Младежи

Младежи

На 01.08.2017 година бе създаден Младежки клуб към Сдружение Фуутура с председател Стоян Гечков. Имайки предвид заложените още в Устава при създаването на Сдружението през 2013 година цели:

1. Развитие на младежки дейности, инициативи и проекти, подкрепящи здравословния начин на живот и физическата култура на децата и младежите. 2. Отстояване в националната политика на Република България традиционно стратегическото място на спорта и спортната култура и спортното възпитание сред подрастващите и аматьорите. 3. Работа за възстановяване и разширяване на съществуващите и създаване на нови връзки между граждани, организации, региони и други структури на базата на спорта и спортната култура и конкретни спортни прояви – както в България, така и в чужбина. 4. Популяризиране постиженията, проектите и инициативите на индивидуални личности и организации в областта на аматьорския спорт. 5. Подпомагане на своите членове за по-добра реализация и решаване на определени социални въпроси, за повишаване на квалификацията и компетентността им по въпроси, свързани както пряко със спорта, така и с теми извън него. 6. Приобщаване на широк кръг граждани и граждански организации в дейността на Сдружението, формиране на партньорски отношения с търговски дружества, касаещи подкрепата им към Сдружението и неговите цели, както и диалог с централни и териториални органи на изпълнителната власт и техни подразделения относно възможностите за съвместни инициативи и проекти, касаещи целите на Сдружението. 7. Формиране и подкрепяне на спортни отбори към Сдружението (така също и на индивидуални състезатели), които да участват в аматьорски и / или професионални състезания и турнири по отделните видове спорт, както и изграждане и управление на дейността на Академия по футбол и/или други спортни игри. 8. Създаване и развитие на по-добра инфраструктура за практикуване на аматьорски спорт, което повишава мотивацията и запазва ангажираността на младите хора. 9. Участие в обществения живот и публичния диалог по проблемите на младежта и спорта – пряко и индиректно (чрез интернет)

Младежки клуб Фуутура се явява логична стъпка в разширяването на достъпа и работата на Фуутура към и за младите хора. Надяваме се, че след като през 2017 година станахме членове на двете най-големи организации в България, които работят пряко с децата и младежите, сега ще можем да включим в нашата работа и активни младежи, които да дават облика на повечето от инициативите, които инициираме и подкрепяме – и дори да формираме заедно успешни примери и политики по приобщаване на млади хора; стимулиране на младежи към обучение, работа, стажове, обмени, конкурси, стипендии, спорт и съответна реализация; превенция и социална интеграция чрез спорт; здравни и wellbeing програми и други.

Всеки младеж под 29 години може да стане член на Младежката група на Фуутура, като подаде заявка тук – https://www.facebook.com/groups/1816788718338317/?ref=group_cover


Фуутура предоставя следните възможности на младежи във възраст 15-29 години (към 29.04.2017 г.)

1. Възможности за безплатни тренировки и турнири по различни видове спорт – ТУК
2. Възможност за членство във Фуутура – ТУК
3. Възможности за различни видове стаж във Фуутура (маркетинг, журналистика, проектна дейност, спортна дейност, социлани медии, фъндрейзинг и др.) – ТУК
4. Възможности за доброволчество – (маркетинг, журналистика, проектна дейност, спортна дейност, социлани медии, фъндрейзинг и др.) –  ТУК
5. Възможности за включване в различни дейности, тясно свързани с изучаваните специалности и при съответствие с дейността на Фуутура
6. Включване в списък за участие в различни видове младежки обмени и младежки дейности на територията на България, Европа и Средиземноморието
7. Възможност за участие в конкурси и стипендии
8. Информационна подкрепа – включване в клубове по интереси, имейл бюлетини, приоритетна информация, канене на събития, изготвяне на препоръки и референции, индивидуални консултации и др. – ТУК

За информация по всички тези възможности ни пишете на имейл – info@footura.com или се свържете с нас ТУК 

 

 

Attachment

Leave a Comment

error: Жълт картон!