Студентски практики 2013-2014

Сдружение Фуутура бе една от организациите, които успешно реализираха практики за студенти от всички ВУЗ-ове през периода 2013-2014 година. Над 100 студенти от СУ, УНСС, НБУ, ПЖИ и др. се обучаваха по програмата в 4 различни направления, съответстващи на профилите им във ВУЗ-овете, но в същото време и с допълващо и отличаващо се съдържание от техните учебни програми.

Изключително положителните препоръки по време на и финални отзиви след приключването на практиките на всички студенти, остава за нас единствената и най-голямата награда за добре свършената организационна работа. Разбира се, финалните работи и проекти на някои от студентите, бяха впечатляващи и на тях им бе предложен вариант за реализация във Фуутура – касаещи единствено инициативi и дейностi на ниво неправителствена организация и спортен клуб.