Семинар Coaching sport in Social inclusion

2017-12-02 10:00 - 2017-12-03 18:00

Agenda

Training course Coaching sport in Social inclusion

Match – social inclusion opportunities


Е
nhance social inclusion and equal opportunities for refugees and disadvantaged young local people by fostering and increasing participation in sport activities.

TRAINING COURSE
02-03.12.2017, Sofia

GENERAL OBJECTIVES OF THE TRAINING COURSE: 

• to offer learning opportunities to sport young people from local and migrant origins that would increase their job future opportunities in the field of sport and youth work.
• to discover all aspects related to social inclusion and sport in order to develop their own program at a local level
• to know the theoretical background of inclusion and sport
• to take care about the local reality in order to guarantee the sustainability of the activity
• to know and practice the values related to sport
• to know and practice how the coach can act
• to know and practice how to organize a sport and educational activities
• to share and discuss practical experiences in the field of social inclusion, specifically aiming towards singling out the best methods, tools and competencies required for the social integration and inclusion of refugee asylum seekers and other socially vulnerable groups
• to deliver knowledge from the 2 sport trainers and 2 youth workers to the participants in the local course
• to discuss problems, to share ideas amongst the participant

Day 1 – 02.12.2017

09:30-10:00
10:00-10:30

Registration of participants – Hotel Hemus Sofia, KOM hall
Opening of the seminar and expectations – Emiliyan Metodiev
Overview of Local Meetings – Emiliyan Metodiev
Overview of the current and future MATCH activities
– Emiliyan Metodiev

10:30-10:40

Energizer

10:40–11:00

Bulgaria as a country of great sportsmen and moral deeds of integration throughout history (Presentation) – Sport team (Y. Gesheva, N. Georgiev)

11:00-11:30

Sports and exercise psychology – how to get motivated (exchange of experience and good practices between the participants) – Sport team (Y. Gesheva, N. Georgiev)

11:30-12:00

Career Opportunities / Job Responsibilities (Teamwork of participants) – Sport team (Y. Gesheva, N. Georgiev)

12:00–12:15

Coffee break

12:15-12:45

Entrepreneurship and Digitalization in Sport & Event Management, Taking Certificates or Medals (Presentation) – Sport team (Y. Gesheva, N. Georgiev)

12:45-13:15

Nutrition, Sports and Personal Health. (Presentation) – Sport team (Y. Gesheva, N. Georgiev)

13:15-13:45

Wellness & Fitness curriculum (Presentation) – Sport team (Y. Gesheva, N. Georgiev)

13:45-14:00

Daily evaluation of the training; Open discussions

14:00–15:00

Lunch

16:00–18:00

Sports activities:

Walk and light exercise in the park near the hotel
Playing some sports games in the sports complex near the hotel


Day 2
 – 03.12.2017

09:30-10:00

Registration of participants – Hotel Hemus Sofia, KOM hall
Summary of Day 1

10:00-10:30

Role of the coach – game/acting – Youth team (K. Nikolov, D. Galev)

10:30-11:00

Good and bad examples in the coaching methods? Which is more effective and why? (discussion) – Youth team (K. Nikolov, D. Galev)

11:00–11:20

Energizer

11:20-12:00

Role of the coach – what is it or what are they? (presentation) – Youth team (K. Nikolov, D. Galev)

12:00–12:15

Coffee break

12:15-13:00

What is integration and why do we need it in the process of globalization? (presentation) – Youth team (K. Nikolov, D. Galev)

13:00–14:00

Group exercise

14:00–15:30

Lunch

16:00-18:00

Sports activities:
Walk and light exercise in the park near the hotel
Playing some sports games in the sports complex near the hotel

18:30-19:00

Final evaluation of the training; Open discussions

Related upcoming events

 • 2019-09-21 13:00 - 2019-09-22 17:00

  Семинар „Социално включване и равни възможности за спорт“

  Семинар в с. Върбен, Пловдив
  21.09.2019 – 22.09 2019

  Сдружение Фуутура организира редица дейности, свързани с промотирането на Спорта като средство за социално включване.

  Бихме искали да ви поканим да участвате в семинар „Социално включване и равни възможности за спорт“, който ще се проведе в Къща за гости и спорт - село Върбен в периода 21.09.2019 - 22.09. 2019. Включени са теми за спорта, активния и здравословен начин на живот и предприемачеството. Къщата за гости е разположена в полите на Сърнена Средна гора (40 км от Пловдив) и е построена в най-съвременен стил, включващ сопортно игрище и две фитнес зали.

  Програма:
  21.09.2019 – 13:00- 14.00 - Пристигане на участниците в село Върбен
  14.00 – 17:00 - Туристическа разходка, тиймбилдинг сред природата, посещение на язовир Арбовия
  17.00 - 17.30 - Настаняване в къща за гости и спорт - село Върбен, кафе пауза
  17.30 - 19.30 - Семинарна част
  20:00 – 21:00 Вечеря
  21.00 - Културна вечер с допълнителни дейности

  22.09.2019
  08:30 – 9:30 Закуска
  9:30 - 11:00 Тиймбилдинг игри, спортни занимания
  11:00 - 12:30 Семинарна част
  12:30 - 13:30 Обяд
  14:00 - 16:00 Спортни занимания
  16:00 - Отпътуване на участниците

  Програма на семинарна част
  1. Представяне на участници в семинара – организатори; гости от различни НПО, спортни клубове, социални предприятия, институции; участници
  - Дискусия и въпроси
  2.
  Въвеждане в темата за социално включване чрез спорт и рекреация. Включване на различните засегнати страни в подобряването на условията за спортни дейности
  - Дискусия и въпроси
  3.Онеправдани хора по отношение на двигателни възможности, по отношение на географска уседналост, по отношение на социално-икономическа зависимост, по отношение на липса на спортна инфраструктура и треньори/спортни клубове – за постигане на спортно майсторство и др.
  - Дискусия и примери. Идеи и работа по групи
  4.Двигателна дейност и спортна и психологическа подкрепа при онеправдани хора – спортове, подходящи за различен тип хора и при различния тип негативни обстоятелства
  Дискусия и примери. Идеи и работа по групи
  5.
  Добри практики от дейността на Фуутура и от други български и чуждестранни организации (вкл. и от партньорските организации по проекта)
  - Дискусия и въпроси
  6.Теоретично представяне на партньорските спортни клубове
  - Дискусия и въпроси
  7
  . Публично ангажиране и доброволчество по темите на Социално включване чрез спорт, Социалното предприемачество, Спортно-здравословни практики и др.
  8. Връчване Сертификати за участие и добити компетенции

  Програма на спортна част
  Демонстрации и спортни игри по:
  *Общо-физически упражнения
  *Фитнес
  *Фризби
  *Футбол
  *Тенис на маса

  Смятаме, че – вследствие на посочените дейности - можем да предложим не само директни ползи за участниците, но и полезно участие за тях в социалния живот и създаване на нови контакти, приятелства и възможности.

  Участниците имат ангажимент да пътуват до мястото на провеждане, както и да заплатят предварително (по paypal, по банка или друг начин) административна такса в размер на 15 лв - до 10 септември. Настаняването, храната и дейностите се осигуряват от Фуутура.

  През последните 4 години Сдружение Фуутура активно работи с партньори от цяла Европа, за да могат да се създават и прилагат различни модели за приобщаване на хора в неравностойно положение (базирани на спорта и активния начин на живот).

  Можете да заявите своето желание за участие с попълване на google формуляр ТУК - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc840bLl5OYRxGXQDCs0vRp7_Q5ei1mpzASMtrtlylprVPK_Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&fbclid=IwAR1NAChy9kDPjsEBlxEYlHR4S3A6ElymjM7wb9hH-PHKFBWRLahb8oyI8KE

Leave a Comment

error: Жълт картон!