FARE 2013

AW2013-Signatur_Sticker.indd

Масовият спорт – нагоре, а Шампионската лига – надолу – това е посланието от FARE 2013 седмици на действията.
Тазгодишните седмици на FARE бяха голямо постижение и показаха посланието на организацията за включване и анти-дискриминация, достигнати до милиони европейци чрез спортни дейности.

За този двуседмичен период, над 2000 дейности се проведоха в 48 страни и съобщенията от обществени групи бяха ясни и последователни – футболът може да бъде основният инструмент за справяне с дискриминацията и интегриране.

На 24.10.2013 г. – в проект под егидата на FARE action weeks 2013 – Сдружение Фуутура проведе семинар на тема „Добрият футбол е Свят за всички“ – с главен лектор доцент доктор Митко Червеняков! Семинарът се проведе с юноши от отбора на Локо 101 гр. София, като включваше освен това и членове на Сдружение Фуутура, партньорски организации, жени-футболисти и др.

DSC07900DSC07877

Целта на семинара беше да се разгледа ситуацията в модерния футбол, касаеща 3 ключови фундамента – тактическата страна на футбола; футбола като средство за борба с расизма; футбола като средство за борба с дискриминацията.

DSC07944DSC07947

В процеса на семинара се констатираха следните проблеми по обявените цели – посочваме само някои от тях: 

1. Относно тактическата страна на футбола – 

– слабата тактическа грамотност на повечето подрастващи, аматьорски и професионални футболисти в България – съответно не-добрата работа на повечето футболните треньори

– липсата на достатъчно добри условия за практикуване на футбол от ранна детска възраст

– проблема по границата между преминаването от юношески към професионален футбол; липсата на доверие към младите играчи

2. Относно футбола като средство за борба с расизма – 

– недостатъчното използване на футбола и спорта като социален феномен за приобщаване на различните етнически малцинства

– недостатъчното поле за изява на футболисти от различните етноси

– слабо финансиране на детско-юношеския футбол и особено в подкрепа на анти-расизма сред подрастващите

3. Относно футбола като средство за борба с дискриминацията –

– липса на политика и подкрепа от много отговорни управленски нива за изравняване на условията и значението на спорта и футбола сред двата пола

– липса на прокламиране на ползите от активния начин на живот и спорт сред подрастващите от двата пола

– липса на вътрешна конкуренция в женския футбол

В процеса на семинара се набелязаха следните конкретни мерки по обявените цели – мерки, които ще залегнат в бъдещата дейност на Сдружение Фуутура – посочваме само някои от тях: 

1. Относно тактическата страна на футбола – 

– Реализиране на голяма футболна програма, стигаща от деца до мъже, където да се формират полезни тактически знания и практики – независимо дали става въпрос за собствена школа или за външни футболисти

– Мотивация чрез наблягане на общата цел – възможност за само-реализация чрез футбола – не какъвто и да е, но Добрия футбол – пред който всички са равни – независимо дали става въпрос за собствена школа или за външни футболисти

– Налагане на разработени и успешно практикувани методи за тактическо израстване и дисциплина  – независимо дали става въпрос за собствена школа или за външни футболисти

2. Относно футбола като средство за борба с расизма – 

– Работа с подрастващи футболисти в бъдеща футболна школа, където чрез екипна работа да се осъществява социално включване, приобщаване и дух на равнопоставеност между различните по етнически и социални групи деца

– Привличане на вниманието на обществеността към проблемите на малцинствата и различните социални и етнически общности

– Организиране на приобщаващи футболни турнири за порастващи от всички социални и етнически групи

3. Относно футбола като средство за борба с дискриминацията – 

– Стремеж за осигуряване на по-добри условия за практикуване на футбол от жени

– Стремеж за формиране в общественото мнение на нагласа за по-масово участие на жените в спорта и в частност във футбола

– Активно привличане на жени-футболисти към футболните дейности и турнири на Сдружението – като участници, организатори и публика

Семинарът приключи с раздаване на футболни книги, рекламни материали за кампанията на FARE – футболни седмици 2013, както и с обещание за скорошни нови срещи.

AW2013-Signatur_Sticker.indd

Сдружение Фуутура спечели първия си проект на международно ниво – участие в седмиците на FARE – глобалната мрежа за изкореняването на расизма във футбола. Проектът ще бъде реализиран през месец Октомври 2013 и обхваща:

“The planned activities are to invite players from our local junior club and hold a discussion against discrimination, to start a “racism and football” project – by marking some problems points and to produce anti-discrimination materials.

Aims and target group(s) of your activity – To promote the ideals of anti-discrimination and social inclusion through football.
-To make more people understand for FARE activity and values through the event, through ad materials and through our website and social network channels
-Seminar to discuss important points for future acting against discrimination and for gender equality – with members of our organization, members of our partner organizations, with girls-players and with players from various ethnic groups.”