Алчен за спорт

Сдружение Фуутура съвместно с Алчен за гол реализира поредния си проект – този път към Столична община – по Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на СО -включващ няколко лекции в столични училища, мулти-спортови турнири в часовете по физическо възпитание, както и заключителен турнир по Всеки лаком – футбол по двойки с неутрален вратар.

Вижте всички снимки от събитията по проекта от ноември и декември 2014 г., които проведохме в 3 столични училища, както и с над 100 отбора от ученици във финалния турнир Всеки лаком!