Стани член

Заявление за членство в Сдружение Фуутура
попълнете и изпратете на info@footura.com с кратка мотивация за вашето членство + малко информация за вас – всичко в свободен текст

Вие можете да заплатите своето членство по най-удобния за вас начин – вижте повече тук – https://footura.com/index.php/2015/10/07/kak-da-daria-na-footura/

Членуването в Сдружението дава следните права и привилегии:

– Участие в провеждащите се Общи събрания

– Право на информираност относно всички актуални и минали проекти на Сдружението

– Право на пряко и непряко участие в настоящи и бъдещи проекти на Сдружението

– Възможност за избиране в Управителния Съвет при съществен принос към Сдружението; възможност за избиране в комисии и клубове към Сдружението

– Възможност за включване към някой от отборите към Сдружението в различните видове спорт

– Информация за актуални проекти на Сдружението и възможности за участие

– Съдействие  и подкрепа по отношение на събития в обществен интерес, инициирани от членове на Сдружението

– Информация за Футболни турове

– Организиране на любителски турнири за членове

– Запазване на игрища в определен район в София за приятелски срещи и тренировки

– Възможност за осъществяване на стаж и доброволчество във Фуутура

– За активни спортисти – в индивидуални или групови спортове – възможност за промотиране сред настоящи и бъдещи партньори на Сдружението за спонсориране и подпомагане от всякакъв характер – участие в състезания, тренировъчен процес, лагери, участия в чужбина, екипировка и т.н.

Годишната членска вноска в Сдружение Фуутура е 10 лв.

За повече информация за членство във Фуутура, моля използвайте имейл info@footura.com