Промяната днес с Фуутура – работа с учебни и спортни институции – завърши за 2017 г.

Промяната днес с Фуутура – работа с учебни и спортни институции – завърши за 2017 г.

Следвайки дългосрочната си програма за развитие в областта на младежкото (15-29 г.) информиране, мотивиране и приобщаване – чрез спортно-здравословни дейности, екип на Фуутура, благодарение на подкрепата на Телус Обществен Борд България, реализирахме следните дейности:

– информационна кампания – онлайн и по места – училища, спортни клубове, университети
– организиране на събития от
неформален тип, семинарен, спортно-здравословен и демонстративен характер в 4 училища, 2 университета, 3 спортни клуба
– организиране на безплатен спортен календар (в периода Май-Септември 2017 г.) и менторска програма
– достигане до 250 младежи чрез събитията и до много повече чрез информационните кампании
– събиране на множество анкетни карти и анализиране на резултатите
– създаване на секция „Младежи“ в сайта на Фуутура, където са качени много от информационните материали и снимки от посещенията по проекта –
https://footura.com/index.php/youth/


Чрез нашата кампания „Промяната Днес“ децата и младежите можеха да намерят полезна информация и поле за изява за различни типове развитие – спортно (физическо, двигателно, здравно), личностно, социално-гражданско, професионално, психологическо и т.н. – всичко това е не само психологическа и физиологическа необходимост, но и социална алтернатива и реална възможност за предотвратяване на много индивидуални рискове, свързани със социално изключване, психични проблеми, агресия, липса на толерантност към другите и т.н. Чрез проекта се допринесе за превенцията на тези индивидуални и обществени проблеми на територията на учебните институции, както и на територията на спортните клубове, в които присъствахме. 

Бенефициенти на спортно-здравословната ни програма бяха децата и младежите в тези институции, като организирахме различни по тип дейности, в зависимост от възрастта, програмата и натовареността им.

Според направените посещения и организираните дейности, ние достигнахме пряко до 250 ученика, млади спортисти и студенти от различни по тип и местоположения училища, университети и спортни клубове – което беше и първоначалната ни цел.

Сумирайки данните от събраните анкети, ние вярваме че сме били полезни на голяма част от присъстващите, както и на самите учебни заведения и спортни клубове, като сме разнообразили програмата им, акцентирайки върху важни аспекти за всеки човек на всяка възраст.

Страница на Промяната Днес https://footura.com/index.php/youth/

Attachment