Представяне

Представяне
Сдружение за развитие на спорта и спортната култура Фуутура е регистрирано сдружение с идеална цел и работи изцяло и единствено в полза на спорта, в полза на развитието и налагането на спортния и здравословния начин на живот в обществото.

БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ТУРНИРИ И СЪБИТИЯ                                                —   СПОРТ С КАУЗА

БЕЗВЪЗМЕЗДЕН СПОРТ                                                                                            —   СПОРТЪТ КАТО АЛТЕРНАТИВА

АМАТЬОРСКИ СПОРТНИ ПРОЯВИ ПО НЯКОЛКО ВИДА СПОРТ       —   ДА СПОРТУВАШ Е МОДЕРНО

БЕЗПЛАТНИ И ОТКРИТИ СПОРТНИ ДЕМОНСТРАЦИИ                           —   МОДЕЛЪТ НА ПОДРАЖАНИЕ

СПОРТНИ КОНКУРСИ И СТИПЕНДИИ                                                                   СПОРТЪТ ИЗГРАЖДА
СПОРТ И НАУКА                                                                                                               —    СПОРТНА ЛИТЕРАТУРА
СПОРТ ЗА ВСИЧКИ                                                                                                          —   СОЦИАЛЕН СПОРТ
СПОРТНО ОБОРУДВАНЕ                                                                                             —  УСЛОВИЯ
СПОРТНА ЕКИПИРОВКА                                                                                             — ПОДГОТВЕНОСТ
ЗДРАВНИ И WELLBEING ПРОГРАМИ                                                                          — ЗДРАВЕ И ТОНУС
РАБОТА С МЛАДЕЖИ                                                                                                    —ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ

Attachment

error: Жълт картон!