Българско участие в поставянето на нов световен рекорд

Представители на Сдружение Фуутура ще участват в поставянето на нов световен рекорд по дама, който ще се проведе в Букурещ, Румъния.

DSC00956

Събитието „Junior Hop“ ще бъде част от честванията на Европейската седмица на спорта, която традиционно се отбелязва в последните години и в България, като Фуутура участва и в предните две спортни седмици – през 2013 г. и 2014 г. Този път сдружението ще почете европейската MOVE WEEK и като партньор в международен план, съобщиха на нарочна пресконференция управляващите проекта от българска страна Емил Методиев и Венцислав Стойков.

А какво знаем за играта на дама, доколко е популярна тя в днешно време. Играли ли сте като малки пред блока на играта с прескачане на кутийки с номерарца на асфалта? Е, в днешно време тази игра отново е актуална – доказва го амбицията на румънската организация „Младежки спорт” да постави рекорд на Гинес за най-много хора, които ще я играят едновременно. Освен самото дама-събитие, ще има и много други събития, семинари и информационни кампании за популяризиране на спорта в училища, университети и сред обществеността като цяло.

Представяме ви и подробното описанието на проекта –

Проект „Junior Hop“  бе роден от страстта към спорта на група от организации, които желаят да се справят с европейския проблем за затлъстяването сред децата чрез насърчаване на доброволческите дейности в спорта и осъзнаване на важността на здравето и физическата активност чрез засилено участие и равен достъп до спорт за всички. Координаторът на проекта е Младежка спортна асоциация от Румъния. Заедно с партньори от Гърция, България, Турция и Чехия, ние се обединихме в консорциум в областта на младежкия спорт, с цел да се насърчи участието на деца в спорта.
Проектът ще бъде с продължителност 12 месеца и се очаква да се включат повече от 200 членове на спортни организации, повече от 2500 деца и над 50 младежки работници в областта на младежкия спорт.

След интензивна информационна кампания за ползите от спорта сред децата и семинар за обмен на добри практики между младежките работници в областта на младежкия спорт и на иновативни методи на обучение чрез игри, ние ще организираме по време на Европейската седмица на спорта игра на дама с най-много хора, които играят по едно и също време като световно постижение. Събитието „Junior Hop“ ще бъде вписано в Книгата на Гинес като рекорда с най-много хора, които играят дама едновременно. Проектът се финансира по програма Еразъм +.