Match – спортно промотиране и социално приобщаване

Match – спортно промотиране и социално приобщаване

Сдружение Фуутура организира редица дейности, свързани с промотирането на Спорта като средство за социално включване. MATCH – Съчетаването на възможностите за социално приобщаване, е двугодишен проект за съвместни партньорства, съфинансиран по програма „Еразъм +“, в който Сдружение Фуутура е партньор за България. Основната цел е да се засили социалното приобщаване и равните възможности за бежанците и младите хора в неравностойно положение чрез насърчаване и увеличаване на участието им в спортни дейности.

Вече реализираме и много от нашите дейности, свързани със спорта и активния начин на живот, насочени към младежи с интереси в областта на спорта, спорта като инструмент за социално приобщаване, както и към представители на онеправдани социални групи. 

На 21-22.10.2017 г. проведохме двудневен трейнинг с тема Coaching sport in Social inclusion, където представихме теми като:

– Какво е интеграция? Включването в проекти.
– Ползите от спорта
– Какви са недостатъците на спортуването в България?
– Ролята на треньора и обучителни методи
– Как да организираме спортно и обучително събитие?
– Методи за мотивация в спорта

В неделя, след обучителните часове, реализирахме и на практика спортни дейности на открито, като организирахме приятелски футболен мач за участниците в трейнинга. Естествено имаше победители, но не и загубили и в този MATCH

Какво предстои?
– Тридневен семинар, който ще се проведе в края на месец Ноември 2017 г. в гр. София, включващ разширено дискутиране на застъпените теми, групови упражнения, игри в стая, спортни игри и упражнения на открито или в зала и др. За семинара е предвидена екипировка, храна и др. за участниците
– В началото на 2018 г. продължаваме с интересните дейности и активности в гр. София, даващи възможност за социализиране и практикуване на спортно-здравословен начин на живот.
– През лятото на 2018 г. двама от участниците ще могат да заминат на 15 дневен jobshadowing в Италия

Смятаме, че – вследствие на посочените дейности – предлагаме не само директни ползи за участниците, но и полезно участие за тях в социалния живот и създаване на нови контакти, приятелства и възможности.

Вижте всички снимки от двудневния трейнинг на тема Coaching sport in Social inclusion –
https://drive.google.com/open?id=0B97TyjiXmZ-CSkVUV2xHVXlUQ2M

Вижте всички снимки от Приятелския футболен мач между участниците в трейнинга –https://drive.google.com/open?id=0B97TyjiXmZ-CM05aSDRwdzBkU0U

Запознайте се и с първия MATCH бюлетин тук –http://www.matchinclusion.eu/images/1match/newsletters/NewsletterMATCH-1BUL.html

Сдружение Фуутура благодари на отдадените ни фасилитатори, които проведоха трейнинга на изключително професионално ниво, а именно:
Йолена Гешева – спортен треньор 
Нако Георгиев – спортен треньор
Кирил Николов – младежки работник
Дилян Галев – младежки работник

Благодарим за подкрепата на партньорите ни в осъществените дейности CVS Bulgaria – www.cvs-bg.org
Специални благодарности за Мария и НМД за предоставените отлични условия за провеждане на основната част от събитията ни. 

Още за MATCH

MATCH създава конструктивен диалог между различни социални групи и професионалисти, работещи в областта на младежта и спорта, което ще доведе до промяна в приобщаваща система чрез засилване на идеята за спорта като инструмент за социално приобщаване и повишаване на осведомеността за неговия потенциал.

Шест участващи страни (Италия, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Холандия, Испания) работят и реализират редица дейности, включително курсове за обучение на транснационално и местно ниво, обновяване на обществени спортни пространства, младежки спортни турнири и антирасистки фестивали ,

Цели
• Засилване на спорта като инструмент за социално приобщаване и повишаване на осведомеността за неговия потенциал
• Да се ​​насърчи засиленото участие на бежанците и местните млади хора в спортните дейности и да се създаде конструктивен диалог между различните социални групи
• Да се ​​обучават младите работници и спортните обучители за по-добро познаване и умения за използване на спорта като педагогически инструмент за насърчаване на социалното приобщаване на „уязвимите“ целеви групи
• Да предложим възможности за обучение (да бъдеш треньор) на спортни млади хора от местни и мигрантски статути, което ще повиши нивото на социално приобщаване и бъдещите им възможности за работа
• Да се ​​насърчи (пре)откриването и използването на обществени пространства за практикуване на масовите спортове
Целеви групи
• Бежанци и търсещи убежище на възраст 15-25 години
• Младежи от среди в неравностойно положение на възраст 15-25 години
• Младежки работници и преподаватели, които имат малък или никакъв опит в използването на спорта като образователен инструмент
• Спортни треньори, които нямат педагогически инструменти в изграждането на спортни дейности

Attachment

Leave a Comment

error: Жълт картон!