Спортен Имидж

Всеки спорт се нуждае от звезди, бъди една от тях!

Сдружение Фуутура може да спомогне за вашето промотиране като футболист, спортист или спортна личност, деятел, спортен общественик, ръководител, бизнесмен в сферата на спорта и др.. Става въпрос не само за изграждане на образа на успешен спортист, но и изграждане на цялостен имидж и успешни стереотипи на изказ и поведение.

Изграждането на спортен имидж – и особено след накърнен такъв – е дълъг, но не и невъзможен процес. Със съвременните методи на социалните медии, интернет каналите за споделяне и разпространение на информация, възможностите за положителни обществени изяви в сферата на благотворителността, доброволчеството и принос в обществото, със целенасочени изкази и изяви, ние вярваме, че всеки имидж (за областта на спорта) може да се: изгради ; подобри значително ; запази ; видоизмени и промени в желана посока и други.

Процесът за изграждане на положителен спортен имидж за вас или ваш клиент може да започне веднага, свържете се с нас!
––––––––––––––––––––––––

f.logo1

Адрес:  гр. София, ул. “Одрин” 14

Телефон: 0887 883 980 

Електронен адрес: footura@dir.bg

Facebook

Linkedin

Twitter