Footura & FARE – Say NO to discrimination and YES to participation!

Footura & FARE – Say NO to discrimination and YES to participation!

Сдружение Фуутура организира за пореден път футболни инициативи в Седмиците на действие на футболните хора – FARE Football People. FARE network е организация, която се бори с всички форми на дискриминация, включително расизъм, крайнодесен национализъм, сексизъм, транс-хомофобия и дискриминация на хората с увреждания.

В заключителната част от FARE Football People седмиците 05.10 – 19.10.2017 ние организирахме:
– Приятелски футболен мач между младежи – представители на различни социални групи
– Семинар за добри практики за социални включване чрез спорт
– През цялото това време течеше и активна информационно-промоционална кампания

Кампанията на Фуутура беше избрана и за промотиране на новия Футбол 3, като организирахме пилотни демонстрации, съобразно Ръководството на новата футболна дисциплина.

Също така, преди, по време и след тези директни събития, ние осъществявахме рекламно-информационна кампания, свързана с целите и идеалите в заложените дейностите на Фуутура и FARE network, а именно промотиране на равноправие и социално включване чрез футбол и спорт.

В края на приятелската футболна среща, в която тимовете бяха смесени на произволен принцип, представителите на двете участващи нации – България и Афганистан, подписаха с най-добри пожелания две нови футболни топки и си ги размениха в знак на уважение и приятелство.

 

Attachment