10 младежи с Фуутура на спортни дейности в 5 града в Полша

10 младежи с Фуутура на спортни дейности в 5 града в Полша

Проект, финансиран от Европейската комисия чрез програма Еразъм +, Действие 1 – Младежка мобилност и младежка работа – „Stop – social exclusion and discrimination against women in sport“ е най-новата инициатива, в която Сдружение Фуутура участва. Не-дискриминацията по етнически, полов, социален или друг признак е сред основните приоритети в работата на Сдружение Фуутура, а още повече и що се отнася до приоритетните ни областти – спорт и работата с младежи.

Асоциацията на физическата култура R.M.G – Ożarów Boxing организира дейностите по „Да спрем социално изключване и дискриминация на жените в спорта“. Младежи от три страни – представители на боксовия клуб R.M.G – Ożarów Boxing (Полша), A.S.D. Colle Sannita F.C. (Италия) и Асоциация „Фуутура“ (България), ще си дадат 12-дневна активна среща (без да се включват 2 дни пътуване). Балансът между участниците ще се запази 50-50 % между мъжете и жените. Срещата ще се проведе от 18 юли до 27 юли 2017 г.

Целите на проекта са: борба с дискриминацията срещу жените в спорта и географското изключване чрез съвместни международни семинари: психологически, езикови, културни и спортни, както и серия от дейности, подготвени от младежите за младежта. Придобиване на опит от младите хора и членовете на организацията извън училищните стени, като се учат един от друг; Подобрени езикови умения; Запознаване със собствените и различни култури; Увеличаване на чувството за инициативност и предприемачество сред участниците в проекта, повишаване на самочувствието и увеличаване на професионалните и лични амбиции; Насърчаване на съвместни дейности, младежки обмени и проекти на ЕС (създаване на нови контакти, обучение за работа в група, насърчаване на взаимната помощ).

Обменът се подготвя от младежите въз основа на техните нужди. Важен елемент от проекта са дейностите, предприети преди международната среща – културни, езикови и психологически.

Методите, използвани за изпълнение на задачата, ще бъдат част от група неформални методи, които ще активират участниците.

Основната задача на проекта ще бъде обмен на опит чрез активно взаимно обучение. Младите хора ще се срещнат с интересни хора, спортисти, спортни адвокати и ще вземат участие в многобройни семинари, подготвени от тях с подкрепата на професионални работници. Планира се да се посети Краков, където ще се проведат анти-дискриминационни семинари в еврейския музей на Галиция и Люблин, където ще има среща с Карола Михалчук ​​(световен шампион, 13 пъти полски шампион).

Резултатът от всички дейности ще бъде знание и опит в областта на дискриминацията срещу жените в спорта, толерантността, придобиването на нови междуличностни умения, повишение на знанията за участниците и организациите от страните партньори и техните взаимоотношения и навици. В резултат на проекта участниците ще получат: Youthpass сертификати. Обменът на партньорски групи ще донесе дългосрочни ползи както на младите, така и на клубовете и организациите, участващи в проекта.

 

Attachment