МиниФутбол за деца

Shop for Nike Gear at SOCCER.COMShop for adidas Gear at SOCCER.COM

Сдружение „Фуутура“

sp_Patmos_ (5)

набира момичета и момчета, на възраст над 14 години, желаещи да водят извън-учебни занимания по минифутбол. Девойките и младежите ще бъдат разделени на възрастови групи, съобразени с техните учебни занятия. Заниманията ще бъдат провеждани на открит терен с изкуствена настилка, разполагащ със съблекалня, намиращ се в жк „Младост” 3.

За повече информация, моля отворете брошурата – миниФутбол деца

Сдружение е Фуутура е нов член на семейството от спортни организации, които предлагат спортно развитие на децата, младежите, аматьорите и професионалистите. Спортът е важна част от развитието на човек както интелектуално и физически, така и социално. Спортният клуб е мястото, където може да са обучават децата на работа в екип, взаимопомощ и уважение, защото това са важни качества за развитието на едно здраво, обичащо спорта общество.

Футболният клуб на сдружение Фуутура е насочен към развитието на младите състезатели на и извън игрището. Децата ще бъдат обучавани във всички аспекти на играта, ще научат нови техники – подаване, получаване на топката, дриблиране, тичане с топката, шутиране и много други с насоченост към индивидуалните качества на всяко дете.

Разностранното въздействие на футболната игра и естествените условия, при които играта се практикува, лесно достъпните правила, голямата емоционалност и зрелищност определят нейното социално и обществено значение.

По своята същоност тази игра стои близо до стратегическата цел за развитие на физическата култура и спорта за всички, за повишаване на физическата дееспособност, за разкриване, развитие и оползотворяване на физическите и интелектуалните възможности на децата и младите хора, за подобряване на здравето и повишаване на производителността на труда на заетите хора.

Спортната тренировка може да се определи като основна форма за подготовка на футболиста и футболния отбор. Има за цел достигане на високи спортни резултати, развиване на интелектуалните и физическите способности.

  • Физическа подогтовка – възпитание на физическите способности и качества (сила, бързина, издръжливост, ловкост, гъвкавост), разширяване на функционалните възможности на организма(на дихателната, сърдечно – съдовата и др. системи), запазване и повишаване на футболната работоспособност и обезпечаване на хармонично физическо развитие и укрепване на здравето.
  • Технико – тактическа подготовка със задачи за усъвършенстване на уменията и навиците.
  • Психологическа подготовка.

В спортаната тренировка комплексен резултат от решаването на приложените задачи за подготовка на футболиста като цяло е неговата всестранна подготовка за спортно достижение, което се съставлява от физическата, техническата и психологическата подготовка. Всяка от основните страни на подготовката на футболиста съдържа компоненти, които се отнасят и към общата, и към специалната му подготвка.

Смятаме,че планирането, контролирането, оценяването в количествено определени показатели със стремеж да се изразят по възможност под формата на числови и спортни резултати е пътят за достигане на високи спортни резултати.

Ние Ви предлагаме:

  • Системни тренировки
  • Полезна информация

Broshura futbol new

error: Жълт картон!