Сдружение Фуутура е партньор на културен проект

Сдружение Фуутура е партньор на културен проект

Проектът „Северна София чете, пише и рисува“ предвижда осъществяването на редица културни дейности в кв. Илиянци в София 

cveten-1-page-001

Проектът, който ще бъде реализиран тази пролет, цели да повиши социалната значимост на изкуствата и културата в столицата, чрез осъществяването на редица културни прояви насочени приоритетно към кв. Илиянци. В него ще участват децата от началното училище (от 1 до 4 клас), като и техните семейства. Заложени са различни типове културни дейности, които да приобщят и разширят максимално широк кръг от публики. Целта е да се осъществи отваряне на културната сцена в района, като се привлече най-младата целева група – децата. Проекта и проектните дейности позволява участието на различни социални групи. Голяма част от предвидените събитията включват промотиране и работа свързана най-вече с информираност, чрез целева офлайн (печатна) и онлайн (интернет) кампания.

Художественият екип се състои от организаторите от „Витоша Медиа Груп” ООД, редица експерти по художествено-литературно дело, други външни експерти, доброволци и др. Сред другите партньори в проектните дейности на „Северна София чете, пише и рисува“ са:

Народно читалище „Отец Паисий – 1930” в кв. Илиянци развиващо следните дейности: Група за народно пеене; Мъжки битов оркестър; Женска група за автентичен фолклор; Женски двугласен хор; Танцов състав; Групи за народни обич; Английски език; Каланетика.; библиотека с 9 508 тома и др.

98 НУ „Св. Св. Кирил и Методий” кв. Илиянци, което обучава деца от 1-и до 4-и клас, както и подготвителни групи. Мисията и целите на училището са: формиране на общочовешки и национални ценности; развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби; формиране на отговорни личности, подготвени да изпълняват социалната си роля в обществото; училището успешно е реализирало редица проекти на територията на кв. Илиянци и гр. София

Сайтът www.vitoshanews.com ще бъде медиен партньор на всички проектни дейности чрез специализираните му рубрики “Общество” и “Култура”, както и чрез културен календар на столицата.

Проектът е финансиран от Столична програма „Култура” на Столична община за 2016 г.

Attachment