Фуутура партньор на училищен проект – Заедно – всички в движение

Фуутура партньор на училищен проект – Заедно – всички в движение

В края на 2016 г. Фуутура бе партньор на 156 ОУ „Васил Левски“ при кандидатстването и изпълнението на проектните дейнсости в училището – финансирани по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община.

Сред целите на инициативите по проекта бяха:

Разширяване възможностите за практикуване на нови за учениците спортове;

Мотивиране на учениците за задържането им в училище и активно участие в извън-класните дейности;

Създаване на позитивна атмосфера в училище и общността в кв. Кремиковци;

Превръщане на училището в притегателен спортен център;

Създаване основа за партньорства със спортните клубове;

Повишаване информираността на общността за нови възможности за спорт;

Укрепване на родителското доверие в училищната институция. (както и обществения авторитет в кв. Кремиковци на училището като институция)

С успешното изпълнение на заложените дейности от страна на Фуутура и като цяло за проекта, ние вярваме, че успяхме да изпълним поставените цели, а също така и да донесем много положителни емоции за почти всички деца в училището.

Вижте всички снимки тук

Attachment