Тактика

Технологията на тактическата подготовка представлява съвкупност от знания и умения за ефективно организиране и провеждане на специализирана тактическа подготовка за усвояване и усъвършенстване начините за осигуряването на спортни победи. Съдържанието на технологията за постигане на спортния успех обхваща следните 10 основни направления:

  1. Тактическо усвояване и упражняване в тренировъчни и състезателни условия причините за обезпечаване на победни резултати.
  2. Разузнаване на предстоящия противник, отчитане на уменията и способностите му да прилага тактическите противодействия.
  3. Запознаване с теренните и климатични условия с оглед прилагането на приспособителна тактика
  4. Разясняване пред отбора и отделните състезатели тактическите изисквания за оперативното им прилагане в предстоящото състезание.
  5. Оперативно управление на отделните състезатели и отбора като цяло при прилагане на тактическите изисквания за постигане на победа.
  6. Тактически анализ пред отбора и отделните състезатели за изявите им при осъществяване тактическите инструкции за успещно водене на състезанието.
  7. Провеждане на теоритическа и научно-приложна подготовка за усъвърщенстване прилагането на тактическите изисквания, инструкции.
  8. Прилагане и отчитане на тренировъчните упражнения по тактическа подготовка
  9. Провеждане на специализирана подготовка за формиране на психическа нагласа и мотивация за активно прилагане на ефективните тактически изисквания.
  10. Формиране на висок спортен интелект за прилагане на алгоритъма на победното тактическо мислене.