Стажантство

Публикувано 30.11.2020 г.
Сдружение Фуутура предлага отворени стажове и практическа дейност за младежи с интереси в сферата на спорта, младежката информираност и овластеност, както и здравословния и активен начин на живот. Стажувайки при нас вие можете да участвате в общата работа на Сдружението, свързана с типичните за всяка организация административни и социални дейности, организиране и участие на събития, фондонабиране, комуникация към членовете, партньорите и обществеността, вкл. и чрез социалните мрежи и др.
В допълнение имаме и конкретни по-профилирани дейности, които текат в организацията. Участието в тези дейности ще даде на всеки ценен опит и възможности за подготовка на мащабни спортни събития, опит и контакти в сферата на спорта, участие на семинари, спортни събития и др. По повечето от профилираните дейности е предвидено и заплащане, може да се започне веднага!
1. Спорт за хора в неравностойно положение – работа с мигранти, организации от този сектор, както и организиране на събития като семинари, спортни тренировки и др.
2.  Развитие на дейности в областта на футбола за деца и младежи.
3.  Участие в аналитични спортни дейности, в които основната работа включва четене, проучване и синтезиране на информация от различни източници; изготвяне на заключения, препоръки и предложения; участия в дискусии за обмен на добри практики и др.
4. Дейности / събития по окуражаване на социалното включване на деца с нарушени слухови способности, като се включват още и крос-културни отношения, насърчаване на осъзнаването на важността на подобряващата здравето физическа активност, работа по засилено сътрудничество между институции и организации, както и допринасяне за споделяне на добри практики.
5. Дейности / събития главно в училищна среда по промотирането на спорта сред деца и младежи, участие в уъркшопи, конференции, публикации и др.
6. Работа по развитие, менажиране и популяризиране на безплатното мобилно приложение на Фуутура – YOPPEE.
7. Работа по развитие, менажиране и популяризиране на Footura Fashion – модната линия на Сдружение Фуутура.
8. Проектна работа – идентифициране на подходящи проекти за Фуутура, създаване и комуникиране на идейни предложения, писане на проекти, кандидатстване, изпълнение. Възможност за представяне на България и Фуутура на младежки обмени.
9. Фондонабиране за дейностите на организацията, което включва дарения от частни и юридически лица, партньорства с бизнеса, както и набиране на средства чрез извършване на търговска дейност в сферата на спорта.

Повече информация можете да получите след отправено запитване към нас на имейл info@footura.com, като прикачите свое CV и опишете интереса си към позицията, както и възможностите ви за стажа от гледна точка на разполагаемо време, познания, умения и др.
Сдружение Фуутура предлага отворени стажове и практическа дейност за всички любители, професионалисти и студенти в областта на спорта, обхващаща направленията:

1. Спортен мениджмънт и управление

2. Стопанско управление, предприемачество и проектна дейност в спорта

3. Спортът и медиите; електронна спортна медия

4. Спортен маркетинг и реклама; спортен имидж; спонсорство; партнъорства

5. Организиране и управление на събития със спортна и социална цел

6. Административна дейност – работа с мобилно приложение, уебсайт, социални мрежи

7. Други

Стажът е с период от 1 месец и не е предвидено фиксирано възнаграждение за него. При успешно завършване на стажа се предвижда продължаваща реализация в сферите на дейност на Сдружението.

Стажовете дават възможност както да се научи много в тези сфери, също така и да се почерпи от опита на Фуутура в работата по тях, а така също и възможност за трупане на персонален опит, добиване на препоръки и първоначална реализация.

Стажовете се провеждат в центъра на гр. София, в офиса на Фуутура, в свободни от учебни занятия часове.
За да кандидатствате за отворените стажове на Сдружение Фуутура, моля да ни подготвите ваше CV и да го изпратите на имейл – info@footura.com, както и да ни изпратите кратко мотивационно писмо, описващо желаната сфера за развитие.

f.logo1

За допълнителна информация – 0887 883 980, както и имейл info@footura.com


Резултати Стажантска програма – Януари 2015 г.

За започване на стаж в съответните направления се одобряват:

(номерацията пред имената е условна, номерацията след „направление“ показва за кое направление е избран стажанта – 1 – Спортен и футболен мениджмънт и т.н., всичките са по-надолу в страницата)

1. Калин Георгиев – направления 1, 3, 4

2. Йоана Йончовска – направления 3, 4

3. Александър Чобанов – направления 4

4. Нехат Гърбев – направления 2

5. Светозар Стоянов – направления 1

6. Иван Инджов – направления 3

7. Драгомир Караянов – направления 1

8. Даниел Пелов – направления 1

9. Йордан Русев – 2

10. Ивайло Савов – 3

11. Веселин Стойнов – 1

12. Светозар Стоянов – 1, 2

13. Йосиф Благоев – 4

14. Владимир Милослов – 1

15. Драгомир Караянев – 1

16. Мартин Калев – 3, 4

17. Ивайло Ненков – 2

18. Емил Младенов – 4

19. Петко Димитров – 3

20. Валентин Димитров – 1

21. Нора Стоянова – 2

22. Калин Василев – 4

1. Спортен / Футболен мениджмънт и управление
2. Стопанско управление, предприемачество и проектна дейност в спорта
3. Спортът и медиите; електронна спортна медия
4. Спортен маркетинг и реклама; спортен имидж; спонсорство

За започване на стаж и конкретни текущи дейности на Фуутура (извън предварително посочените направления) се одобряват:

1. Николета Ченкина – Спортен инструктор

2. Роска Тодорова – Организатор събития, Инструктор танци

3. Анна Петров – Фитнес програми, Персонален инструктор

4. Мариан Славков – Треньор по футбол и организация ФК

5. Станислав Тодоров – Треньор по футбол и организация ФК

6. Милена Георгиева – Уебсайт развитие, Фуутура маркетинг, имидж, присъствие

7.  Емил Николов – Футбол

8. Анета Генова – Търговски представител на Спортно оборудване

9. Владислав Асенов – Журналистически статии и новини

10. Тодор Каракиев – Вътрешно-организационна дейност

11. Надежда Рибагина – Цялостно консултиране Фуутура, Европроекти, Маркетинг

12. Станислав Костов – Журналистически статии и новини

13. Ивайло Гьоков – Организатор спортни и благотворителни събития

14. Георги Могиков – Футбол

15. Андрей Шалев – Треньор – инструктор

16. Алекандър Бадов – Треньор –  инструктор

17. Велизар Зехирев – Спортни дейности и технически въпроси

Сдружение Фуутура благодари на всички за проявения интерес! Ще се радваме да работим с вас! Ще се радваме да бъдем хората, от които може да усъвършенствате познанията си в съответната област, а и да приложите на практика идеите и възможностите си.

*Всички одобрени кандидати ще бъдат уведомени по имейл или телефон за започване на стажа
*Началото на програмите и дейностите по стажа ще бъдат от 04.02.2015 г.; можете да посетите новия ни офис на 04.02., 05.02. и 06.02. в удобно за вас време от 09:00 до 19:00 часа, като ще се оформят конкретни персонални измерения на стажа и удобни дни и часове за всеки в предстоящите седмици.
*Всички останали кандидати, които не намират името си тук е главно поради недостатъчно обосноваване на кандидатурата си (липса на попълнена анкета, неясни интереси и приоритети в спорта и др.) Въпреки това – от уважение към интереса им за стаж при нас – те могат да направят това допълнително и ще подлежат на допълнително оценяване.
*Не се притеснявайте – стаж и работа има за целия китайски народ. Да започваме!