Атестация

ЧЛЕНСТВА И МРЕЖИ:

– Регистрирация през септември 2013 г. в Софийски Градски Съд
– Лиценз на Министерство на правосъдието (ЮЛНЦ регистър, от 2013 г.)
– Лиценз на Министерство на младежта и спорта (Регистър на лицензирани спортни организации, от 2014 г.)
– Членове на Национална мрежа Анна Линд България (от 2015 г.)
– Членове на Национална мрежа за децата (от 2017 г.)
– Членове на Национален младежки форум (от 2017 г.)
– Членове на няколко други национални и международни мрежи и организации (СПОК, IDA, FARE, EILD, ANNA LINDH)
– Верифицирана и препоръчана организация от GlobalGiving САЩ за 2016 и 2017 г.
– Верифицирана от NGO регистрите на Bridge, NGO advisor и др.


error: Жълт картон!