Обменът за недискриминирането на жените в спорта с Фуутура приключи успешно

Обменът за недискриминирането на жените в спорта с Фуутура приключи успешно

Беше завършен проектът „Спиране на социалното изключване и дискриминацията по отношение на жените в спорта“ по програма Еразъм +. Той се състоеше от среща на три партньорски организации: боксов клуб – R.M.G – Ożarów Boxing (Полша), A.S.D. Colle Sannita F.C. (Италия) и Сдружение Фуутура (България)

Младежкият обмен със спортна насоченост продължи 12 вълнуващи дни (18 до 27 юли) и в него взеха участие 10 участници от всяка страни на възраст 15-25 години плюс по един лидер. Мястото на срещата не бе избрано случайно, защото съдържаше подходяща база за настаняване и организация и беше привлекателна историческа и туристическа дестинация.

Работните цели на проекта бяха: борба срещу дискриминацията срещу жените в спорта и географското изключване (от малките градове) в случая на полски и италиански клубове и изключването на географски характер въз основа на произхода на проблемната градска зона в случая на българския клуб.
Бяха проведени психологически, езикови, културни и спортни уроци, както и редица дейности, подготвени от младежи за младежи. Бяха създадени няколко групи във фейсбук, където участниците изпращаха презентации, подготвени за всеки подготвителен курс, които бяха използвани по-късно по време на обмена. На езиковите и спортни подготвителни семинари младите хора придобиха нови езикови компетенции и спортни умения. В началото на срещата беше попълнен въпросник за оценка. Работните срещи бяха проведени от млади хора с подкрепата на преподавателите Юстиня Тарка и Малгората Кидройска по темата за дискриминацията срещу жените в спорта, начините за справяне с това явление, толерантността, както и интеграционни игри, насочени към по-доброто сработване на групата. Имаше спортни занимания, състезания и футболни срещи.

Младите хора посетиха Сандомиерж, Варшава, Краков, Люблин и Озаров. Те посетиха еврейския музей Галиция в Краков, където участваха в семинар „От стигма до дискриминация“ с акцент върху положението на жените. Участниците посетиха боксовия клуб Wisla Krakow и Paco Lublin, срещнаха се със специалисти от областта на спорта, които доближиха темата за дискриминация срещу жените в спорта от своята гледна точка. Имаше още срещи с Каролина Михалцук и международния съдия д-р Мария Баркьовак, както и с доктор Малгората Кидройска. Младите хора, с помощта на специалисти, проведоха тематични семинари за дискриминация срещу жените в спорта, познаване на държавите, техните туристически атракции, познания за религиите, обичаите, традициите и културата в тези три страни. По време на културната вечер младежите имаха възможност да споделят знания за своите страни, както и явлението дискриминация срещу жените, съществуващи във всяка от тях, както и да обменят ценен междукултурен опит. Бяха приготвени и множество традиционни ястия от всяка партньорска държава. Младите хора създадоха брошури, озаглавени „Спрете – социалното изключване и дискриминацията срещу жените в спорта“, „Как да преодолеем географските препятствия и да се насладите на спорта“, както и мултимедийни презентации в края на проекта. Заедно с оператора младите хора създадоха сценарий за съвместно продуцирания филм „Да – за интеграция на жените в спорта“. Участниците получиха Youthpasses и сертификати за участие и добитите компетенции. Имаше курсове, насочени към разработване на крайни материали: листовки, презентации и филми, както и класове за оценяване.

По време на проекта младите хора използваха също разнообразни неформални методи и форми на работа. Всички участници се обединиха около мнението, че благодарение на обмена са придобили нови знания и опит в областта на дискриминацията срещу жените в спорта, толерантността, нови междуличностни умения, подобрения речник и знания за страните партньори и повишената комуникационна култура и междуличностни отношения.

По време на срещите с местната общност и спортните асоциации в партньорските страни бяха представени окончателни материали и беше обсъдена необходимостта от създаване на разпоредби с антидискриминационни разпоредби за жените. Работата по не-дискриминацията е в ход.

Attachment

Фуутура с продукти в Социалния магазин на България

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

НОВА ОРГАНИЧНА ТЕНИСКА ОТ ФУУТУРА – ЗА СПОРТ И СВОБОДНОТО ВРЕМЕ – ТВОЯ Е!


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Футуристичен Спортен Шоурум – разгледай, избери, поръчай и използвай със и за здраве!

 Директен Световен Избор за Спорт и Активен начин на живот !

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Become a Patron!
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Описание Сума
Подкрепете Фуутура BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

--------------------------------------------------------------------

Регистрирай и получи подкрепа за благотворителен спортен турнир Т У К


--------------------------------------------------------------------