VIPClub

Footura VIPClub – Клубът на шампионите

2019

Аматьорска лига по Тенис на маса 4 кръг
1. Петър Тодоров 10 т. + 2 т. участие
2. Филип Дандолов 8 т. + 2 т. участие
3. Антон Ризов 6 т. + 2 т. участие
4. Младен Митев + 2 т. участие
5. Стефан Цветков + 2 т. участие
6. Дилян Цоцов + 2 т. участие

Тенис на маса Мега лига – 3 кръг
1. Петър Тодоров 10 т. + 2 т. участие
2. Светлин Димитров 8 т. + 2 т. участие
3. Филип Дандолов 6 т. + 2 т. участие
4. Петър Стоянов + 2 т. участие
5. Димитър Петков + 2 т. участие
6. Радослав + 2 т. участие

Аматьорска лига по Тенис на маса 3 кръг
1. Петър Тодоров 10 т. + 2 т. участие
2. Филип Дандолов 8 т. + 2 т. участие
3. Младен Митев 6 т. + 2 т. участие
4. Явор Цаков + 2 т. участие
5. Стефан Цветков + 2 т. участие
6. Дилян Цоцов + 2 т. участие

Тенис на маса Мега лига – 2 кръг
1. Петър Тодоров 10 т. + 2 т. участие
2. Марин Крънзов 8 т. + 2 т. участие
3. Светлин Димитров 6 т. + 2 т. участие
4. Димитър Петков + 2 т. участие
5. Валентин Николов + 2 т. участие
6. Теодор Симеонов + 2 т. участие

Аматьорска лига по Тенис на маса 2 кръг
1. Филип Дандолов 10 т. + 2 т. участие
2. Марио Георгиев 8 т. + 2 т. участие
3. Стефан Цветков 6 т. + 2 т. участие
4. Александър Шумаков + 2 т. участие
5. Емил Методиев + 2 т. участие
6. Мартин + 2 т. участие

Тенис на маса Мега лига – 1 кръг

1. Петър Тодоров – 10 т. + 2 т. участие
2. Светлин Димитров – 8 т. + 2 т. участие
3. Антон Ризов – 6 т. + 2 т. участие
4. Марио Георгиев + 2 т. участие
5. Филип Дандолов + 2 т. участие
6. Младен Митев + 2 т. участие

Аматьорска лига по Тенис на маса 1 кръг
1. Петър Тодоров 10 т. + 2 т. участие
2. Марио Георгиев 8 т. + 2 т. участие
3. Филип Дандолов – 6 т. + 2 т. участие
4. Младен Митев + 2 т. участие
5. Ивайло Каменов + 2 т. участие
6. Емил Методиев + 2 т. участие

 СПОРТНА БЛАГОТВОРИТЕЛНА ЛИГА – 3 КРЪГ
Футбол
ФК Тракия
Тенис
1. Цветомир Ценков 2. Веселин Димитров 3. Тихомир Желев
Тенис на маса
1.Михаил Михайлов 2. Петър Тодоров 3. Енко Енев

Фуутура Charity Cup Шампионат 2019 – 8 кръг

1. Веселин Димитров 10 т. + 2 т. участие
2. Васил Беров 8 т. + 2 т. участие
3. Иво Тороманов 6 т. + 2 т. участие
4. Калоян Александров + 2 т. участие
Емил Методиев + 2 т. участие

Аматьорска лига по Тенис на маса 9 кръг
1. Петър Стоянов 10 т. + 2 т. участие
2. Младен Митев 8 т. + 2 т. участие
3. Христо Влахов 6 т. + 2 т. участие
4. Марио Георгиев + 2 т. участие
5. Радосвет Йосифов + 2 т. участие
6. Костадин Терзиев + 2 т. участие
Стефан Цветков + 2 т. участие
Красимир + 2 т. участие
Мартин + 2 т. участие
Радослава + 2 т. участие

 СПОРТНА БЛАГОТВОРИТЕЛНА ЛИГА – 2 КРЪГ

Футбол
ФК Бодрите
Тенис
1. Веселин Стойков 2. Тихомир Желев 3. Васил Беров
Тенис на маса
1.Михаил Михайлов 2. Петър Стоянов 3. Радосвет Йосифов

Аматьорска лига по Тенис на маса 8 кръг
1. Петър Тодоров 10 т. + 2 т. участие
2. Филип Дандолов 8 т. + 2 т. участие
3. Пенчо Костов 6 т. + 2 т. участие
4. Петър Стоянов + 2 т. участие
5. Радосвет Йосифов + 2 т. участие
6. Дилян Цоцов + 2 т. участие
Станимир + 2 т. участие
Тихомир + 2 т. участие
Цветомир Цуров + 2 т. участие
Белла Станева + 2 т. участие
Младен Митев + 2 т. участие

Фуутура Charity Cup Шампионат 2019 – 7 кръг

1. Веселин Димитров 10 т. + 2 т. участие
2. Тихомир Желев 8 т. + 2 т. участие
3. Васил Беров 6 т. + 2 т. участие
4. Иво Тороманов + 2 т. участие
Стоян + 2 т. участие
Емил Методиев + 2 т. участие

 СПОРТНА БЛАГОТВОРИТЕЛНА ЛИГА – 1 КРЪГ
Футбол

ФК Западен парк
Тенис
1. Иван Радев 2. Михаил Михайлов 3.Симеон Борисов
Тенис на маса
1.Петър Тодоров 2. Младен Митев 3. Михаил Михайлов

Аматьорска лига по Тенис на маса 7 кръг1. Михаил Михайлов 10 т. + 2 т. участие
2. Пламен Васков 8 т. + 2 т. участие
3. Петър Тодоров 6 т. + 2 т. участие
4. Радосвет Йосифов + 2 т. участие
5. Младен Митев + 2 т. участие
6. Петър Стоянов + 2 т. участие
7. Владиан Христов + 2 т. участие
Зафир Гълъбов + 2 т. участие
Симеон Борисов + 2 т. участие
Пенчо Костов + 2 т. участие
Емил Методиев + 2 т. участие
Иво Илиев + 2 т. участие

Фуутура Charity Cup Шампионат 2019 – 6 кръг
1. Тихомир Желев 10 т. + 2 т. участие
2. Веселин Димитров 8 т. + 2 т. участие
3. Васил Беров 10 т. + 2 т. участие
4.Тихомир Минчев 10 т. + 2 т. участие

Тенис на маса Мега Лига – 9 кръг
1. Шон Уилямс 10 т. + 2 т. участие
2. Петър Тодоров 8 т. + 2 т. участие
3. Веселин Колев 6 т. + 2 т. участие
4. Филип Дандолов + 2 т. участие
5. Yee Ling + 2 т. участие
6. Марио Георгиев + 2 т. участие
7. Радосвет Йосифов + 2 т. участие
Васил Иванов + 2 т. участие
Робърт Ананиев + 2 т. участие
Димитър Петков + 2 т. участие
Владиан Христов + 2 т. участие
Стефан Цветков + 2 т. участие
Пламен Минчев + 2 т. участие
Светлин Димитров + 2 т. участие

Аматьорска лига по Тенис на маса 6 кръг
1. Петър Тодоров 10 т. + 2 т. участие
2. Владиан Христов 8 т. + 2 т. участие
3. Пенчо Костов 6 т. + 2 т. участие
4. Радосвет Йосифов + 2 т. участие
5. Стефан Цветков + 2 т. участие
6. Емил Методиев + 2 т. участие

Тенис на маса Мега Лига – 8 кръг
1. Петър Тодоров 10 т. + 2 т. участие
2. Станислав Томов 8 т. + 2 т. участие
3. Веселин Колев 6 т. + 2 т. участие
4. Румен Николов + 2 т. участие
5. Yee Ling + 2 т. участие
6. Владиан Христов + 2 т. участие
7. Петър Стоянов + 2 т. участие
Димитър Петков + 2 т. участие
Радосвет Йосифов + 2 т. участие
Васил Иванов  + 2 т. участие
Филип Дандолов + 2 т. участие
Иван Иванов + 2 т. участие

Фуутура Charity Cup Шампионат 2019 – 5 кръг
1. Веселин Димитров 10 т. + 2 т. участие
2. Тихомир Желев 8 т. + 2 т. участие
3. Георги Казаков 6 т. + 2 т. участие

Тенис на маса Мега Лига – 7 кръг
1. Петър Тодоров 10 т. + 2 т. участие
2. Владиан Христов  8 т. + 2 т. участие
3. Шон Уилямс 6 т. + 2 т. участие
4. Иван Иванов + 2 т. участие
5. Филип Дандолов + 2 т. участие
6. Марио Георгиев + 2 т. участие
7. Емил Методиев + 2 т. участие
Робърт Ананиев + 2 т. участие
Валентин Николов + 2 т. участие
Димитър Петков + 2 т. участие
Радосвет Йосифов + 2 т. участие
Пламен Минчев + 2 т. участие

Аматьорска лига по Тенис на маса 5 кръг

1. Петър Тодоров 10 т. + 2 т. участие
2. Филип Дандолов 8 т. + 2 т. участие
3. Петър Стоянов 6 т. + 2 т. участие
4. Пенчо Костов + 2 т. участие
5. Марио Георгиев + 2 т. участие
6. Ивайло Каменов + 2 т. участие
7. Радосвет Йосифов + 2 т. участие
Младен Митев + 2 т. участие
Стефан Цветков + 2 т. участие

Тенис на маса Мега Лига – 6 кръг
1. Петър Тодоров 10 т. + 2 т. участие
2. Марио Георгиев 8 т. + 2 т. участие
3. Иван Иванов 6 т. + 2 т. участие
4. Радосвет Йосифов + 2 т. участие
5. Димитър Петков + 2 т. участие
6. Валентин Николов + 2 т. участие
7. Робърт Ананиев + 2 т. участие
8. Емил Методиев + 2 т. участие

Аматьорска лига по Тенис на маса 4 кръг

1. Петър Тодоров 10 т. + 2 т. участие
2. Петър Стоянов 8 т. + 2 т. участие
3. Радослав Йосифов 6 т. + 2 т. участие
4. Дилян Цоцов + 2 т. участие
5. Емил Методиев + 2 т. участие

Фуутура Charity Cup Шампионат 2019 – 4 кръг
1. Веселин Димитров 10 т. + 2 т. участие
2. Тихомир Желев 8 т. + 2 т. участие
3. Иван Радев 6 т. + 2 т. участие
Симеон Симеонов + 2 т. участие
Емил Методиев + 2 т. участие

Аматьорска лига по Тенис на маса 3 кръг
1. Владиан Христов 10 т. + 2 т. участие
2. Петър Тодоров 8 т. + 2 т. участие
3. Филип Дандолов 6 т. + 2 т. участие
4. Петър Стоянов + 2 т. участие
5. Радосвет Йосифов + 2 т. участие
6. Стефан Цветков + 2 т. участие
7. Петър Пенчев + 2 т. участие
Илия Георгиев + 2 т. участие
Дилян Цоцов + 2 т. участие

Тенис на маса Мега Лига – 5 кръг
1. Петър Тодоров 10 т. + 2 т. участие
2.Веселин Колев 8 т. + 2 т. участие
3.Владиан Христов 6 т. + 2 т. участие
4. Марио Георгиев + 2 т. участие
5. Иван Иванов + 2 т. участие
6. Васил Иванов + 2 т. участие
7. Цветослав Монов + 2 т. участие
Петър Стоянов + 2 т. участие
Артин + 2 т. участие
Робърт Ананиев + 2 т. участие

Фуутура Charity Cup Шампионат 2019 – 3 кръг

1. Тихомир Желев 10 т. + 2 т. участие
2. Веселин Димитров 8 т. + 2 т. участие
3. Иван Радев 6 т. + 2 т. участие
4. Анатоли Йазаджиев + 2 т. участие

Тенис на маса Мега Лига – 4 кръг
1. Веселин Колев 10 т. + 2 т. участие
2. Петър Тодоров 8т. + 2 т. участие
3. Марио Георгиев 6 т. + 2 т. участие
4. Филип Дандолов + 2 т. участие
5. Радосвет Йосифов + 2 т. участие
6. Кристофър Маринов + 2 т. участие
7. Робърт Ананиев + 2 т. участие
8. Тодор Сименонов + 2 т. участие

Студентска лига по тенис на маса – 4 кръг
1. Кристофър Маринов 10 т. + 2 т. участие
2. Филип Дандолов  8 т. + 2 т. участие
3. Радослав Йосифов 6 т. + 2 т. участие
4. Иво Илиев  + 2 т. участие
5. Емил Методиев + 2 т. участие

Аматьорска лига по Тенис на маса 2 кръг
1. Петър Тодоров 10 т. + 2 т. участие
2. Владиан Христов 8 т. + 2 т. участие
3. Петър Стоянов 6 т. + 2 т. участие
4. Стефан Цветков + 2 т. участие
5. Ивайло Каменов + 2 т. участие
6. Дилян Цоцов + 2 т. участие
7. Младен Митев + 2 т. участие
8. Иво Илиев + 2 т. участие

Тенис на маса Мега Лига – 3 кръг
1. Шон Уилямс 10 т. + 2 т. участие
2. Владиан Христов  8 т. + 2 т. участие
3. Веселин Колев 6 т. + 2 т. участие
4. Иван Иванов + 2 т. участие
5. Филип Дандолов + 2 т. участие
6. Стефан Цветков + 2 т. участие
7. Димитър Петков + 2 т. участие
Владимир Кацелов + 2 т. участие
Пенчо Костов + 2 т. участие
Валентин Николов + 2 т. участие

Студентска лига по тенис на маса – 3 кръг
1. Кристофър Маринов 10 т. + 2 т. участие
2. Радослав Йосифов 8 т. + 2 т. участие
3. Филип Дандолов 6 т. + 2 т. участие
4. Теодор Илиев  + 2 т. участие
5. Ерай + 2 т. участие
6. Николай Ванков + 2 т. участие
7. Станимир Янков + 2 т. участие
Петър Стоянов + 2 т. участие
Мустафа + 2 т. участие
Емил Методиев + 2 т. участие

Фуутура Charity Cup Шампионат 2019 – 2 кръг
1. Тихомир Желев 10 т. + 2 т. участие
2. Веселин Димитров 8 т. + 2 т. участие
3. Иван Радев 6 т. + 2 т. участие
4. Анатоли Врайков+ 2 т. участие
5. Емил Методиев + 2 т. участие

 

Аматьорска лига по Тенис на маса 1 кръг
1. Петър Тодоров 10 т. + 2 т. участие
2. Калоян Джуджев 8 т. + 2 т. участие
3. Владиан Христов 6 т. + 2 т. участие
4. Петър Стоянов + 2 т. участие
5. Дориан Неделчев + 2 т. участие
6. Дилян Цоцов + 2 т. участие
7.  Радослав Йосифов + 2 т. участие
Веселин Коршумов  + 2 т. участие

Тенис на маса Мега Лига – 2 кръг
1. Петър Тодоров 10 т. + 2 т. участие
2. Веселин Колев 8 т. + 2 т. участие
3. Румен Николов 6 т. + 2 т. участие
4. Искрен Лозанов + 2 т. участие
5. Филип Дандолов + 2 т. участие
6. Младен Митев + 2 т. участие
7. Димитър Петков + 2 т. участие

Студентска Лига по Тенис на маса- 2 кръг
1. Филип Дандолов 10 т. + 2 т. участие
2. Радослав Йосифов 8 т. + 2 т. участие
3. Теодор Илиев 6 т. + 2 т. участие
4. Олджай + 2 т. участие
5. Божидар Параскевов + 2 т. участие
6. Николай Ванков + 2 т. участие
7. Станимир Янков + 2 т. участие
Веселин Андреев + 2 т. участие
Мустафа + 2 т. участие
Денислав Колчев + 2 т. участие

 

Студентска Лига по Тенис на маса- 1 кръг
1. Калоян Джуджев 10 т. + 2 т. участие
2. Дориан Неделчев 8 т. + 2 т. участие
3. Даниел Петров 6 т. + 2 т. участие
4. Петър Стоянов + 2 т. участие
5. Олджай + 2 т. участие
6. Станимир+ 2 т. участие
7. Илия Георгиев + 2 т. участие

Алейдин + 2 т. участие
Валентин Кърчев + 2 т. участие
Благовест Цеков + 2 т. участие

Борсилав Бегънов + 2 т. участие
Стефан Бегънов + 2 т. участие
Атанас Гънчев + 2 т. участие
Владимир Тодоров + 2 т. участие

 

Аматьорска лига по Тенис на маса 10 кръг 2019
1. Петър Тодоров 10 т. + 2 т. участие
2. Младен Митев 8 т. + 2 т. участие
3. Филип Дандолов 6 т. + 2 т. участие
4. Калоян Джуджев + 2 т. участие
5. Кристиян Цветанов + 2 т. участие
6. Дориан Неделчев + 2 т. участие
Ивайло Каменов + 2 т. участие
Веселин Коршумов + 2 т. участие
Младен Младенов + 2 т. участие
Петър Стоянов + 2 т. участие
Васил Иванов + 2 т. участие
Илия Георгиев + 2 т. участие
Цветелин + 2 т. участие
Делян Цоцов + 2 т. участие
Виктор Богданов .+ 2 т. участие

Фуутура Charity Cup Шампионат 2019
1. Тихомир Желев 10 т. + 2 т. участие
2. Тихомир Казако  8 т.+ 2 т. участие
3. Танчо Сакутов 6 т.+ 2 т. участие
4. Симеон Симеонов + 2 т. участие

Тенис на маса Мега Лига – 1 кръг
1. Георги Мулешков 10 т.+ 2 т. участие
2. Петър Тодоров  8 т.+ 2 т. участие
3. Румен Николов 6 т.+ 2 т. участие
4. Веселин Колев + 2 т. участие
5. Шон Уилямс + 2 т. участие
6. Васил Иванов + 2 т. участие
Мартин Малчев + 2 т. участие
Стефан Цветков + 2 т. участие
Иван Лазаров + 2 т. участие
Иван Иванов + 2 т. участие
Димитър Петков + 2 т. участие
Кристиян Цветанов + 2 т. участие

ГЕНЕРАЛНО КЛАСИРАНЕ  Footura VIPClub 2019

(формира се от точките, придобити през годината чрез участие в различните турнири и първенства, организирани или подкрепяни от Фуутура – всяко такова състезание ще бъде обозначено с надпис Фуутура VIP CLUB 2019) 

 КЛАСИРАНЕ VIPClub 2018

ПОБЕДИТЕЛИ ПО ВИД СПОРТ И НОСИТЕЛИ НА ГОЛЕМИТЕ НАГРАДИ ОТ VIP CLUB 2018 :
ТЕНИС НА МАСА: ПЕТЪР ТОДОРОВ

ТЕНИС НА КОРТ: ТИХОМИР ЖЕЛЕВ
(награждаване 2018)

Аматьорска лига по Тенис на маса 9 кръг 2018
1. Дориан Неделчев 10 т.+ 2 т. участие
2. Филип Дандолов 8 т.+ 2 т. участие
3. Владиан Христов 6 т.+ 2 т. участие
4. Веселин Коршумов + 2 т. участие
5. Кристиян Цветанов + 2 т. участие
6. Пенчо Костов + 2 т. участие
Илия Георгиев + 2 т. участие
Петър Стоянов + 2 т. участие
Мартин Малчев + 2 т. участие
Дилян Цоцов + 2 т. участие
Кристиян Веселинов + 2 т. участие
Петър Михайлов + 2 т. участие

Аматьорска лига по Тенис на маса 8 кръг 2018
1.Владиан Христов 10 т.+ 2 т. участие
2. Калоян Джуджев  8 т.+ 2 т. участие
3. Дориан Неделчев 6 т.+ 2 т. участие
4. Кристиян Цветанов + 2 т. участие
5. Петър Стоянов + 2 т. участие
6. Мартин Малчев + 2 т. участие
Веселин Коршумов + 2 т. участие
Петър Михайлов + 2 т. участие
Ивайло Каменов + 2 т. участие

Аматьорска лига по Тенис на маса 7 кръг 2018
1.Петър Тодоров  10 т.+ 2 т. участие
2. Кристиян Цветанов  8 т.+ 2 т. участие
3. Владиан Христов  6 т.+ 2 т. участие
4. Калоян Джуджев + 2 т. участие
5. Васил Иванов + 2 т. участие
6. Стефан Цветков + 2 т. участие
Мартин Малчев + 2 т. участие
Петър Стоянов + 2 т. участие
Петър Михайлов  + 2 т. участие
Румен Гогов + 2 т. участие
Виктор Богданов + 2 т. участие
Веселин Коршумов + 2 т. участие
Филип Дандолов + 2 т. участие
Кристиян Веселинов + 2 т. участие

Фуутура Charity Tennis 2018 – 3 кръг
1.Тихомир Желев 10 т.+ 2 т. участие
2. Веселин Димитров 8 т. + 2 т. участие
3. Иван Радев 6 т. + 2 т. участие
4. Калоян Александров + 2 т. участие

Аматьорска лига по Тенис на маса 6 кръг 2018
1.Петър Тодоров  10 т.+ 2 т. участие
2. Калоян Джуджев  8 т.+ 2 т. участие
3. Кристиян Цветанов  6 т.+ 2 т. участие
4. Мартин Малчев + 2 т. участие
5. Марио Георгиев + 2 т. участие
6. Джунейт + 2 т. участие
Виктор Богданов + 2 т. участие
Емил Методиев + 2 т. участие
Веселин Коршумов + 2 т. участие
Петър Стоянов + 2 т. участие
Виктор Майстрих + 2 т. участие
Иван Иванов + 2 т. участие
Дориан Неделчев + 2 т. участие
Петър Михайлов + 2 т. участие
Стефан Цветков + 2 т. участие
Дилян Цоцов + 2 т. участие

Аматьорска лига по Тенис на маса 5 кръг 20181. Петър Тодоров 10 т.+ 2 т. участие
2.Калоян Джуджев 8 т.+ 2 т. участие
3.Владиан Христов  6 т.+ 2 т. участие
4. Стефан Цветков + 2 т. участие
5. Пенчо Костов + 2 т. участие
6. Стамен Дулевски + 2 т. участие
Петър Стоянов + 2 т. участие
Дориан Неделчев + 2 т. участие
Кристиян Веселинов + 2 т. участие
Младен Митев + 2 т. участие
Петър Михайлов + 2 т. участие
Марио Георгиев + 2 т. участие
Веселин Коршумов + 2 т. участие
Иван Иванов + 2 т. участие
Дилян Цоцовски + 2 т. участие
Божидар Олегов + 2 т. участие
Христо Иванов + 2 т. участие

Фуутура Charity Tennis 2018 – 2 кръг
1. Иван Радев 10 т.+ 2 т. участие
2. Иван Петков 8 + 2 т. участие
3. Христо Попов 6 + 2 т. участие

Аматьорска лига по Тенис на маса 4 кръг 2018
1. Петър Тодоров 10 т.+ 2 т. участие
2.Владиан Христов 8 т.+ 2 т. участие
3.Дориан Неделчев 6 т.+ 2 т. участие
4.Младен Митев + 2 т. участие
5.Пенчо Костов + 2 т. участие
6.Калоян Джуджев + 2 т. участие
Кристиян Цветанов + 2 т. участие
Петър Михайлов + 2 т. участие
Петър Стоянов + 2 т. участие
Веселин Коршумов + 2 т. участие
Радослав Йосифов + 2 т. участие
Кристиян Веселинов + 2 т. участие
Стефан Цветков + 2 т. участие

Аматьорска лига по Тенис на маса 3 кръг 2018
1. Петър Тодоров 10 т.+ 2 т. участие
2.Владиан Христов 8 т.+ 2 т. участие
3.Младен Митев 6 т.+ 2 т. участие
4.Марио Георгиев + 2 т. участие
5.Кристиян Цветанов + 2 т. участие
6.Пенчо Костов + 2 т. участие
Мартин Малчев + 2 т. участие
Петър Стоянов + 2 т. участие

Аматьорска лига по Тенис на маса 2 кръг 2018

1.Петър Тодоров 10 т.+ 2 т. участие
2.Владиан Христов 8 т.+ 2 т. участие
3.Младен Митев 6 т.+ 2 т. участие
4. Кристиян Цветанов + 2 т. участие
5. Иван Иванов + 2 т. участие
6. Ивайло Каменов + 2 т. участие
Стефан Цветков + 2 т. участие
Димитър Петков + 2 т. участие
Николай + 2 т. участие
Петър Стоянов + 2 т. участие
Ангел Тодоров + 2 т. участие
Емил Методиев + 2 т. участие

Аматьорска лига по Тенис на маса 1 кръг 2018
1. Петър Тодоров  10 т.+ 2 т. участие
2. Марио Георгиев  8 т.+ 2 т. участие
3. Владиан Христов  6 т.+ 2 т. участие
4. Васил Иванов + 2 т. участие
5.  Младен Митев + 2 т. участие
6. Кристиян Цветанов + 2 т. участие
Калин Балабанов + 2 т. участие
Ангел Тодоров + 2 т. участие
Димитър Петков + 2 т. участие
Стефан Цветков + 2 т. участие
Илиян Стефанов + 2 т. участие
Павел Колев + 2 т. участие

Фуутура Charity Tennis 2018 – 1 кръг
1. Красимир Найденов 10 т.+ 2 т. участие
2. Иван Радев 8 + 2 т. участие
3. Калоян Александров 6 + 2 т. участие

Летен приятелски турнир по Тенис на маса

1. Марио Георгиев 10 т.+ 2 т. участие
2. Кристиян Цветанов  8 т.+ 2 т. участие
3. Стефан Цветков 6 т.+ 2 т. участие
4. Младен Митев 2 т. участие
5. Илиян Младенов 2 т. участие
6. Йордан Колев 2 т. участие
7. Емил Методиев 2 т. участие 

Footura Tennis Grasrrots 5
1. Тихомир Желев 10 т.+ 2 т. участие
2. Веселин Димитров 8 т.+ 2 т. участие
3. Тони Врайков 6 т.+ 2 т. участие
4. Стефан Кирлашев + 2 т. участие
5. Цветомир Крумов + 2 т. участие
6. Танчо Сакутов + 2 т. участие 

Аматьорска лига по Тенис на маса 10 кръг 2018

1. Петър Тодоров 10 т.+ 2 т. участие
2. Валентин Петров 8 т. + 2 т. участие

3. Марио Георгиев 6 т. + 2 т. участие
4. Младен Митев + 2 т. участие

5. Пенчо Костов + 2 т. участие
6. Таня Врашкова + 2 т. участие
7. Стефан Цветков + 2 т. участие
8. Радосвет Йосифов + 2 т. участие
9. Петър Пенчев + 2 т. участие

Аматьорска лига по Тенис на маса 9 кръг 2018
1. Петър Тодоров 10 т. + 2 т. участие
2. Пенчо Костов 8 т. + 2 т. участие
3. Владиан Христов 6 т. + 2 т. участие
4. Стефан Цветков + 2 т. участие
5. Марио Георгиев + 2 т. участие
6. Марио Петков + 2 т. участие
7. Радосвет Йосифов + 2 т. участие
8. Емануил Василев + 2 т. участие

Footura Tennis Grasrrots 4
1. Тихомир Желев 10 т. + 2 т. участие
2. Тихомир Казаков 8 т. + 2 т. участие
3. Васил Гергинов 6 т. + 2 т. участие
4. Васил Беров + 2 т. участие
5. Танчо Сакутов + 2 т. участие
6. Иван Петков + 2 т. участие
7. Стефан Георгиев + 2 т. участие
8. Иван Николов + 2 т. участие

Аматьорска лига по Тенис на маса 8 кръг 2018

1. Петър Тодоров  10 т. + 2 т. участие
2. Пенчо Костов 8 т. + 2 т. участие
3. Стефан Цветков 6 т. + 2 т. участие
4. Владиан Христов + 2 т. участие
5. Ивайло Каменов + 2 т. участие
6. Радосвет Йосифов + 2 т. участие

Footura Tennis Grasrrots 3
1. Тихомир Желев 10 т. + 2 т. участие
2. Иван Радев 8 т. + 2 т. участие
3. Стефан Георгиев 6 т. + 2 т. участие
Иван Петков + 2 т. участие
Емил Методиев + 2 т. участие
Анатоли Врайков + 2 т. участие
Димитър Цветанов + 2 т. участие

Аматьорска лига по Тенис на маса 7 кръг 2018
1. Петър Тодоров  10 т. + 2 т. участие
2. Марио Георгиев 8 т. + 2 т. участие
 3. Стефан Цветков 6 т. + 2 т. участие
4. Иван Иванов + 2 т. участие
5. Пенчо Костов + 2 т. участие
6. Васил Иванов + 2 т. участие
7. Радосвет Йосифов + 2 т. участие
8. Ангел Василев + 2 т. участие

Дуатлон Карловска Пролет 2018 

Аматьорска лига по Тенис на маса 6 кръг 2018

1. Петър Тодоров 10 т. + 2 т. участие
2. Пенчо Костов 8 т. + 2 т. участие
3. Марио Георгиев 6 т. + 2 т. участие
4. Стефан Цветков + 2 т. участие
5. Владиан Христов + 2 т. участие
6. Младен Митев + 2 т. участие
7. Радосвет Йосифов + 2 т. участие
8. Таня Вряшкова + 2 т. участие

Аматьорска лига по Тенис на маса 5 кръг 2018
1. Петър Тодоров 10 т. + 2 т. участие
2. Пенчо Костов 8 т. + 2 т. участие
3.Младен Митов 6 т. + 2 т. участие
4.Иво Каменов + 2 т. участие
5.Владиан Христов + 2 т. участие
6.Марио Георгиев + 2 т. участие
7.Стефан Цветков + 2 т. участие
8.Васил Иванов + 2 т. участие
9.Дилян Цоцов + 2 т. участие

Footura Tennis Grasrrots 2

1. Михаил Иванов 10 т. + 2 т. участие
2. Цветомир Ценков  8 т. + 2 т. участие
3. Иван Димитров  6 т. + 2 т. участие
4. Стефан Георгиев 2 т. участие
Иван Радев 2 т. участие
Живко Голаджов 2 т. участие

Аматьорска лига по Тенис на маса 4 кръг 2018
1. Петър Тодоров 10 т. + 2 т. участие
2. Пенчо Костов 8т. + 2 т. участие
3. Марио Георгиев 6 т. + 2 т. участие
4. Владиан Христов + 2 т.
Стефан Цветков + 2 т.
Младен Митев + 2 т.
Радосвет Йосифов + 2 т.
Иво Каменов + 2 т.
Георги Стаматов + 2 т.
Иван Войнов + 2 т.
Пламен Минчев + 2 т.
Румен Гогов + 2 т.

Footura Tennis Grasrrots 1

1. Михаил Иванов 10 т. + 2 т. участие
2. Веселин Димитров  8 т. + 2 т. участие
3. Тихомир Желев  6 т. + 2 т. участие
4. Красимир Найденов 2 т. участие
Димитър Цветанов 2 т. участие
Иван Радев 2 т. участие

Аматьорска лига по Тенис на маса 3 кръг 2018
1. Петър Тодоров 10 т. + 2 т. участие
2. Пенчо Иванов 8т. + 2 т. участие
3. Владиан Христов 6 т. + 2 т. участие + 4.5 точки за 3 поредни участия
4. Марио Георгиев + 2 т. + 4.5 точки за 3 поредни участия
Стефан Цветков + 2 т. + 4.5 точки за 3 поредни участия
Пенчо Костов + 2 т. + 2.5 за атрактивност и резултатност
Дилян Цоцов + 2 т. + 4.5 точки за 3 поредни участия
5. Ангел Василев + 2 т.
Енчо Динев + 2 т.
Бойко + 2 т.
Радосвет Йосифов + 2 т.
Стефан Новков + 2 т.

 Аматьорска лига по Тенис на маса 2 кръг 2018

1. Александър Иглев 10 т. + 2 т. участие +2.5 за показано спортментсво и феърплей
2. Йоан Величков 8т. + 2 т. участие +2.5 атрактивност и резултатност
3. Пенчо Костов 6 т. + 2 т. участие
4. Стефан Цветков 2 т. участие
Владиан Христов 2 т. участие
Дилян Цоцов 2 т. участие
Марио Георгиев 2 т. участие
Ангел Василев 2 т. участие

     Аматьорска лига по Тенис на маса 1 кръг 2018
1. Тодор Денишев 10 т. + 2 т. участие
2. Владиан Христов 8 т. + 2 т. участие
3. Петър Тодоров 6 т. + 2 т. участие
4. Филип Дандолов 2 т. участие+ 2.5 т. за показани атрактивност и резултатност
5. Стефан Цветков 2 т.
Делко Стаменов 2 т.
Марио Георгиев  2 т.
Ивайло Панков 2 т.
Владимир 2 т.
Иван Лазаров 2 т.
Венелин 2 т.
Андрей 2 т.
Дилян Цоцов 2 т.
Иван Петраков 2 т.
Петър Пенчев 2 т.
Трифон 2 т.

   Аматьорска лига по Тенис на маса 8 кръг
Място    Име                  Точки    Бонус Точки    Общо Точки
1.Петър Тодоров               10                  2                        12
2.Константин Калинов     8                    2                        10
3.Пенчо Костов                 6                    2                         8
4.Филип Дандолов                                4.5                       4.5
5.Марио Георгиев                                   2                         2
6.Младен Митев                                      2                         2
7.Стефан Цветков                                  2                         2
8.Емил Методиев                                  2                         2
9.Кристиан Цветанов                             2                         2
10.Васил Иванов                                      2                         2


Footura VIPClub ШАМПИОНИ 2017

ПЕТЪР ТОДОРОВ /ТЕНИС НА МАСА/

ТИХОМИР ЖЕЛЕВ /ТЕНИС/

Footura VIPClub е клуб на шампионите и носителите на отличия от спортни турнири на Сдружението. Идеята е всеки, който попадне в Клуба, т.е. се е класирал на призово място в наши турнири, да събира точки и те да му носят определени ползи – облекчения при участия в наши прояви, намаления при партньорите ни, лични покани и специални предложения при други събития на Фуутура и др. Победителят от 1 турнир взема 10 точки, вторият – 5, а третият – 3 т.

2017:
Фуутура Grassroots Тенис X’2017
1.ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ (10 т.)
2. ТИХОМИР ЖЕЛЕВ (50 т.)
3. МИХАИЛ ИВАНОВ (23 т.)

Аматьорска Лига по тенис на маса – 7 кръг
1.ПЕТЪР ТОДОРОВ (88 т.)
2.РУСИ ДЖАМБАЗКИ (10 т.)
3. ВЛАДИАН ХРИСТОВ (27 т.)

Аматьорска Лига по тенис на маса – 6 кръг1. ВАСИЛ ЯНЕВ (10 т.)
2. ПЕТЪР ТОДОРОВ (78 т.)
3. ИВАЙЛО КАМЕНОВ (3 т.)

Аматьорска Лига по тенис на маса – 5 кръг
1. ПЕТЪР ТОДОРОВ (73 т.)
2. МАРИО ГЕОРГИЕВ (13 т.)
3. ВЛАДИАН ХРИСТОВ (24 т.)

Аматьорска Лига по тенис на маса – 4 кръг
1. ПЕТЪР ТОДОРОВ (63 т.)
2. КОНСТАНТИН КАЛИНОВ (8 т.)
3. ДАНИЕЛА ВАСИЛЕВА (9 т.)

Аматьорска Лига по тенис на маса – 3 кръг
1. ПЕТЪР ТОДОРОВ (53 т.)
2. ДАНИЕЛ ПЕТРОВ (5 т.)
3. МАРИО ГЕОРГИЕВ (11 т.)

Аматьорска Лига по тенис на маса – 2 кръг1.Добриян Добрев (10 т.)
2.Руси Джамбазки (5 т.)
3. Владиан Христов (21 т.)

Аматьорска Лига по тенис на маса – 1 кръг
1. ПЕТЪР ТОДОРОВ (43 т.)
2. МАРИО ГЕОРГИЕВ (8 т.)
3. ДАНИЕЛА ВАСИЛЕВА (6 т.)

      Фуутура Grassroots Тенис IX’2017
1. ЦВЕТОМИР ЦЕНКОВ (10 т.)
2. ТИХОМИР ЖЕЛЕВ (45 т.)
3. КРАСИМИР НАЙДЕНОВ (3 т.)

Тенис на маса Grassroots Тур Фуутура VIII’ 2017

1.ПЕТЪР ТОДОРОВ (33 т.)
2. МЛАДЕН МИТЕВ (5 т.)
3. МАРИО ЛАЛЧЕВ (3 т.)

Фуутура Grassroots Тенис VIII’2017

1.МИЛЕН БАЛТОВ (20 т.)
2. ТИХОМИР ЖЕЛЕВ (40 т.)
3. ТАНЧО САКУТОВ (3 т.)

Тенис на маса Grassroots Тур Фуутура VII-2 2017

1.ПЕТЪР ТОДОРОВ (23 т.)
2.ВЛАДИАН ХРИСТОВ (18 т.)
3. ДАНИЕЛА ВАСИЛЕВА (3 т.)

Footura Charity Cup – 7’2017 
1. ФК Торнадо – 2013 (10 т.)
2. ФК Орловец – 2013 (5 т.)

Фуутура Тенис 5 2017


1. ТИХОМИР ЖЕЛЕВ (35 т.)
2. МИХАИЛ ИВАНОВ (20 т.)
3. ГЕОРГИ ТОДОРОВ (3 т.)

Тенис на маса Grassroots Тур Фуутура 6-1 2017

1. ПЕТЪР ТОДОРОВ (13 т.)
2. ВЛАДИАН ХРИСТОВ (13 т.)
3. ХРИСТО ВЛАХОВ (31 т.)

Тенис на маса Grassroots Тур Фуутура V-2 2017


  1. 1. ХРИСТО ВЛАХОВ (28 т.)
    2. КРИСТИЯН ЦВЕТАНОВ (11 т.)
    3. ПЕТЪР ЦВЕТАНОВ (3 т.)

Фуутура Тенис 4 2017
1. Мохамед Аламе (10 т.)
2. Тихомир Желев (25 т.)
3. Стефанос Димопулос (14 т.)

Тенис на маса Grassroots турнир Април 2017
1. Стилиян Колев (10 т.)
2. Христо Влахов (18 т.)
3. Петър Тодоров (3 т.)

Заключителен Зимен Тенис турнир Фуутура

1. Тихомир Желев (20 т.)
2. Стефанос (11 т.)
3. Тони Врайков (3 т.) 

Втори Тенис на маса турнир от Месечните ФууТурове – Март 2017
1. Христо Влахов (10 т.)
2. Владиан Христов (8 т.)
3. Кристиян Цветанов (6 т.) 

Фуутура Charity Cup 3’2017
1. Махарани (10 т.)
2. Аполо (5 т.)

Първи Тенис на маса турнир от Месечните ФууТурове – Март 2017
1. Вениамин Диков (10 т.)
2. Иван Стефанов (8 т.)
3. Мирослав Тодоров (6 т.)

Фуутура Тенис – Февруари 

1. Милен Балтов (10 т.)
2. Тихомир Желев (10 т.)
3. Стефанос (3 т.)
———————–
*Бонус Точки:
Танчо Сакутов (8 т.)
Петър Момчев (8 т.)
Борислав Сакутов (8 т.)
Симеон Симеонов (8 т.)
Тихомир Казаков (8 т.)

Фуутура Тенис – Януари
1. Михаил Иванов (10 т.)
2. Тихомир Желев (5 т.)
3. Стефан Новков (3 т.)

2016:

Тенис на маса – 27.11.2016
img_20161127_132331
1. Христиан Йовановски (10 т.)
2. Петър Тодоров (55 т.)
3. Мишел Татарян (13 т.) 

#FooturaCup Тенис
img_20161113_185709
1. Тихомир Желев (64 т.)
2. Георги Момчилов (5 т.)
3. Антон Тумбев (3 т.)

Тенис на маса в Клуб 88
15058680_1695444234103897_1223231902_n1. Мишел Татарян (10 т.)
2. Стилиян Колев (8 т.)
3. Михаил Михайлов (16 т.)

Tennis Footura Summer 4

14462744_660977497392413_7642958455773854979_n

1.Стефанос Димопулос (63 т.)
2.Тихомир Желев (54 т.)
3. Тони Врайков (6 т.)

Tennis Footura Summer 3

img_20160911_183658
1.Мохамед Аламе (30 т.)
2.Тихомир Желев (49 т.)
3. Стефанос Димопулос (53 т.)

Footura Charity Cup за Георги от Пловдив

14183794_10209176627628639_5498482233823099154_n

1.Делта (10 т.)
2.Футбол Френдс (5 т.)

Footura Asics Beach Volleyball Cup 2016

14068112_1710908282505054_7554753261724114355_n

Финално класиране
Мъже
1. Михаил и Николай Атанасови (10 т.)
2. Иван Душков и Евгени Трайков (5 т.)
3. Димчо Христов и Антон Стефанов (3 т.)
Tournament MVP: Евгени Трайков

Жени
1. Вили и Рая Ценови (10 т.)
2. Анна и Елена Андрукова (5 т.)
3. Йоана Калфинова и Ася Трайчева-Вълчева (3 т.)
Tournament MVP: Анна Андрукова

ПРАЗНИЧЕН ТУРНИР В С. КОКАЛЯНЕ

IMG_20160821_122625

1.ЦСКА 1948 (10 т.)
2. Академик София (5 т.)
3. ФК Орловец (3 т.)

FOOTURA SUMMER&TENNIS 1

13978192_1346189915395114_1319434696_o

Крайно класиране:
1. Тихомир Желев (39 т.)
2. Павел Панов (5 т.)
3. Анатоли Врайков (3 т.)

TABLE TENNIS OPEN THE SUMMER 2016 – DOLNA MALINA

13680619_10206576007146643_1741476841588326561_n

НАД 18 г.
1.Петър Тодоров (45 т.)
2.Д. Папазов (15 т.)
3.Добриян Добрев (23 т.)
Под 18 г.
1.Кирил Мизов (10 т.)
Двойки
1.Д. Иглев (10 т.) / Д. Папазов (10 т.)
2. П. Тодоров (35 т.) / Добриян Добрев (20 т.)

Footura Charity Cup July 2016

13728917_10208782065364829_4181073042163972576_n

1.Торнадо 2013 (20 т.)
2.
Главобол (5 т.)
3.
Сборен женски отбор (3 т.) 

FOOTURA SUMMER&TENNIS 1

13467282_1308601212487318_1592815847_o
Крайно класиране:
1. Стефанос Димопулос (43 т.)
2. Тихомир Желев (29 т.)
3. Захари Янков (3 т.)

FOOTURA FRIENDLY CHALLENGE

DSC_0025

1.Тихомир Желев (24 т.)
2. Стефанос Димопулос (33 т.)
3. Димитър Цветанов (3 т.)

FOOTURA TOP Masters

13239412_911315012324354_5443603029837577651_n

ШАМПИОН: Мохамед Аламе (20 т.)
ВТОРО МЯСТО: Тихомир Желев (14 т.)
ТРЕТО МЯСТО: Стефанос Димопулос (28 т.)

FOOTURA Charity Cup Tennis 2016 – 17.04.2016 г.

IMG_20160417_150119

1. ИВО НЕДКОВ (20 т.)
2. СТЕФАНОС (25 т.)
3. ТИХОМИР ЖЕЛЕВ (9 т.)

FOOTURA STL’2016 – 20.03.2016 г.

12527790_10206133822372384_835175601_n

1. Мохамед Аламе (10 т.)
2. Михаил Иванов (5 т.)
3. Тихомир Желев (6 т.)

Table Tennis Weekend Series 3 – 13.03.2016 г. 

12821612_657233767748818_5347707410823093494_n

1. Петър Тодоров (25 т.) / Добриян Добрев (15 т.)

2. Ангел Аврамов (5 т.) / Криси Драганова (5 т.)

3. Антон Пунчев (6 т.) / Генади Иванов (3 т.)

Фуутура Charity Cup – За децата на ФК Искър Дружба – 03.03.2016 г. 

12798850_1028200523904954_3950775196011503819_n (1)

1.Джиа Мото (10 т.)
2. ФК Искър Дружба (10 т.)

Table Tennis Weekend Series 3 – 28.02.2016 г. 

12498457_1063789840346224_1193217697_n1.Мехмедов (10 т.) / Алексов (10 т.)
2.Тодоров (15 т.) / Добрев (5т.)
3.Михайлов (13 т.) / Терзийски (18 т.)

FOOTURA STL’2016 – 24.01.2016 г.

12728945_857141714408351_3452832066157873858_n

1.Стефанос Димопулос (20 т.)
2. Иво Недков (10 т.)
3. Тихомир Желев (3 т.)

Table Tennis Weekend Series 2 – 07.02.2016 г. 

12715472_10207385473850914_195710875270914516_n1. Петър Тодоров (10 т.) / Ивайло Гинчев (10 т.)
2. Георги Терзийски (15 т.) / Михаил Михайлов ( 10 т.)
3. Стилиян Колев (3 т.) / Асен Христов (3 т.)

Footura Charity Cup – ЗА ИВА

12651356_10207342548337803_2772650478474998371_n (1)1.ФК Торнадо 2013 (10 т.)
2. Карпе Дием (5 т.)

FOOTURA STL’2016 – 24.01.2015 г.

701. Стефанос Димопулос (10 т.)
2. Иво Недков (5 т.)
3. Калоян Йорданов (3 т.)

Table Tennis Weekend Series 1 – 17.01.2016 г. 

12510290_10207250390353911_4117309157202551886_n1. Георги Терзийски (10 т.) и Калин Иванов (10 т.)
2. Михаил Михайлов (5 т.) – Момчил Александров (5 т.)
3. Антон Пунчев (3 т.) – Никола Христов (3 т.)

2015:

ВИП Победител – класиране за 2015 година:

1. ПЕТЪР ТОДОРОВ (тенис на маса) – 112 т. 

2. Цветомир Ценков (тенис) – 73 т.

3. Павел Маринов (тенис на маса) – 70 т.

Призьори по спортове:

Футбол: 1. Асен Савов (Милан)

Тенис на маса: 1. Петър Тодоров 2. Павел Маринов

Тенис: 1. Цветомир Ценков 2. Тихомир Желев

Footura Charity Cup – ЗА АЛЕКС

10325175_10207034353913135_1533889246307707034_n1.Джовани (10 т.)
2. Милан (5 т.)

Тенис Фуутура STL 12 – 13.12.2015

DSC00168

1. Стефанос Димопулос (13 т.)
2. Цветомир Ценков (73 т.)
3. Иво Недков (3 т.)

Студентска лига по тенис на маса 3 – 12.12.2015 г. 

12391338_10206210009101593_1660222590174364301_n
1. Момчил Александров (10 т.)
2. Михаил Михайлов (5 т.)
3. Антон Пунчев (22 т.)

Table Tennis Weekend Series 5 – 06.12.2015 г. 

12342808_10206952142097891_497754211912870194_n

1. Петър Тодоров (112 т.)/ Добриян Добрев (38 т.)
2. Никола Христов (17 т.) / Антон Пунчев (19 т.)
3. Михаил Михайлов (3 т.) / Асен Христов (3 т.)

Българската национална джаги лига

Шампиони – мъже:
1. Nindja seagulls (10 т.)
2. Jago1 (5 т.)
3. Ja-Ra (3 т.)
4.The Black Knights

22954131163_a10ba95882_z
Шампиони –  жени:
1. Storm Riders (10 т.)
2. Jago girls (5 т.)
3. The Black Knights (3 т.)

Щастливи сме отново да допринесем за радостта на шампионите по джаги!

Тенис на маса – Student Table Tennis 2 – 28.11.2015 г. 

12308322_10206129125039542_4699312985039357910_nШампион: Петър Тодоров (102 т.)
Финалист: Антон Пунчев (14 т.)
Трето място: Владиян Христов (3 т.)

Фуутура 3 Тенис купа STL – 15.11.2015 г. 

photo

ШАМПИОН: Цветомир Ценков ( 68 т.)
ФИНАЛИСТ: Веселин Димитров (5 т.)
ТРЕТО МЯСТО: Тихомир Желев (60 т.)

Първо Световно първенство по джаги – 02.11.2015 г. 

snimka51. Екатерина Атанасова
1. Екатерина Атанасова (10 т.) / Благовеста Герова (10 т.)
1. Емад Азизи (10 т.) и Али Ширмохамади (10 т.)
1. Денис Бисеров (10 т.) /клуб „Нинджа гларуси“/, Йордан Йорданов (10 т.)/клуб „Сторм Райдърс“/ и Момчил Александров (10 т.) /СК „Джагоарс“/
1. Станислав Георгиев (10 т.)/„Нинджа гларуси“/
1. Владимир Атанасов  /СК „Джагоарс“/ (10 т.)
1. Благовеста Герова (10 т.) / Джулиано Бентиволио (10 т.)

Table Tennis Weekend Series 3 – 01.11.2015 г. 

12109228_10206759493481796_4711277389274644014_n-325x244

1. Мишел Татарян ( 20 т. ) – Георги Гогов ( 20 т. )
2. Александър Марков (5 т.) / Николай Соколов (5 т.)
3. Петър Тодоров ( 82 т.) – Добриян Добрев ( 18 т. )

Фуутура 2 Тенис купа STL – 25.10.2015 г. 

12143354_10206726183489067_3276793264879604283_n

ШАМПИОН: Георги Петров (30 т.)
ФИНАЛИСТ: Цветомир Ценков (58 т.)
ТРЕТО МЯСТО: Тихомир Желев (57 т.)

Тенис на маса – Student City Table Tennis – 21.10.2015 г. 

12072834_10205913221082078_4468200468731347233_n

Шампион: Ивайло Гинчев (16 т.)
Финалист: Кристиян Цветанов (5 т.)
Трето място: Здравко Аврамов (3 т.)

Table Tennis Weekend Series 2 – 11.10.2015 г. 

12108800_10206646255490917_1483623467745920692_n

1. Мишел Татарян ( 10 т. ) – Георги Гогов ( 10 т. )
2. Петър Тодоров ( 79 т.) – Добриян Добрев ( 15 т. )
3. Никола Христов ( 9 т. ) – Антон Пунчев ( 6 т. )

Table Tennis Weekend Series 1 – 27.09.2015 г.
12075026_10206576088536787_6289126861753603042_n-1

1. Петър Тодоров ( 74 т.) – Добриян Добрев ( 10 т. )
2. Иван Иванов ( 5 т.) – Андреев ( 5 т. )
3. Никола Христов ( 6 т. ) – Антон Пунчев ( 3 т. )

Фуутура 1 Тенис Kelme Cup – 04.10.2015 г.

12107223_10206610575758946_3143485126113590370_n

1. Георги Тодоров ( 28 т. )
2. Райчо Копривленски ( 5 т. )
3. Тихомир Желев ( 54 т. )

Тенис на маса – SUMMER HEAT – 27.09.2015

11953051_10206391532322997_6569734736058832940_n1

1. Петър Тодоров (64 т.) – Красимир Младенов (10 т.)
2. Антон Пунчев (5 т.) – Никола Христов (6 т.)

Footura Charity Cup – футбол – 22.08.2015

11657564_1176142345734644_2030105663_n

1. ФК „Орловец – 2015“ (10 т.)

Тенис турнир FOOTURA SUMMER – 02.08.2015 г. 

11035739_10206556818494588_2898741408431052807_o

1. Георги Петров (20 т.)

2. Тихомир Желев (51 т.)

3. Георги Тодоров (18 т.)

Тенис турнир FOOTURA SUMMER – 05.07.2015 г. 

1. Здравко Пешаков (10 т.)

2. Цветомир Ценков (53 т.)

3. Стефанос Димопулос (3 т.)

Тенис на маса Table Tennis Weekend Series – Masters – 14.06.2015 г.

DSC_2089

1. Петър Тодоров (54 т.)

2. Павел Маринов (70 т.)

3. Константин Костов (6 т.)

Тенис на маса Table Tennis Weekend Series – 31.05.2015 г.

11265032_10205581434391055_6010965386718461394_n1

1. Петър Тодоров (44 т.)

2. Ивайло Гинчев (11 т.)

3. Константин Костов (3 т.)

Тенис турнир FOOTURA къп 3 – 31 май 2015 г. 

11391282_10205727742928677_8270962709695647616_n

1. Тихомир Желев  (46 т.)

2. Георги Тодоров (15 т.)

3. Цветомир Ценков (48 т.)

Тенис на маса Table Tennis Weekend Series – 17.05.2015 г.

11265032_10205581434391055_6010965386718461394_n

1. Петър Тодоров (34 т.)

2. Николай Банкин 5 т.)

3. Никола Христов (3 т.)

Тенис турнир FOOTURA къп – 10 май 2015 г. 

IMG_20150427_211347

1. Тихомир Желев  (36 т.)

2. Цветомир Ценков (45 т.)

3. Емил Хиноф (6 т.)

Footura Charity Cup – футбол – 01.05.2015

IMG_20140505_173654

1. Феникс (10 т.)

Тенис на маса Table Tennis Weekend Series – 03.05.2015 г.

IMG_20150503_204733

1. Александър Самарджиев (10 т.)

2. Петър Тодоров (24 т.)

3. Пенчо Иванов (11 т.)

Тенис турнир FOOTURA къп – април 2015 г. 

IMG_20150427_211347

1. Цветомир Ценков (40 т.)

2. Тихомир Желев (26 т.)

3. Емил Хиноф (3 т.)

Тенис на маса Table Tennis Weekend Series – 19.04.2015 г.

IMG_20150419_211759

1. Павел Маринов (65 т.)

2. Пенчо Иванов ( 8 т.)

3. Петър Тодоров (19 т.)

„Пролетен“ турнир FOOTURA, посветен на Деня на Спорта на ООН – 06.04.2015 г.

IMG_20150406_221227

1. Цветомир Ценков (30 т.)

2. Георги Тодоров (10 т.)

3. Тихомир Желев (21 т.)

Тенис на маса Table Tennis Weekend Series – 05.04.2015 г.

DSC_1742

1. Павел Маринов (55 т.)

2. Петър Тодоров (16 т.)

3. Ивайло Гинчев (6 т.)

Footura Charity Cup – футбол – 04.04.2015

11084114_10152873586448215_7404888850791855039_o

1. Карпе Дием (10 т.)

Тенис на маса Table Tennis Weekend Series – 29.03.2015 г.

DSC_1637

1. Илиян Лозев (10 т.)

2. Павел Маринов (45 т.)

3. Ивайло Гинчев (3 т.)

Тенис – Пролетен турнир FOOTURA MARCH – 22-24.03.2015 г.

IMG_20150323_232323

1. Тихомир Желев (18 т.)

2. Калоян Йорданов (5 т.)

3. Стелиян Петков (16 т.)

Тенис на маса Table Tennis Weekend Series – 15.03.2015 г.

IMG_20150315_212544

1. Павел Маринов (40 т.)

2. Петър Тодоров (11 т.)

3. Христо Цветков (18 т.)

Тенис на маса Table Tennis Weekend Series – 08.03.2015 г.

IMG_20150308_213518

1. Павел Маринов (30 т.)

2. Христо Цветков (15 т.)

3. Пенчо Иванов (3 т.)

Тенис – Зимен турнир FOOTURA 2 – 22-24.02.2015 г.

IMG_20150223_225534

1. Георги Петров (10 т.)

2. Тихомир Желев (8 т.)

3. Стелиян Петков (13 т.)

Тенис на маса Table Tennis Weekend Series – 15.02.2015 г.

IMG_20150215_203528

1. Павел Маринов (20 т.)

2. Христо Цветков (10 т.)

3. Петър Тодоров (6 т.)

Тенис турнир – двойки – 15.02.2015 г. 

IMG_20150215_095722

1. Стелиян Петков (10 т.) / Цветомир Ценков (20 т.)

2. Анелия Тенева (5 т.) / Кирил Илиев (5 т.)

3. Светлана Христова (3 т.) / Никола Саджаклиев (3 т.)

Тенис на маса Table Tennis Weekend Series – 01.02.2015 г.

IMG_20150201_204458

1. Павел Маринов (10 т.)

2. Христо Цветков (5 т.)

3. Петър Тодоров  (3 т.)

Тенис – Зимен турнир FOOTURA – 25-27.01.2015 г. 

IMG_20150127_224803

1. Цветомир Ценков (10 т.)

2. Георги Тодоров (5 т.)

3. Тихомир Желев (3 т.)

––––––––––––––––––––––

2014:

ВИП Победител – класиране за 2014 година:

1. ПЕТЪР ТОДОРОВ (тенис на маса) – 68 т. 

2. Георги Петров (тенис) – 60 т.

3. Тихомир Желев (тенис) – 47 т.

Призьори по спортове:

Футбол: Цветелин Анжелов (Феникс)

Тенис на маса: 1. Петър Тодоров 2. Павел Маринов

Тенис: 1. Георги Петров 2. Цветомир Ценков 3. Петьо Борисов

(вижте всички снимки от церемонията)

Тенис на маса – 13.12.2014 г.

10836157_964623356899896_1103302599_n (1)

1. Петър Тодоров (68 т.)

2. Христо Цветков (8 т.)

3. Йордан Димитров (3 т.)

Тенис на маса – 22.11.2014 г.

IMG_20141122_192702

1. Павел Маринов (30 т.)

2. Веселин Колев (8 т.)

3. Петър Тодоров (58 т.)

FOOTURA – OLIMPIQUE FINAL MASTERS – 16.11.2014 г. 

WP_20141116_19_13_33_Pro

1. Ники Илиев (20 т.)

2. Тихомир Желев (47 т.)

3. Цветомир Ценков (26 т.)

FOOTURA – OLIMPIQUE 5 – 09.11.2014 г. 

1. Петьо Борисов (20 т.)

2. Георги Петров (60 т.)

3. Цветомир Ценков (23 т.)

Тенис на маса – 08.11.2014 г.

1. Павел Маринов (20 т.)

2. Петър Тодоров (55 т.)

3. Христо Цветков (3 т.)

FOOTURA – OLIMPIQUE 4 02.11.2014 г. 

IMG_20141103_202012

1. Георги Петров (55 т.)

2. Цветомир Ценков (20 т.)

3. Тихомир Желев (42 т.)

Тенис на маса – 25.10.2014

IMG_20141025_192245

1. Павел Маринов (10 т.)

2. Петър Тодоров (50 т.)

3. Веселин Колев (3 т.)

FOOTURA – OLIMPIQUE 3 -19.10.2014

WP_20141019_18_32_19_Pro

1. Георги Петров (45 т.)

2. Цветомир Ценков (15 т.)

3. Тихомир Желев (39 т.)

FOOTURA – OLIMPIQUE 2 – 05.10.2014

Призьорите от Фуутура-Олимпик 2

1. Цветомир Ценков (10 т.)

2. Георги Тодоров (18 т.)

3. Здравко Пешаков (13 т.)

FOOTURA – OLIMPIQUE 1 – 14.09.2014

photo 4.JPG

1. Петьо Борисов (10 т.)

2. Емил Хиноф (11 т.)

3. Тихомир Желев (36 т.)

FOOTURA – OLIMPIQUE FOR THE SUMMER – 31.08.2014

IMG_20140831_213002

1. Георги Тодоров (13 т.)

2. Светослав Ермаков (5 т.)

3. Емил Хиноф (6 т.)

FOOTURA – OLIMPIQUE FOR THE SUMMER – 20.07.2014

IMG_20140720_181432

1. Стелиян Петков (15 т.)

2. Тихомир Желев (33 т.)

3. Георги Тодоров (3 т.)/ Георги Генев (3 т.)

FOOTURA – OLIMPIQUE AFTER TOUR 2 – 29.06.2014

IMG_20140629_211021

1. Георги Петров (35 т.)

2. Ивайло Гелов (5 т.)

3. Емил Хиноф (3 т.)/ Борислав Борисов (6 т.)

FOOTURA – OLIMPIQUE AFTER TOUR 1 – 08.06.2014

IMG_20140608_204254

1. Ники Илиев (10 т.)

2. Тихомир Желев (28 т.)

3. Здравко Пешаков (10 т.) / Борислав Борисов (3 т.)

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ОТ ШАМПИОНАТА FOOTURA – OLIMPIQUE – пролет 2014 г. :

1. ГЕОРГИ ПЕТРОВ

2. ТИХОМИР ЖЕЛЕВ

3. ЕДИЗ БАТРАН 

FOOTURA – OLIMPIQUE 5 FINAL – 25.05.2014 г. и част от шампионата Фуутура-Олимпик

1798688_10203069245787910_7938799492312560558_n

1. Георги Петров (25 т.)

2. Тихомир Желев (23 т.)

3. Александър Цветков (3 т.) / Пламен Малчев (3 т.)

–––––––––––––––

Турнир по Тенис на маса 18.05.2014 г.

Индивидуално първенство:

IMG_20140518_135621

1. Петър Тодоров (45 т.)

2. Ивайло Гинчев (10 т.)

3. Красимир Младенов (11 т.)

Отборно първенство:

IMG_20140518_134242

1. Сдружение Фуутура (10 т.)

2. ФРГ (5 т.)

3. ФЕН (3 т.)

–––––––––––––––

FOOTURA – OLIMPIQUE 4 – 11.05.2014 г. и част от шампионата Фуутура-Олимпик

IMG_20140511_204202

1. Тихомир Желев (13 т.)

2. Георги Петров (15 т.)

3.  Калин Лазаров (3 т.)

–––––––––––––––

Фуутура Чарити Къп – 05.05.2014

IMG_20140505_173654

1. Хебър (10 т.)

2. Метални конструкции (5 т.)
!За повече информация!

–––––––––––––––

FOOTURA – OLIMPIQUE 3 – 27.04.2014 г. и част от шампионата Фуутура-Олимпик

IMG_20140427_205102

1. Георги Петров (10 т.)

2. Здравко Пешаков (5 т.)

3. Тихомир Желев (3 т.)

–––––––––––––––

Класиране Фуутура турнир тенис на маса (26.04.2014)

IMG_20140426_130609

1. Петър Тодоров (35 т.)

2. Ивайло Гинчев (5 т.)

3. Пенчо Иванов (3 т.)

–––––––––––––––

Класиране Тенис турнир  FOOTURA – OLIMPIQUE 2 – проведен като част от честванията на Сдружение Фуутура на Международния ден на Спорта (06.04.) и част от шампионата Фуутура-Олимпик

IMG_20140413_195453

1. Едиз Батран (20 т.)

2. Стелиян Петков (5 т.)

3. Емил Илиев (3 т.)/ Атанас Буглов (6 т.)

–––––––––––––––

Класиране Тенис турнир Фуутура-Олимпик (част от шампионата Фуутура-Олимпик)
IMG_20140323_183252

1. Едиз Батран (10 т.)

2. Борислав Митков (5 т.)

3. Атанас Буглов (3 т.) / Андон Терзиев (3 т.)

–––––––––––––––

Класиране Фуутура ИнтерКъп Българи Юнаци минифутбол (03.03.2014)
SONY DSC

1. Феникс (10 т.)

2. Победител 2014 (5 т.)
!За повече информация!

––––––––––––––––––

Класиране Фуутура турнир тенис на маса (09.02.2014)

1780257_10202006572060781_2021363798_o

1. Петър Тодоров (25 т.)

2. Валентин Петров (5 т.)

3. Юлиян Попов (6 т.)

––––––––––––––––––

Класиране Фуутура турнир тенис на маса (26.01.2014)

1609574_238161849688940_131401006_n

1. Ангел Павлов (10 т.)

2. Петър Тодоров (15 т.)

3. Красимир Младенов (8 т.)

––––––––––––––––––

Класиране турнир Фуутура ИнтерКъп – минифутбол (26.01.2014)

1620283_541147449326432_1848399522_n

1. Ф. Лацио (10 т.)

2. Близу (5 т.)

3. Тракия (3 т.)

––––––––––––––––––

Класиране турнир Фуутура – тенис на маса (12.01.2014) :

turnir12.01. tenis na masa

1. Петър Тодоров  (10 т.)

2. Красимир Младенов  (5 т.)

3. Юлиян Попов  (3 т.)

––––––––––––––––––
2013:

Класиране първи турнир Фуутура – тенис (05.10.2013) :

DSC07862

1. Илко Шивачев

2. Александър Цветков

3. Венцислав Димитров

Класиране турнир Фуутура NOWWEMOVE – тенис (12-13.10.2013) :

1395861_605312796193158_879498168_n

/ мъже:

1. Петър Лазев

2. Кирил Стоянов

3. Камен Маздрашки

3. Тихомир Попов

/ жени: 

1. Гергана Николова

2. Анелия Тенева

3. Маргарита Христова

3. Анелия Ангелова

Класиране първи турнир Фуутура – тенис на маса (27.10.2013) :

IMG_20131027_132421

1. Кирил Донев

2. Атанас Атанасов

3. Венцислав Койчев

Класиране турнир Фуутура – тенис на маса (10.11.2013) :

IMG_20131110_134137

1. Ивайло Гинчев

2. Васил Върбанов

3. Орлин Караиванов

Класиране турнир Фуутура – тенис на маса (30.11.2013) :

1482762_220057798166012_2076374393_n

1. Петър Тодоров

2. Ивайло Гинчев

3. Вальо Петров

Класиране първи турнир Фуутура – минифутбол (15.12.2013) :

14.12 - football and table tennis 008

1. Коло Коло

Класиране благотворителен турнир Фуутура – тенис на маса (15.12.2013)

1482962_223780997793692_548737114_n

1. Петър Тодоров

2. Ивайло Гинчев

3. Вальо Петров

ВИП Победител – класиране за 2013 година:

1. Петър Тодоров – 2 победи – 20 точки – на 26.01.2014 г. получи специална награда от нашите партньори от CartaBene – едногодишна поименна карта за отстъпки! 

1005794_238162203022238_897807115_n

2. Ивайло Гинчев – 1 победа и 2 втори места – 20 точки – първи достигнал 2 отличия на Фуутура

3. Вальо Петров – 2 трети места – 6 точки


*Класирането на VIP клуба се извършва в края на всяка година и най-отличилите се спортисти в турнири на Сдружение Фуутура получават специални награди на специална церемония!

VIPCLUB 2013

VIPCLUB 2014 

VIPCLUB 2015

error: Жълт картон!