Спорт и Общество

Спорт и Общество

Осъзнаването на факта, че спорта и спортния маркетинг – налагането на нравствено-волеви и поведенчески модели – е в основата на позитивната за обществото идея на професионалния спорт, и така да се каже – неговото хубаво лице (за разлика от рекламния и трансферен пазар, забранените стимуланти и черното тото), би довело до целенасоченото му развитие и толериране от страна на всички държавни и обществени институции. Освен чрез практикуване на професионален спорт, другата основна положителна идея е практикуването на масов, аматьорски спорт – с цел да се извършва тренировъчна, общо-укрепваща, оздравителна и възпитателна дейност сред подрастващите и младежта, а и сред обществото като цяло, като се използват като основни средства масовите културни и спортни мероприятия за формиране на идеята за здрав дух в здраво тяло. Именно това бяха едни от водещите мотиви при създаването на Сдружение Фуутура – за развитие на спорта и спортната култура.

––––––––––––-

Въпреки всичко

Всеки ден ние кръжим около мечтите си, около живота си и този на другите около нас. Вглеждаме се в обкръжаващата ни среда и се опитваме малко или много да станем незабележими, т.е. да не се различаваме от другите. В съзнанието ни е заложено да сме част от колктива, да следваме водачи, да изпълняваме задължения, да играем социални роли и т.н.

Животът е станал толкова забързан,че човек рядко вече се замисля за своето здраве или за това на близките си. Когато спира движението спира и животът или поне животът не е в пълния си смисъл. Колкото повече пораства човек, толкова повече възможности има  и все по – малко време, за да ги осъществи. Всеки ден е борба с времето, а то невъзмутимо си върви. Ежедневно се борим да постигнем целите в живота си и  кариерата.

Можем да изискаме нещо от себе си – да се погрижим за здравето си, за решенията, които вземаме всеки ден. Малко му трябва на човек, за да се почувства пълноценно и всеки човек би могъл да намери един отрязък от време, където да се погрижи за тялото си.

Всеки Човек има два живота – този, с който се е родил и този, който е избрал да следва.

Насладете се на този вдъхновяващ човек: Will Gadd

Една статия на Спортрепортс7

Attachment