Не на расизма

Не на расизма

Част от приоритетите в работата на Сдружение Фуутура са фундаментални принципи като

  • недискриминация по полов, етнически, религиозен, социален, географски или друг признак
  • работа, обучения и спортни събития с различни социални групи и индивиди на местно, национално и международно ниво
  • налагане на спорта като универсално средство за изграждане на успешни социални модели
  • уважение на културата, обичаите и индивидуалността на всеки човек и стремежа за интегрирането им по най-добрия начин в обществото

Следвайки тези принципи, ние реализирахме и някои конкретни инициативи –

2013 г.
Добрият футбол е Свят за всички – дейности по FARE – Football against rasicm in Europe

2014 г. 
FARaction over this FC – дейности по FARE – Football against rasicm in Europe

2015 г.
Health and social care for 300 disadvantaged youths – дейности по Глобалгивинг

The need for dialogue and enounce violence and extremism to achieve peaceful coexistence – дейности по Euromed 

2016 г.
Съвместна програма с ФК Орловец за развитие на онеправдани социални групи (младежи под 18 години) в периферните райони на София

2017
Фуутура и FARE network – не на расизма и дискриминацията във футбола и спорта

Фуутура реализира дейности за социално приобщаване на онеправдани младежи и мигранти

Вижте списък с всички наши реализирани проекти ТУК

Attachment