Членство

Стани член

Сдружение за развитие на спорта и спортната култура Фуутура – Footura е регистрирано сдружение по закона за ЮЛНЦ с идеална цел и работи изцяло и единствено в полза на спорта, в полза на развитието и налагането на спортния и здравословния начин на живот в обществото.

Да бъдете наш член означава да имате възможност да участвате пряко в дейността на Сдружението, да ползвате различни привилегии, да бъдете част от една спортна организация с идеална цел, както и да подкрепите усилията ни за спортно развитие в България. В момента в Сдружение Фуутура членуват 56 члена – предимно активни спортисти по различни видове спорт, младежи и доброволци.

Членуването в Сдружението дава следните права и привилегии:

– Участие в провеждащите се Общи събрания

– Право на информираност относно всички актуални и минали проекти на Сдружението

– Право на пряко и непряко участие в настоящи и бъдещи проекти на Сдружението

*Вижте повече за привилегиите за членство в Сдружение Фуутура

Attachment