Председателят на Фуутура-младежи с участие в международен семинар

Председателят на Фуутура-младежи с участие в международен семинар

Стоян Гечков – председател на Младежкия клуб към Сдружение Фуутура, взе участие в престижен международен семинар за сътрудничество с Македония

От 28 септември до 1 октомври 2017 г. в гр. Банско се проведе първият по рода си българо-македонски младежки семинар на тема „Shaping Our Common Future”, организиран от Института за икономическа политика с подкрепата на фондация „Ханс Зайдел България“ и университета „Гоце Делчев“ – гр. Щип. Събитието се случи точно два месеца след подписването на историческия договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество между двете държави. В четиридневната среща взеха участие 30 младежи от различни краища на България и Македония.

Председателят на Младежки клуб „Фуутура“ Стоян Гечков беше сред избраните да участват в международния семинар. Заедно с колегите си те обсъждаха темите от дневния ред на Европейския съюз с акцент върху Югоизточна Европа и Западните Балкани. Централно място в дискусиите зае въпросът за засилване на сътрудничеството между България и Македония и бъдещото членство на Македония в ЕС.

„Между държавите ни има толкова много общи неща, че просто няма как да бъдем разделени. По време на семинара например говорехме на собствените си езици, но се разбирахме отлично. Така всъщност достигнахме до един общ език – този на сътрудничеството и съвместната работа в името на по-доброто бъдеще!“ – така Стоян коментира резултатите от семинара.

Като последваща дейност предстои подаване на проектно предложение за въвеждане на международни неработни и неучебни дни на младите хора, които да са посветени на разрешаването на различни техни трудности, свързани със здравето, социалните проблеми и други.

На срещата присъстваха и представители на различни неправителствени организации, както и участници в проекти по програма Еразъм+. В резултат на това беше заявено желанието за съвместна работа между Сдружение „Фуутура“ и Международния център за развитие на образованието и обучението – ICDET при изготвянето и реализирането на бъдещи младежки инициативи. 

Attachment