Едномесечен семинар за треньори за работа със специфични групи

2018-01-17 15:00 - 17:00

Сдружение Фуутура продължава с организираните дейности, свързани с промотирането на Спорта като средство за социално включване. Основната цел е да се засили социалното приобщаване и равните възможности за хора в неравностойно положение чрез насърчаване и увеличаване на участието в спортни дейности. Както и имплементиране стратегиите на Европейския съюз за подобряване на общественото здраве и социалното приобщаване, като се насърчи прилагането на Европейските насоки за физическа активност в спортни дейности за онкологични пациенти. Основната цел е да се демонстрира, че спортът помага в справянето с тези заболявания по положителен начин и може да спомогне за подобряване на качеството на живот на пациентите. Освен това с тази инициатива партньорските организации възнамеряват също така да повишат осведомеността по въпросите на спорта и здравеопазването на европейско равнище.

Бихме искали да ви поканим да участвате в нашите дейности, свързани със здравето, спорта и активния начин на живот. 
Ето какво планираме да направим:

 • Едномесечен обучителен семинар за работа със специфична група
  Датите на курса през януари ще са 17.01., 19.01., 22.01., 24.01., 26.01., 29.01., 31.01 , присъствието на всички дати не е задължително, тъй като материалът ще бъде раздаден и в електронен вариант; часовете са от 15:00 до 17:00 часа. След приключването на курса ще има възможност за приложни дейности и дриектна работа, а всеки от треньорите ще получи международен сертификат за работа със специфичната група и с групи в риск от социално изключване като цяло (на този сертификат ще фигурира логото и на Италианския Олимпийски Комитет, тъй като и те са участвали в изготвянето и прилагането на курса). Семинарът е отворен също и за посетители с интереси в социалното включване, спорта, здравето и медицината, както и хора, които биха искали да са доброволци в изпълнението на приложните дейности.
 • Тримесечни приложни дейности в различни видове спорт и работа с онкологични пациенти.
 • Работа по информационната кампания, разпространение на резултатите и др.

  *Семинарът ще се провежда в зала в гр. София, бул Витоша 25
  *Възможни са промени в датите и часовете на провеждане на някои от семинарите, за което заявилите участие ще научават своевременно
  *За записване и допълнителни въпроси – info@footura.comСмятаме че, вследствие на посочените дейности, можем да предложим не само директни ползи за участниците, но и полезно участие за тях в социалния живот и създаване на нови контакти, приятелства и възможности.

 

Related upcoming events

 • 2019-02-28 19:00 - 2019-02-28 21:00

  Какво е включване? Как да ангажираме млади хора в дейностите на нашата организация? Как да използваме спорта като средство за социално включване? Какво значи нашата организация да е "включваща"?

  Отговорите на тези въпроси ще получиш на събитието "Включване за всички", организирано от Български център за учене през целия живот и Footura Society / Сдружение Фуутура.

  В първата част на събитието Footura Society / Сдружение Фуутура ще ни представят своя опит да използването на спорта като инструмент за социално включване. През последните 2 години те активно работят с партньори от цяла Европа, включително University of Sarajevo, за да ви представят Наръчника за социално включване чрез спорт и практически инструменти, които можете да интегрирате в своите дейности.

  Във втората част от събитието Български център за учене през целия живот ще сподели повече за подхода на интерсекционалност (или още пресеченост) при работата с младежи и създаването на включваща среда. Освен това ще ви предизвикаме да погледнем как организациите, които представлявате да са по-включващи.

  Можете да разгледате полезна информация от опита на двете организации в рамките на международни партньорства по програма Еразъм + тук:
  https://matchinclusion.eu/
  https://all-in-project.eu/

  Ще завършим с неформална част, в която да споделим опит с останалите участници с напитка и малка почерпка. Очакваме ви!

 • 2019-03-07 18:30 - 2019-03-07 20:00

  Социален Сбор е нова инициатива на Сдружение Фуутура, с която искаме да създадем Календар за срещи на живо между нашите членове, участници, младежи, приятели, и др. Сборът ще даде пространство и възможности за срещи между хора от различни кръгове от дейността на Фуутура, за да се обмени информация, да се оформят нови идеи и възможности за всеки.
  ЗА КОГО?
  УС и членове на Фуутура и приятели
  Младежки клуб на Фуутура и приятели
  Спортисти и хора с интереси в спорта
  КОГА?
  2 пъти в месеца, четвъртък, 18:30. Моля вижте всички дати на събитията
  КЪДЕ?
  Основно ще сме позиционирани на ул. Петко Каравелов 5, близо е до входа на Южния парк, при хубаво време може и да използваме и самия парк. При конкретни поводи може да ползваме помещения и на други места.
  ПРОГРАМА:
  Представяне на Сдружението. Представяне на участниците
  Предстоящи възможности, дейности и турнири от страна на Фуутура
  Представяне на Специалния гост на събитието
  Идеи, предложения, представяния, коментари и въпроси
  Коктейлна и още по-неформална част

  Очакваме ви!

 • 2019-03-21 18:30 - 2019-03-21 20:00

  Социален Сбор е нова инициатива на Сдружение Фуутура, с която искаме да създадем Календар за срещи на живо между нашите членове, участници, младежи, приятели, и др. Сборът ще даде пространство и възможности за срещи между хора от различни кръгове от дейността на Фуутура, за да се обмени информация, да се оформят нови идеи и възможности за всеки.
  ЗА КОГО?
  УС и членове на Фуутура и приятели
  Младежки клуб на Фуутура и приятели
  Спортисти и хора с интереси в спорта
  КОГА?
  2 пъти в месеца, четвъртък, 18:30. Моля вижте всички дати на събитията
  КЪДЕ?
  Основно ще сме позиционирани на ул. Петко Каравелов 5, близо е до входа на Южния парк, при хубаво време може и да използваме и самия парк. При конкретни поводи може да ползваме помещения и на други места.
  ПРОГРАМА:
  Представяне на Сдружението. Представяне на участниците
  Предстоящи възможности, дейности и турнири от страна на Фуутура
  Представяне на Специалния гост на събитието
  Идеи, предложения, представяния, коментари и въпроси
  Коктейлна и още по-неформална част

  Очакваме ви!

Leave a Comment

error: Жълт картон!