Match – спортно промотиране и социално приобщаване (Бюлетин)

Match – спортно промотиране и социално приобщаване (Бюлетин)

Сдружение Фуутура организира редица дейности, свързани с промотирането на Спорта като средство за социално включване. MATCH – Съчетаването на възможностите за социално приобщаване, е двугодишен проект за съвместни партньорства, съфинансиран по програма „Еразъм +“, в който Сдружение Фуутура е партньор за България. Основната цел е да се засили социалното приобщаване и равните възможности за бежанците и младите хора в неравностойно положение чрез насърчаване и увеличаване на участието им в спортни дейности.

Вече реализираме и много от нашите дейности, свързани със спорта и активния начин на живот, насочени към младежи с интереси в областта на спорта, спорта като инструмент за социално приобщаване, както и към представители на онеправдани социални групи. 

На 21-22.10.2017 г. проведохме двудневен трейнинг с тема Coaching sport in Social inclusion, където представихме теми като:

– Какво е интеграция? Включването в проекти.
– Ползите от спорта
– Какви са недостатъците на спортуването в България?
– Ролята на треньора и обучителни методи
– Как да организираме спортно и обучително събитие?
– Методи за мотивация в спорта

В неделя, след обучителните часове, реализирахме и на практика спортни дейности на открито, като организирахме приятелски футболен мач за участниците в трейнинга. Естествено имаше победители, но не и загубили и в този MATCH

Какво предстои?
– Тридневен семинар, който ще се проведе в края на месец Ноември 2017 г. в гр. София, включващ разширено дискутиране на застъпените теми, групови упражнения, игри в стая, спортни игри и упражнения на открито или в зала и др. За семинара е предвидена екипировка, храна и др. за участниците
– В началото на 2018 г. продължаваме с интересните дейности и активности в гр. София, даващи възможност за социализиране и практикуване на спортно-здравословен начин на живот.
– През лятото на 2018 г. двама от участниците ще могат да заминат на 15 дневен jobshadowing в Италия

Смятаме, че – вследствие на посочените дейности – предлагаме не само директни ползи за участниците, но и полезно участие за тях в социалния живот и създаване на нови контакти, приятелства и възможности.

Вижте всички снимки от двудневния трейнинг на тема Coaching sport in Social inclusion –
https://drive.google.com/open?id=0B97TyjiXmZ-CSkVUV2xHVXlUQ2M

Вижте всички снимки от Приятелския футболен мач между участниците в трейнинга –https://drive.google.com/open?id=0B97TyjiXmZ-CM05aSDRwdzBkU0U

Запознайте се и с първия MATCH бюлетин тук –http://www.matchinclusion.eu/images/1match/newsletters/NewsletterMATCH-1BUL.html

Сдружение Фуутура благодари на отдадените ни фасилитатори, които проведоха трейнинга на изключително професионално ниво, а именно:
Йолена Гешева – спортен треньор 
Нако Георгиев – спортен треньор
Кирил Николов – младежки работник
Дилян Галев – младежки работник

Благодарим за подкрепата на партньорите ни в осъществените дейности CVS Bulgaria – www.cvs-bg.org
Специални благодарности за Мария и НМД за предоставените отлични условия за провеждане на основната част от събитията ни. 

Още за MATCH

MATCH създава конструктивен диалог между различни социални групи и професионалисти, работещи в областта на младежта и спорта, което ще доведе до промяна в приобщаваща система чрез засилване на идеята за спорта като инструмент за социално приобщаване и повишаване на осведомеността за неговия потенциал.

Шест участващи страни (Италия, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Холандия, Испания) работят и реализират редица дейности, включително курсове за обучение на транснационално и местно ниво, обновяване на обществени спортни пространства, младежки спортни турнири и антирасистки фестивали ,

Цели
• Засилване на спорта като инструмент за социално приобщаване и повишаване на осведомеността за неговия потенциал
• Да се ​​насърчи засиленото участие на бежанците и местните млади хора в спортните дейности и да се създаде конструктивен диалог между различните социални групи
• Да се ​​обучават младите работници и спортните обучители за по-добро познаване и умения за използване на спорта като педагогически инструмент за насърчаване на социалното приобщаване на „уязвимите“ целеви групи
• Да предложим възможности за обучение (да бъдеш треньор) на спортни млади хора от местни и мигрантски статути, което ще повиши нивото на социално приобщаване и бъдещите им възможности за работа
• Да се ​​насърчи (пре)откриването и използването на обществени пространства за практикуване на масовите спортове
Целеви групи
• Бежанци и търсещи убежище на възраст 15-25 години
• Младежи от среди в неравностойно положение на възраст 15-25 години
• Младежки работници и преподаватели, които имат малък или никакъв опит в използването на спорта като образователен инструмент
• Спортни треньори, които нямат педагогически инструменти в изграждането на спортни дейности

Our mailing address is:
info@matchinclusion.eu
Our website: www.matchinclusion.eu

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi¬ble for any use which may be made of the information contained therein.

Attachment