Фуутура част от международен консорциум за по-добро градско развитие чрез спорт

Фуутура част от международен консорциум за по-добро градско развитие чрез спорт

Сдружение Фуутура е сред организациите, обединили усилия за развитие на политики и практически дейности по отношение на по-доброто усвояване на градските територии, промотиране на ключови здравни и спортни принципи и активен начин на живот. Транснационалното сътрудничество под надслов HEPNESS (Healthy Environment Promotion aNd Ecosystem Services Support for ACTIVE CITIES development), в което градове, изследователски и спортни организации се стремят към нови синергии за развитието на по-здравословна среда в градовете, като подобряват културните и природните активи и екосистемните услуги за насърчаване на спорта и активния начин на живот, е съфинансирано по програма Еразъм + на Европейския съюз.

Сред другите партньори от Италия, Германия, Северна Ирландия и Словения личат институции като: Общините на Бон, Крейгавън и Виченца, Изследователският център към Словенската академия на науките и изкуствата, Университета Ca’ Foscari във Венеция и др.

Според разбиранията на работещите екипи основните стратегии и инструменти за увеличаване на физическата активност трябва да се съсредоточат върху по-доброто използване на редица ресурси (паркове, площади, зелени площи, улици, реки, езера). В този контекст HEPNESS приема новаторска холистична позиция, съсредоточавайки се върху екосистемните услуги за дейности на открито и осигурявайки конкретни отговори на настоящите здравни, социално-икономически и екологични предизвикателства.

Интегрирането на физическата активност в ежедневието е творчески процес, в който градовете могат да подобрят ресурсите си, преди да изградят нови инфраструктури. Това е процес, който изисква приносът на многобройни местни отдели и публично-частни партньорства сред градовете, спортните асоциации, туристическите организации и др. Ето защо и Фуутура участва – така ние имаме възможност да допринесем за положително развитие на градската среда в европейски мащаб – с дефиниране на политики, насочени към хората и разработване на програми и интервенции за насърчаване на физическата активност. Резултатите от планираните дейности имат за цел да вдъхновят участващите и много други градове за реализиране на здравни и спортни програми и за оптимално използване на потенциала на екосистемните услуги с цел стимулиране активен начин на живот. Ще бъде публикувана също така практическа информация, обединяваща изследвания, знания и добри практики,  която има за цел да подпомогне градовете при разработването на здравни и спортни програми за максимално увеличаване на физическите дейности на открито.

 

Attachment