Sofia Air(S)port

Sofia Air(S)port

 

 

 


ПРОГРАМА

СНИМКИ И ВИДЕО НА СЪБИТИЯТА

Sofia Air(S)port

Сдружение Фуутура, в партньорство с ФК Орловец, СК Джагоарс и със съдействието на Летище София ЕАД, реализира следните основни дейности:

1. Информационна – рекламно-информационни материали във връзка с проекта Sofia Air(S)port, София град, Летище София, Информационни брошури на Спортно-здравословна тематика и София – Европейска столица на спорта 2018, както и онлайн кампании
2. Демонстрационна Спортна зона за деца и възрастни пасажери и посетители – условия за демонстрации, забавни игри и предизвикателства по различни видове спорт – мини-футбол, гимнастика, баскетбол и джаги
3. Организиране на посещения на минимум 200 ученици от 4 столични училища, ситуирани в отдалечени райони. Учениците ще могат да се запознаят с дейността на Летище София, мерките за безопасност, дестинациите, самолетите, пилотите и стюардесите и друга интересна информация – с осигурен водач-доброволец от страна на Летище София, ще могат да играят на Спортната зона, както и да посетят външния парк на летище София – с осигурена допълнителна спортно-социална програма.
4. Спортен конкурс – за ученици от участващите училища, като наградите няма да бъдат индивидуални, а ще бъдат връчвани за нуждите на училищата, като ще бъдат със спортна насоченост (и всяко училище ще получи спортни пособия, спортно-педагогически наръчници и др.)

Sofia Air(S)port е проект на Сдружение Фуутура, съфинансиран по Програмата за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на инициативата „София – Европейска столица на спорта – 2018 г.“
Специални партньори на Фуутура за този проект са СК „Джагоарс“ и ФК „Орловец“

#sofia2018 #april6 #footura #sofiaairsport #azisportyt #footuraorlovec


Sofia Air(S)port

Второ издание на конкурса „Аз и Спортът“

Изпратете ни есе или снимка на тема „Аз и Спортът“
Спечелете спортни награди за своето училище и персонални отличителни грамоти

Конкурсът е отворен за всички ученици от столичните училища, които са в 4, 5, 6 и 7 клас през учебната 2016-2017 година

Изпращайте своите есета и снимки на имейл адрес info@footura.com до 15.08.2017 г.

Sofia Air(S)port цели повишаването на спортната, здравната и физическата култура сред подрастващите и повишаване интереса към спортуването като цяло.

Attachment