Начален сигнал

Начален сигнал

Предсъстезателната подготовка има за основна цел да снеме пред отделните състезатели и отбора като цяло в тактически план за водене на индивидуалните, груповите и отборните тактически игрови действия и да формира победна психологическа нагласа и мотивация като се разкрият, на базата на проведено целенасочено разузнаване, силните и слабите страни на противника.

Минутите непосредствено преди самото състезание, мотивацията и напомнянето на възловите изисквания в съблекалнята са от особено голямо значение за постигане на победен дух и непримиримо себе-отдаване за постигане на поставената цел – победата, или някакъв друг тактически обоснован резултат.

Защо се проваляме?

Наистина ли сме толкова безпомощни, колкото мислим?

Наистина ли не можем да постигнем успех?

Наистина ли нямаме сили да се справим с новия ден, с новите предизвикателства?

Не ни бива в това, не ни бива в онова! Извинения, избягване на истината!

Успехът идва с опита, с това да застанем пред предизвикателствата и да ги преодолеем!!!

Една статия на Спортрепортс7

Attachment