Проведохме интересен и полезен семинар за социално включване чрез спорт

Проведохме интересен и полезен семинар за социално включване чрез спорт

Фуутура проведе семинар на тема Coaching sport in Social inclusion – насочен към младежи от онеправдани и рискови социални групи, младежи, които се интересуват от спорт и мигранти

Основните събития от семинара се проведоха на 2-3 декември 2017 година, като отново бяха включени нови и интересни теми като:

– Bulgaria as a country of great sportsmen and moral deeds of integration throughout history
– Sports and exercise psychology – how to get motivated
– Career Opportunities / Job Responsibilities
– Entrepreneurship and Digitalization in Sport & Event Management, Taking Certificates or Medals
– Nutrition, Sports and Personal Health
– Wellness & Fitness curriculum
– Role of the coach – game/acting
– Good and bad examples in the coaching methods? Which is more effective and why?
– Role of the coach – what is it or what are they?
– What is integration and why do we need it in the process of globalization?

както и много игри, активности, групови упражнения, дискусии и, разбира се, отново Футболен мач на приятелството – с участието на почти всички младежи (9 от които с мигрантски статут от Афганистан)

Фуутура осъществява редица дейности за промотирането на Спорта като средство за социално включване  и за приобщаване на онеправдани социални групи чрез спортно-здравословни активности, като инициативата MATCH, финансирана по програма Еразъм + на Европейския съюз, е отличен пример за въздействието на местно ниво между различните социални групи и постигането на положителните резултати по отношение на диалога, взаимното разбирателство и интегрирането. Основната цел е да се засили социалното приобщаване и равните възможности за бежанците и младите хора в неравностойно положение чрез насърчаване и увеличаване на участието в спортни дейности.

Вече реализирахме и много от нашите дейности, свързани със спорта и активния начин на живот, насочени към младежи с интереси в областта на спорта, спорта като инструмент за социално приобщаване, както и към представители на онеправдани социални групи. 

На 21-22.10.2017 г. проведохме двудневен трейнинг с тема Coaching sport in Social inclusion, където представихме теми като:

– Какво е интеграция? Включването в проекти.
– Ползите от спорта
– Какви са недостатъците на спортуването в България?
– Ролята на треньора и обучителни методи
– Как да организираме спортно и обучително събитие?
– Методи за мотивация в спорта

В неделя, след обучителните часове, реализирахме и на практика спортни дейности на открито, като организирахме приятелски футболен мач за участниците в трейнинга. Естествено имаше победители, но не и загубили и в този MATCH

Вижте всички снимкови и видео материали ТУК

Какво предстои?
– В началото на 2018 г. продължаваме с интересните дейности и активности в гр. София, даващи възможност за социализиране и практикуване на спортно-здравословен начин на живот.
– През лятото на 2018 г. двама от участниците ще могат да заминат на 15 дневен jobshadowing в Италия

 

Смятаме, че – вследствие на посочените дейности – можем да предложим не само директни ползи за участниците, но и полезно участие за тях в социалния живот и създаване на нови контакти, приятелства и възможности.

Запознайте се и с първия MATCH бюлетин тук –http://www.matchinclusion.eu/images/1match/newsletters/NewsletterMATCH-1BUL.html

Attachment