Стани Партньор

Като партньори на Сдружение Фуутура вие получавате (По избор и По договаряне):

– Данъчни облекчения

– Възможност за реклама под формата на: банер или рекламен текст в сайта на Сдружението, на екипи на спортни отбори, транспарант на спортни събития всяка седмица, реклама и промоционални текстове в групи, страници в социални мрежи и др.

– Всички възможности за промотиране на стоки и услуги пред таргетирана спортна аудитория – по интернет каналите на Сдружението и по време на нашите турнири и други инициативи

– Контактна информация и посредничество по отношение на дейността на Сдружение Фуутура

– Съдействие и подкрепа по отношение на събития в обществен интерес, инициирани от партньори на Сдружението

– Спортни събития и тимбилдинг – поддържане на спортна дейност – осигуряване на турнири всяка седмица или годишен спортен празник, организиране на спортни тимбилдинги и др.

– Информация относно възможностите за спонсориране и подкрепа към всички актуални и бъдещи програми и проекти на Фуутура, както и на съответните проекти и участия на спортисти и отбори. Информираност относно преките и непреки ползи от подобна подкрепа

– Приоритетна възможност за включване в проекти (включително по Европейски програми и международни), по които Сдружение Фуутура е страна

– Реклама и ползваемост на вашите стоки / услуги сред членовете на Сдружение Фуутура

– Други

За да заявите своето желание за партньорство, моля да се свържете с нас чрез имейл info@footura.com или телефон 0887883980