Старт на Спортна революция

Старт на Спортна революция

Стартира „Спортна революция“ – проект на сдружение „Фуутура“, финансиран по Подпрограма 2 на Националната програма за младежта (2016-2020) на Министерството на младежта и спорта. Изпълнението на проекта е с продължителност от 3 месеца и се съпътства с популяризиране идеите на спорта и активния начин на живот, с информиране и мотивиране на младите хора и обществеността като цяло в избраните пет населени места за здравословни практики, начини и методи за физическа активност, различни спортни дейности и възможности. Със старта на учебната година през януари 2017 г., ще започнат и дейностите в следните населени места: Карлово, Сопот, Баня, Калофер и Клисура.

Спортна революция е начин за ефективно подпомагане на младите хора при избора на продължаващо образование и професия, информиране и съветване, консултиране, оценка на компетенциите, формиране на умения за управление на кариерата и др – чрез спорта и активните и атрактивни методи на неформалното образование. За постигане на заложените цели, екипът на Фуутура планира извършването на следните дейности:
– Информационно-семинарна кампания за популяризиране на физическата активност, възможността за практикуване на различни спортове, както и засилване на теоретичните здравно-спортни познания на учениците.
– Демонстрационни тренировки и техники по различни видове спорт – в училищата и на публични места в петте града
– Обучение и дискусия с младежи от петте града на основна тема Младежка активност и активно включване

Посетете и официалната страница на проекта ТУК
4-copylogo-npm-curves

Attachment