Фуутура се представи на Кариера с кауза

Фуутура се представи на Кариера с кауза

Сдружение Фуутура участва на петото поредно издание на „Кариера с Кауза“ – след четири поредни успешни издания от 2013 насам, форум „Кариера с Кауза“ отново даде сцена на неправителствени организации, инициативи и сдружения да представят дейността си и начините, по които могат да бъдат подкрепени.  Събитието се проведе на 25 ноември 2017 като имаше за основна цел да се фокусира върху ползите от доброволчеството и реализацията в неправителствения сектор. Тази година бяха покакани за участие и бизнес организации с изявена социална отговорност.

Сдружение Фуутура участва за първи път на този форум и за втори път на НПО изложение в рамките на една седмица. Щандът ни имаше за цел да запознае участниците с текущите и наскоро приключените ни дейности, с цялостната визия на организацията, както и да съберем интерес за стаж и съвместна бъдеща работа.

Можете да научите повече за събитието на http://karieraskauza.eu/

Екипът на Фуутура – съставен от двама участници в проекта използва възможността да представи и проекта HEPNESS – Healthy Environment Promotion aNd Ecosystem Services Support for ACTIVE CITIES development, съфинансиран по програма Еразъм + на Европейски съюз. Сдружение Фуутура е сред организациите, обединили усилия за развитие на политики и практически дейности по отношение на по-доброто усвояване на градските територии, промотиране на ключови здравни и спортни принципи и активен начин на живот.  Транснационалното сътрудничество под надслов HEPNESS, в което градове, изследователски и спортни организации се стремят към нови синергии за развитието на по-здравословна среда в градовете, като подобряват културните и природните активи и екосистемните услуги за насърчаване на спорта и активния начин на живот

Attachment