Председателят на Фуутура на международна среща за приобщаващ спорт

Председателят на Фуутура на международна среща за приобщаващ спорт

Председателят на Фуутура Емилиян Методиев участва на международна среща по инициативата MATCH,  проведена в Маастрихт, Холандия. Срещата с партньори от Италия, Холандия, Босна и Херцеговина, Испания и Гърция имаше за основна цел да отчете постигнатото през 2017 г. на локално ниво, но и да планира дейности за 2018 година.

От наша страна бяха представени последните дейности, проведени в периода октомври – декември –
семинари на тема Coaching sport in Social inclusion – насочен към младежи от онеправдани и рискови социални групи, младежи, които се интересуват от спорт и мигранти, както и други спортни и неформални дейности. Вижте повече ТУК

Фуутура осъществява редица дейности за промотирането на Спорта като средство за социално включване  и за приобщаване на онеправдани социални групи чрез спортно-здравословни активности, като инициативата MATCH, съфинансирана по програма Еразъм + на Европейския съюз, е отличен пример за въздействието на местно ниво между различните социални групи и постигането на положителните резултати по отношение на диалога, взаимното разбирателство и интегрирането. Основната цел е да се засили социалното приобщаване и равните възможности за бежанците и младите хора в неравностойно положение чрез насърчаване и увеличаване на участието в спортни дейности.

Вижте всички снимкови и видео материали ТУК

Какво предстои?
– В началото на 2018 г. продължаваме с интересните дейности и активности в гр. София, даващи възможност за социализиране и практикуване на спортно-здравословен начин на живот.
– През лятото на 2018 г. двама от участниците ще могат да заминат на 15 дневен jobshadowing в Италия

Смятаме, че – вследствие на посочените дейности – можем да предложим не само директни ползи за участниците, но и полезно участие за тях в социалния живот и създаване на нови контакти, приятелства и възможности.

Запознайте се и с първия MATCH бюлетин тук –http://www.matchinclusion.eu/images/1match/newsletters/NewsletterMATCH-1BUL.html

 

Attachment