Monthly Archives: януари 2017

Младежи info

Има няколко начина, по които вие можете да се възползвате от нашата дейност, свързана с развитието, информирането и овластяването на младеж

READ MORE

Не на расизма

Част от приоритетите в работата на Сдружение Фуутура са фундаментални принципи като недискриминация по полов, етнически, религиозен, соци

READ MORE

Фуутура отново чества 6 април – Международният ден на спорта за развитие и мир на ООН

Сдружение Фуутура за поредна година чества 6 април – Международният ден на спорта за развитие и мир на ООН. Тази година организирахме ден