Планирани Проекти

Сдружение Фуутура работи, за да спомогне както за подобряването на спортната среда като цяло в България, така и за подобреното физическо, психическо и спортно извисяване на всеки един наш член и приятел! Ние имаме заложени няколко проекта под една обща кауза – Спортът е здраве, осъществяването на които ще допринесе за много положителни промени в обществото и най-вече в превантивната работа срещу проблемите със затлъстяването, зависимостите, дискриминацията, социалното изключване, високата цена и некачествената организация на аматъорски състезания, липсата на мотивация за спорт, липсата на перспектива и изява в аматъорския спорт и др.

Това са нашите активни проекти – станете част от тях. Подкрепете проекта, който Ви допада най-много! 

Проект 1:

Създаване и поддържане на изцяло авторски Спортен сайт за професионалния и аматьорския спорт -с коментари и интервюта, новини, хайлайф, прогнози, статистики и др. относно професионалния футбол и спорт, както и голямо внимание към аматьорския спорт чрез новини, обявления, отразяване на събития, интервюта и много други

Ниво на реализация – Рамката за спортния сайт вече съществува и функционира като страница в сайта ни – Победител  със подстраници Спорт, Аматьорски Спорт, Спортно консултиране, Прогнози и др.

Проект 2:

Класация на клубовете по минифутбол и футзал в България – на аматьорско ниво, както и футбол – на професионално ниво  – изготвени по специални и уникални критерии!

Ниво на реализация – В момента се създава екипа, който ще работи по набирането на информация и обработването й по специални критерии за определяне на Класациите (Топ 100) 

Проект 3:

Програма за откриване, оценяване и обучение на футболисти и спортисти НОВИ ТАЛАНТИ

Ниво на реализация – В момента се съставя екипа по този проект и се набелязва план за действие 

Проект 4:

Финансиране и изграждане (или закупуване и реновиране или наемане) на спортна база за развитието на спорта и спортната култура, съдържаща обекти за практикуване на: футбол, минифутбол, футзал, тенис, тенис на маса, шах, плуване и много други видове спорт

Ниво на реализация – В момента се извършва проучване на възможностите за осъществяване на този проект. Набират се партньори и изпълнители.

Проект 5:

Подкрепа на съществуващите и нови отбори и състезатели към Сдружение Фуутура

Ниво на реализация – В момента към Сдружението има над 5 отбора, както и двама индивидуални състезатели по различни видове спорт – на аматьорско ниво. Част от проекта е и тяхното промотиране и популяризиране, както и чисто финансовата и материална подкрепа в тяхното развитие.  

Проект 6:

Футболна школа Фуутура – обучение на деца до 16 години на футболна тактика, техника и психика по уникална и авторска технология

Ниво на реализация – Има избрана база за тренировки и подготовка на деца, има и ръководител на тренировъчно-обучителния процес.  

Проект 7:

Организиране на благотворителни и демонстративни спортни прояви и чествания

Ниво на реализация – Проектът вече функционира , екипите са събрани, като е необходимо неговото разрастване из цяла България. 

Проект 8:

Footelan players rating, Overrating players, Player on Focus, Shining stars, както и пускане на същите продукти на български език и за българския футбол

Ниво на реализация – Английските версии са активни и осъществени в сайта, по същия начин бихме искали да изглеждат и българските версии – отнасящи се първо до професионалните футболисти, а по-късно и до професионалните спортисти

Проект 9:

Футболен Английски – алтернативен метод за заучаването най-вече на граматическите основи на англисйкия език чрез приятна и разтоварваща форма – футбола. Отделно курса е много полезен за футболисти и спортисти, които биха искали да продължат спортната или професионалната си кариера от друга сфера в западна Европа, Америка, Австралия или Азия, тъй като освен, че е основния език в повечето от тези територии, това е и основния език по целия останал свят.

Ниво на реализацияИма изготвени авторски учебник и учебна програма. Повече за този проект можете да видите в Football English Practice 

Проект 10: 

Проект за дарение за дом за деца и юноши на спортни дрехи и обувки (и други) + книги, играчки, спортни уреди, спортни сакове и др.

Ниво на реализация – Бяха реализирани две отделни дарения – повече информация Освен това вече направихме, кандидатстваме по проекти и планираме и редица проекти, подпомагащи спорта сред децата в неравностойно положение – спортни празници, събиране на спортни дрехи и аксесоари из цялата страна, кампании с едновременно благотворителен и спортен характер и други.

Проект 11:

Проект за Спортен младежки офис в Студентски град за идеи и реализирането им, свободно време, спорт – Интернет идеи, комуникации, стаж там, помощ за работа, помощ за финансиране на дейности свързани със спорт, информация за възможностите за спорт, включване в проекти и др.

Проект 12:

Международен студентски спортен лагер – организиране веднъж годишно на българското черноморие на студентски спортен летен лагер с покани приоритетно към българските вузове, балканските и европейските.

Проект 13:

Българияда – спортни събития в различни градове в България

Проект 14:

Спортен заряд – проект за ученически спорт


 

AW2013-Signatur_Sticker.indd

Сдружение Фуутура спечели първия си проект на международно ниво – участие в седмиците на FARE – глобалната мрежа за изкореняването на расизма във футбола. Проектът беше реализиран през месец Октомври 2013 и обхвана:

„The planned activities are to invite players from our local junior club and hold a discussion against discrimination, to start a “racism and football” project – by marking some problems points and to produce anti-discrimination materials.

Aims and target group(s) of your activity – To promote the ideals of anti-discrimination and social inclusion through football.
-To make more people understand for FARE activity and values through the event, through ad materials and through our website and social network channels
-Seminar to discuss important points for future acting against discrimination and for gender equality – with members of our organization, members of our partner organizations, with girls-players and with players from various ethnic groups.“


Подкрепата към нас – независимо дали е за конкретен проект или пък е принципна и постоянна, ще ни осигури възможността да реализираме програмите си, а нас вас ще осигури удовлетвореност, придържане към нормите на КСО, специално участие и позитивна реклама – и то сред целенасочена аудитория – най-вече хора в подрастваща и активна възраст, от двата пола, от цяла България, обичащи спорта и доброто оползотворяване на свободното време. Също така, подкрепата към нас се ползва с данъчни облекчения.

Това са някои от начините за директна подкрепа към нас:

banner_epay (КИН) – 5891087105 (footura@dir.bg)

–––––––––

LIKE US? Preview Image SUPPORT OUR DEVELOPMENT

–––––––––-

skrill-payby_150x83 – footuraweb@gmail.com

Банкова сметка на Национално движение “Обединение за развитие на спорта и спортната култура Фуутура” – BG42BUIB98881036683700
BIC – BUIBBGSF ; СИБАНК ЕАД

Дарение чрез Терминални (физически) устройства :

cashterminal_logol

Колко струва плащането чрез Cashterminal?

Плащането чрез Cashterminal е БЕЗПЛАТНО

Как да направя дарение чрез Cashterminal ?

  1. Избери Сдружение за развитие на спорта от меню Дарения
  2. Избери проект, който да бъде подкрепен.
  3. Въведи сумата, с която подкрепяш съответния проект на Сдружение Фуутура 
  4. Устройството отчита успешно плащане и можеш да вземеш своята разписка.

Какво трябва да зная за даряването чрез Cashterminal?

  • Устройството работи с банкноти от 2, 5, 10, 20, 50 и 100 лв.
  • Устройството работи с монети от 1, 2, 5, 10, 20, 50  стотинки и 1 лв.
  • Устройството не връща ресто
  • Системата функционира 24 часа, през цялата година, без оглед на празници и почивни дни
  • При заплащане на сметки и даряване през CASHTERMINAL клиента не заплаща допълнителни такси.

Къде мога да даря, използвайки Cashterminal?

-В повече от 250 локации в страната. Открий най-удобната за теб ТУК, не е нужна регистрация

Дарение чрез директен дебит*:

Вашата обслужваща банка извършва автоматично месечно трансфер за дарение от Вашата сметка, за което сте дали предварително съгласие и предварително сте определили сумата за дарение към Сдружение Фуутура.

Договор за ежемесечно дарение

* Изтеглете договора и го попълнете, изпратете го в нашия офис подписан, след това ние ще ви изпратим подписани и от наша страна 2 езкземпляра на договора. Едно копие от договора е нужно да се предостави на вашия работодател и да го информирате, че желаете да дарявате ежемесечно определената от вас сума, която се отчислява от работната ви заплатата към сметката на Сдружение Фуутура. Можете и директно да дойдете в нашия офис, за да стартираме на място процедурата за месечно дарение!

Дарение чрез банков трансфер, платежно нареждане към Фуутура : 

Банкова сметка на Национално движение “Обединение за развитие на спорта и спортната култура Фуутура” – BG42BUIB98881036683700
BIC – BUIBBGSF ; СИБАНК ЕАД

Дарение чрез СМС : 

footura, chlenski vnos

Дари Фуутура с SMS на 1985 – с текст AFTR Цена 5.00 лв. Валидно за всички мобилни оператори в България


Сдружение Фуутура се стреми да реализира заложените проекти в програмата си главно чрез Програма Еразъм Плюс – за образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014-2020 г.

Еразъм + е насочена към повишаване на уменията и пригодността за заетост, както и модернизиране на образованието, обучението и младежта работа. Програмата е за седем години и ще разполага с бюджет от 14.7 милиарда €. Това представлява увеличение с 40% в сравнение с предишните нива на разходите и показва ангажимента на ЕС да инвестира в тези области.

Еразъм + ще осигури възможности за над 4 милиона европейци да учат, обучават, да придобият трудов стаж и да бъдат доброволци в чужбина. В допълнение към предоставянето на безвъзмездна финансова помощ за физически лица, Erasmus + ще подкрепи транснационални партньорства между институции в образованието, обучението и младежта и организации в засилване на сътрудничеството и свързване на образованието и заетостта, за да се справи с недостига на умения, пред които сме изправени в Европа. Тя също така ще подкрепи националните усилия за модернизиране на образованието, обучението и младежките политики. В областта на спорта, ще се подкрепят местни проекти и трансгранични предизвикателства като борбата с уреждането на мачове, допинг, насилието и расизма.

Еразъм + обединява седем съществуващите програми на ЕС в областта на образованието, обучението и младежта; за първи път предостави подкрепа и за спорта. Като интегрирана програма, Erasmus + предлага повече възможности за сътрудничество между секторите Образование, Обучение, Младежи, а и е по-лесно за достъп от предшествениците си, с опростени правила за финансиране.

Цел:

С цел намаляване на безработицата сред младежите, Годишният обзор за растеж от 2013 г. препоръчва намаляване на преждевременното напускане на училище, повишаване на цялостното равнище на уменията, увеличаване на ефективността на системите за образование и обучение, както и свързването на сферите на труда и образование и улесняване на прехода от училище на работа чрез качествени стажове, практики и двойни модели за обучение – в учебното заведение в съчетание с практически опит на работното място. Той също така подчерта важността на предприемачески умения на младите хора, за да се повиши тяхната пригодност за заетост и насърчаване на създаването на нови предприятия. Освен това, широката гама от кръстосани умения, които са нужни, за да се повишат постиженията на младите хора в образованието и обучението и да ги подготви за съвременния социален и професионален живот, могат да бъдат доразвити чрез изложени извънучилищни дейности, в неформалните и информалните методи за обучение.
Друго предизвикателство е свързано с развитието на социалния капитал сред младите хора, овластяване на младите хора и тяхната способност да участват активно в обществото, в съответствие с разпоредбите на Договора от Лисабон за „насърчаване на участието на младите хора в демократичния живот на Европа“. Този проблем също може да бъде преодоляван и чрез неформални образователни дейности, които имат за цел да подобрят уменията и квалификацията на младите хора, както и тяхната активна гражданска позиция. Необходимо е да се осигури на младежките организации и младежките работници възможности за обучение и сътрудничество, за да развият своя професионализъм и европейското измерение на работата с младите хора.

Общи цели:

Erasamus + допринася за постигането на:

Целите на стратегията Европа 2020, включително основната цел – образование;
Целта на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението, включително съответните показатели;
Устойчивото развитие на партньорски държави в областта на висшето образование;
Общите цели на обновената рамка за европейско сътрудничество в областта на младежта (2010 – 2018);
Насърчаването на европейските ценности в съответствие с член 2 от Договора за Европейския съюз
В рамките на тази нова програма се подкрепят 3 Основни действия:

Основно действие 1: Мобилността с учебна цел на физически лица
Основно действие 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики
Основно действие 3: Подкрепа за политиката на реформи

Attachment