Фуутура реализира дейности за социално приобщаване на онеправдани младежи и мигранти

Фуутура реализира дейности за социално приобщаване на онеправдани младежи и мигранти

MATCH – Съчетаването на възможностите за социално приобщаване е двугодишен проект за съвместни партньорства, съфинансиран по програма „Еразъм +“, в който Сдружение Фуутура е партньор за България. Основната цел е да се засили социалното приобщаване и равните възможности за бежанците и младите хора в неравностойно положение чрез насърчаване и увеличаване на участието в спортни дейности.

MATCH създава конструктивен диалог между тези различни социални групи и професионалисти, работещи в областта на младежта и спорта, което ще доведе до промяна в приобщаваща система чрез засилване на идеята за спорта като инструмент за социално приобщаване и повишаване на осведомеността за неговия потенциал.

Шест участващи страни (Италия, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Холандия, Испания) работят и реализират редица дейности, включително курсове за обучение на транснационално и местно ниво, обновяване на обществени спортни зали, младежки спортни турнири и антирасистки фестивали ,

Цели
• Засилване на спорта като инструмент за социално приобщаване и повишаване на осведомеността за неговия потенциал
• Да се ​​насърчи засиленото участие на бежанците и местните млади хора в спортните дейности и да се създаде конструктивен диалог между различните социални групи
• Да се ​​обучават младите работници и спортните обучители за по-добро познаване и умения за използване на спорта като педагогически инструмент за насърчаване на социалното приобщаване на „уязвимите“ целеви групи
• Да предложим възможности за обучение (да бъдеш треньор) на спортни млади хора от местни и мигрантски статути, което ще повиши нивото на социално приобщаване и бъдещите им възможности за работа
• Да се ​​насърчи (пре)откриването и използването на обществени пространства за практикуване на масовите спортове
Целеви групи
• Бежанци и търсещи убежище на възраст 15-25 години
• Младежи от среди в неравностойно положение на възраст 15-25 години
• Младежки работници и преподаватели, които имат малък или никакъв опит в използването на спорта като образователен инструмент
• Спортни треньори, които нямат педагогически инструменти в изграждането на спортни дейности

Дейности
• Международен курс на обучение „Inclusive Sport“ – Палермо (Италия)
• Местен курс на обучение „Коучинг Спорт в социалното включване“ – всички страни от проекта
• Местни спортни и образователни дейности – всички страни от проекта
• Jobshadowing – Палермо (Италия
• Местен анти-расистки спортен фестивал – всички страни от проекта
• Заключителна конференция – Атина (Гърция)

Attachment

Фуутура с продукти в Социалния магазин на България

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

НОВА ОРГАНИЧНА ТЕНИСКА ОТ ФУУТУРА – ЗА СПОРТ И СВОБОДНОТО ВРЕМЕ – ТВОЯ Е!


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Футуристичен Спортен Шоурум – разгледай, избери, поръчай и използвай със и за здраве!

 Директен Световен Избор за Спорт и Активен начин на живот !

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Become a Patron!
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Описание Сума
Подкрепете Фуутура BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

--------------------------------------------------------------------

Регистрирай и получи подкрепа за благотворителен спортен турнир Т У К


--------------------------------------------------------------------