Младежки обмен в Полша с Фуутура

Младежки обмен в Полша с Фуутура

Уважаеми кандидати за участие в младежкия обмен на тема Stop – social exclusion and discrimination against women in sport в периода 17-28 юли в Полша,  в които Сдружение Фуутура е партньор от българска страна.

Бихме искал да благодарим на всички вас за отделеното време за кандидатстване, както и да ви поздравим за качествените ви CV-та и мотивационни писма. Изборът ни беше наистина труден, като той беше съобразен с целите на конкретния обмен, а не толкова с капацитета на кандидатите. Поради тази причина ще се радваме да продължим контакта си с всички вас, като за целта ще ви изпратим допълнителни имейли с конкретна информация. Още повече, че почти всички от вас изявиха желание да допринасят за дейностите, към които ние сме се ориентирали, а това ще натежи в бъдеще, когато отново търсим младежи по различни начинания.

И още нещо, освен списъка с 10 избрани участника, ние сме подготвили и вътрешен списък с резервни кандидати, в случай че някой се откаже – като това ще стане ясно до 31 май.

Всички избрани трябва да ни изпратят в най-кратки срокове трите си имена на латиница (както са в паспорта), дата на раждане и възраст към момента, град и адрес, имейл и телефон, също да задействат процедурите по изваждане на Европейска здравна карта и нотариално заверена Декларация (подписана и от двамата родители) за под 18 годишните, отделно те ще получат по имейл и допълнителна декларация на английски език, която само трябва да се подпише от родителите, да се сканира и да се изпрати обратно по имейл към нас.

След 31 май ще направим и група на участниците по имейл или във фейсбук, където ще има информация за полета, инфопак-а и програмата на проекта, съвети относно настаняване, климатичните условия и нужните спортни дрехи, опции за предварителни срещи и др.

Напомняме на всички участници да подготвят издаването на Европейска здравна карта, да проверят личната си карта за валидност и да подготвят документи от родителите, ако са под 18 годишна възраст (ние ще съдействаме с информация в този процес).

Още веднъж – поздравления за представянето на всеки един от вас!

Ето и малко повече информация за обмена

The objectives of the project are: the fight with discrimination against women in sport and social exclusion of  geographical nature, through joint international workshop psychological, linguistic, cultural and sporting events, as well as a number of activities prepared by youth for youth, through participation in meetings, workshops, integration and joint action of the three peer groups, excursions and physical activities; preparation of film and multimedia presentations and brochures by the participants of the meeting; gaining experience by young people and members of organizations outside of school through mutual learning from each other; promoting equal access and social inclusion by facilitating access for people with disadvantaged backgrounds and with fewer opportunities compared to their peers; improve the linguistic competence; knowledge of their own cultures; increasing the sense of initiative and entrepreneurship among participants in the project, increased self-confidence and increasing professional and personal aspirations; promotion of joint activities, youth exchanges and EU projects (making new friends, learning to work in groups, to promote mutual assistance).

The methods used to carry out the task will belong to the group of non-formal methods, activating participants. Participants work by the project, forming a film didactic, and methods of developing creative thinking, methods of defining the concepts, methods of expression and impression, creative problem solving, working methods in cooperation, methods of discussion, games teaching, questing, sightseeing tours, tastings, workshops psycho-educational and sports activities (sharing a common passion).
The main objective of the project is to exchange experiences through active learning each other. The result of the realized tasks will be acquired knowledge and experience in the subject of discrimination against women in sport, tolerance, the acquisition of a number of new interpersonal skills, increase vocabulary of both countries and about the countries partners and relationships and customs prevailing in them. As a result of the project the participants will gain: Youthpass certificates and certificate. Replacing the peer group will bring long-term benefits for both young people and clubs.

 


Сдружение Фуутура търси 10 броя младежки за обмен, който ще се проведе в Полша (Варшава и не само) в периода 17-28 юли! Другите участващи младежи ще бъдат от Франция, Англия, Полша и др.
5 момичета и 5 момчета – на възраст между 16-25 г.
Условия:
1. Всеки кандидат, при одобрение трябва да има възможност веднага да закупи своя двупосочен билет – след предварителна уговорка за пътуване заедно с останалите участници от България. Разходите се покриват до 275 евро и се възстановяват веднага при пристигане в Полша
2. Интерес към спорта, активния начин на живот и младежкото включване
3. Изпратени CV и Мотивационни писмо в свободен текст на info@footura.com
4. Наличието на Европейска здравна карта (издава се безплатно)
5. Наличието на документ за съгласие от родителите при ненавършени 18 години

Our project will be about gender equality in sport, integration in sport, social inclusion, stop discrimination in sport (discrimination of immigrants, women etc.)
– it will be paid for your trip, accommodation, and food on the place of meeting
– we will have training, workshops, we will visit monuments, polish capital Warsaw and we will stay there for two days, meetings with sportsmen, referees
– the project will take place from 17th July to 28th July
– with young people and professional cameraman we will create a film form integration on the camp and training, workshops, we prepare also presentation and leaflet that can be distributed in clubs/organizations in each country
– young people and leaders will receive youthpasses – documents with competences that you took part in European Union project and a certificate – youthpass.eu/en/youthpass/

Attachment