Младежи info

Младежи info

Има няколко начина, по които вие можете да се възползвате от нашата дейност, свързана с развитието и овластяването на младежкия сектор в България.

-Можете да се присъедините към група Младежки клуб ФУУТУРА / Footura Youth Club  във Facebook, където приоритетно споделяме информация за национални и международни младежки обмени, инициативи и възможности. Също така в тази група първи ще научите за младежките и спортните младежки обмени, инициативи и възможности, които са организирани от Фуутура.
– Можете да свалите безплатното ни мобилно приложение, предназначено за Младежи и Спорт и активен начин на живот – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.footurafinal

В това приложение ще имате достъп до информация за национални и международни младежки обмени, инициативи и възможности, както и много друга полезна информация. Там първи ще научавате за младежките и спортните младежки обмени, инициативи и възможности, които са организирани от Фуутура.  
– Можете да се възползвате от програмите на Фуутура за развитие и популяризиране на безплатния и масов спорт, насочени предимно към младежи и провеждани в Студентски град в София (имената на кампаниите са Спортна Благотворителна лига и Blorange day –http://footura.com/index.php/category/blagotvoritelni-sportni-turniri/
– Сдружение Фуутура е отворена организация и приема по всяко време доброволци, стажанти и заявки за нови членове с идеята, че може да осигури развитие на младежите в реална среда. Членувайки в различни мрежи, включително и в най-голямата младежка организация в България – НМФ, ние можем и да препоръчаме доброволчество, стаж или членство към организация от друга сфера.


На 01.08.2017 година бе създаден Младежки клуб към Сдружение Фуутура с председател Стоян Гечков. Имайки предвид заложените още в Устава при създаването на Сдружението през 2013 година цели:

1. Развитие на младежки дейности, инициативи и проекти, подкрепящи здравословния начин на живот и физическата култура на децата и младежите. 2. Отстояване в националната политика на Република България традиционно стратегическото място на спорта и спортната култура и спортното възпитание сред подрастващите и аматьорите. 3. Работа за възстановяване и разширяване на съществуващите и създаване на нови връзки между граждани, организации, региони и други структури на базата на спорта и спортната култура и конкретни спортни прояви – както в България, така и в чужбина. 4. Популяризиране постиженията, проектите и инициативите на индивидуални личности и организации в областта на аматьорския спорт. 5. Подпомагане на своите членове за по-добра реализация и решаване на определени социални въпроси, за повишаване на квалификацията и компетентността им по въпроси, свързани както пряко със спорта, така и с теми извън него. 6. Приобщаване на широк кръг граждани и граждански организации в дейността на Сдружението, формиране на партньорски отношения с търговски дружества, касаещи подкрепата им към Сдружението и неговите цели, както и диалог с централни и териториални органи на изпълнителната власт и техни подразделения относно възможностите за съвместни инициативи и проекти, касаещи целите на Сдружението. 7. Формиране и подкрепяне на спортни отбори към Сдружението (така също и на индивидуални състезатели), които да участват в аматьорски и / или професионални състезания и турнири по отделните видове спорт, както и изграждане и управление на дейността на Академия по футбол и/или други спортни игри. 8. Създаване и развитие на по-добра инфраструктура за практикуване на аматьорски спорт, което повишава мотивацията и запазва ангажираността на младите хора. 9. Участие в обществения живот и публичния диалог по проблемите на младежта и спорта – пряко и индиректно (чрез интернет)

Младежки клуб Фуутура се явява логична стъпка в разширяването на достъпа и работата на Фуутура към и за младите хора. Надяваме се, че след като през 2017 година станахме членове на двете най-големи организации в България, които работят пряко с децата и младежите, сега ще можем да включим в нашата работа и активни младежи, които да дават облика на повечето от инициативите, които инициираме и подкрепяме – и дори да формираме заедно успешни примери и политики по приобщаване на млади хора; стимулиране на младежи към обучение, работа, стажове, обмени, конкурси, стипендии, спорт и съответна реализация; превенция и социална интеграция чрез спорт; здравни и wellbeing програми и други.

Всеки младеж под 29 години може да стане член на Младежката група на Фуутура, като подаде заявка тук – https://www.facebook.com/groups/1816788718338317/?ref=group_cover


Фуутура предоставя следните възможности на младежи във възраст 15-29 години (към 29.04.2017 г.)

1. Възможности за безплатни тренировки и турнири по различни видове спорт – ТУК
2. Възможност за членство във Фуутура – ТУК
3. Възможности за различни видове стаж във Фуутура (маркетинг, журналистика, проектна дейност, спортна дейност, социлани медии, фъндрейзинг и др.) – ТУК
4. Възможности за доброволчество – (маркетинг, журналистика, проектна дейност, спортна дейност, социлани медии, фъндрейзинг и др.) –  ТУК
5. Възможности за включване в различни дейности, тясно свързани с изучаваните специалности и при съответствие с дейността на Фуутура
6. Включване в списък за участие в различни видове младежки обмени и младежки дейности на територията на България, Европа и Средиземноморието
7. Възможност за участие в конкурси и стипендии
8. Информационна подкрепа – включване в клубове по интереси, имейл бюлетини, приоритетна информация, канене на събития, изготвяне на препоръки и референции, индивидуални консултации и др. – ТУК

За информация по всички тези възможности ни пишете на имейл – info@footura.com или се свържете с нас ТУК 

 

 

Attachment


Warning: Missing argument 2 for jоomsport_filter_seasontitle() in /home/vitoshan/public_html/footura.com/wp-content/plugins/joomsport-sports-league-results-management/includes/joomsport-permalink.php on line 11

Warning: Missing argument 2 for jоomsport_filter_seasontitle() in /home/vitoshan/public_html/footura.com/wp-content/plugins/joomsport-sports-league-results-management/includes/joomsport-permalink.php on line 11

Leave a Comment

error: Жълт картон!