Спортно консултиране

Спортно консултиране –

Предметът на спортното консултиране обхваща следните основни направления:

Извършване на консултантска и методическа дейност в областта на спорта. Извърша науно-изследователска, експериментална и приложна дейност. Разработка и внедряване на собствени и чужди спортни технологии, програмни продукти и системи и разпространяването им в страната и чужбина. Организиране и провеждане на спортни състезания, импресарска дейност, методични конференции, семинари, изложби. Осъществява спортна подготовка на отбори и състезатели, води индивидуална и групова следдипломна квалификация по проблемите на подготвителна, състезателна и възстановителния процес от спортната подготовка. Издирва, разпространява и предоставя специализирана литература, разработва методични помагала, учебни видео филми, табла, фотоси, рекламни (без кино и печат) материали, свързани с предмета на дейността. Извършва информационно-статистическо осигуряване, анализ и инструктаж на спортни кадри, мениджърство в областта на спорта.

В подрубриките

Здравословно хранене         Тактика         Тренировки          Начален сигнал                 

 1-а и 2-а част        В резерва          Възстановяване         Спорт и общество         Футболно консултиране

може да се запознаете с най-съществената част от съответната програмна част на Спортното Консултиране.

Сдружение Фуутура обявява специализиран прием по Спортно консултиране всеки понеделник от 10:00 часа

За контакти:

Методиев, тел. 0887 883980

Електронен адрес: footura@dir.bg