозен, соци

READ MORE
error: Жълт картон!