Двигателна активност и спорт при болни от рак

Двигателна активност и спорт при болни от рак

Двигателна активност и спорт при болни от рак по време на активното лечение на онкологично заболяване и след това

Двигателната активност и спорта повишават:

–          Издържливостта

–          Работоспособността

–          Подвижността

–          Качеството на живот и самочувствието

 и редуцират:

–          Силната изтощеност

–          Депресията

* Много онкологично болни печелят от индивидуално изготвена за тях програма за двигателна активност. Двигателната активност може да облекчи дори чувството за изтощеност и придружаващите активното лечение явления.

Специалистите са единодушни: През всички фази на заболяването онкоболните печелят от това да бъдат двигателно активни или да се занимават със спорт. Проучванията показват: Рискът за  възможни последствия на заболяването или лечението намалява. Който е двигателно активен, по-рядко се чувства изтощен, става по-работоспособен и остава по – подвижен. Качеството на живот също така се подобрява. Освен това някои изследвания доказват позитивното им въздействие върху психиката: двигателната активност и спорта могат да помогнат за преодоляване на заболяването , избягване на депресията или облекчаването й.

ПО ВРЕМЕ НА АКТИВНОТО ЛЕЧЕНИЕ

–          Консултация с лекар: Защо е важно това?

Дали за едни са подходящи двигателна активност и спорт по време на или директно след  лечение на онкологично заболяване, това трябва да се обсъди с лекуващия лекар. Заедно с него ще се прецени кои елементи от двигателната активност са подходящи за моментното състояние на пациента. Примерни въпроси към лекаря: Колко натоварване? Как да се извършват ежедневни дейности като пазаруване,  чистене, готвене? Трябва ли да се правят целенасочени упражнения за подобряване на издържливостта и подобряване на мускулната сила? Кой може да помага? В случай, че спортуването е възможно : умерени или по-скоро интензивни спортове са разумни?

–          Видове двигателна активност и спорт: Кои са добри(подходящи)?

Да се дадат общи препоръки към онкоболните не е възможно. Все още не е напълно изяснено кои видове тренировки при кои видове рак в коя ситуация са подходящи. Неясно е колко трябва да се тренира и в кой е най-добрия момент да се започне спортна програма. Индивидуалното здравословно състояние на онкоболните, техните нужди, тренираност и самочувствие са твърде различни. Специалистите съветват онкоболните пациенти по време на лечението да  се натоварват разумно и да се ориентират например към програми за здрави хора. На преден план стоят здравословното състояние и моментната физическа издържливост на пациента, а не идеята за спортни постижения. Освен това, за да се решите на определен вид двигателна активност е важно: Да се избира занимание, което доставя удоволствие!

–          Активно лечение на онкологично заболяване: Кога е препоръчателна предпазливост?

Когато някой е скоро опериран, почти винаги спорта остава табу. Но често това не означава, че директно след хирургическата намеса не трябва да се продължи с нормална двигателна активност. Който е силно ограничен в своята подвижност или не се чувства във форма, често започва физиотерапия още в болницата. По време на или скоро след лъчетерапия спорт принципно не е изключен. Дали между отделните процедури по лъчетерапия спорт е позволен или препоръчителен, пациентите трябва да обсъдят в подробности със своя лъчетерапевт.

Също така дали по време или след химиотерапия двигателна активност е възможна, трябва да се прецени от лекуващия лекар. Колко изразени ще са страничните ефекти от химиотерапията зависи от вида на терапията, вида на тумора и здравословното състояние на пациента. Появи ли се повишена температура, отслабване на имунната система, смущения в кръвосъсирването? Ограничен ли е транспорта на кислород в кръвта от намаления брой на червени кръвни телца? Тогава физическата активност вреди.

Ако по време на лечението пациент е загубил много от теглото си, трябва да се прецени дали изобщо  за него е подходящ спорт. За пациенти, които имат проблем с равновесието и нарушения в чувствителността, задължително трябва внимателно да се обмисли колко много може да се изисква и коя форма на двигателна активност е подходяща за тях. Има ли опастност пациента да се спъне или падне, физиотерапевт може да помогне при избора на подходящ метод за трениране. Който има придружаващи заболявания като заболявания на сърдечно – съдовата система или хронични ставни възпаления, или има постоянен катетър за отвеждане на урината, или има поставена сонда за хранене, трябва да говори с лекуващия лекар дали физическа активност е възможна.

–          Напреднало онкологично заболяване: Какво е важно?

Ограничения има и за пациенти с напреднали онкологични заболявания, болки или силна загуба на мускулна маса. Настъпи ли съмнение за метастази в костите на пациента, трабва да се вземе под внимание опастността от счупвания. Пациенти с напреднало онкологично заболяване винаги трябва да питат своя лекар дали, кога и на колко физическа активност могат да се подлагат. Новите проучвания намекват, че пациенти, на които не им е добре, адаптирана програма за физическа активност може да е от полза. При това е важно пациентите да имат желание и да извършват упражнения под наблюдението и ръководството на специалист. Като си физически активен се чувстваш добре, повдига настроението, стимулира апетита, пречи на загубата на мускулна маса, намалява оплакванията от сърдечно – съдовата и дихателната система.

СЛЕД АКТИВНОТО ЛЕЧЕНИЕ

–          Рехабилитация: Как се интегрира двигателната активност в ежедневието?

Във фазата на рехабилитация започва двигателна терапия за всички пациенти първоначално предпазливо, а след това – адаптиран спорт за тяхното състояние. Тренирането помага за това, необходимите мерки за предпазливост и ограничения въз основа на заболяването да бъдат интегрирани в процеса на нормална  двигателната активност. С това редовните тренировки могат като цяло да подобрят качеството на живот.

–          Двигателна активност в ежедневието: За какво е важно да внимавате?

Пациенти, които имат проблеми да интегрират достатъчно двигателна активност в ежедневието си или преди заболяването не са практикували спорт, трябва първо да се консултират със своя лекар. Той може, евентуално след обстойно изследване на физическата издържливост, да даде съвети за обема на тренировката и допустимите граници на натоварване. С него може да се обсъди дали са подходящи: нормална активност в ежедневието, умерена двигателна активност или интензивни видове спорт.

УМЕРЕНА АКТИВНОСТ ИНТЕНЗИВНА АКТИВНОСТ
ХОДЕНЕ ДЖОГИНГ, ТИЧАНЕ
КАРАНЕ НА КОЛЕЛО ПО РАВЕН ТЕРЕН БЪРЗО КАРАНЕ НА КОЛЕЛО
ВОДНА ГИМНАСТИКА БЪРЗО ПЛУВАНЕ
ЙОГА СИЛОВА ТРЕНИРОВКА
КАРАНЕ НА СКИ (СПУСКАНЕ) КАРАНЕ НА СКИ (НА ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ)
ТАНЦИ (СТАНДАРТНИ) ТАНЦИ (БЪРЗИ)
ТЕНИС ( ПО ДВОЙКИ) ТЕНИС / БАДМИНТОН
ВОЛЕЙБОЛ / СОФТБОЛ ФУТБОЛ / БАСКЕТБОЛ
РАБОТА В ГРАДИНАТА КОПАЕНЕ В ГРАДИНАТА

–          Протичане на заболяването: Спорт предпазващ от рецидиви?

Само при малко видове рак досега се е доказало, че редовната двигателна активност повлиява риска от рецидиви и метастази. Няколко проучвания с пациентки с рак на гърдата след климактериума доказват: Рискът от рецидив се повишава, когато теглото е силно наднормено и двигателната активност е малка. По – ранни проучвания показват, че неактивни пациенти с рак на дебелото черво умират по-рано от пациенти, които много се движат. Също и при пациенти с рак на простатата прогнозата може би може да се подобри, ако пациентите се движат редовно. Дали съществува взаимна зависимост между физическата активност и рискът от рецидив при други видове рак, не е достатъчно проучено.

–          Предложения за спорт за онкоболни: Как да намерите?

Заинтересованите могат да се информират за предложенията за спорт при групите за взаимопомощ, здравното осигуряване, както и спортните клубове по места.

–          Финансиране: Кой поема плащането?

Лекарите могат да назначават рецепта за тренировка на пациентите в грижите за онкологичното заболяване.

Забележки:
– Общи препоръки как, колко много, колко често и кога пациента трябва да се движи, не могат да се дадат. Причината: Всеки отделен пациент  има  твърде различно  здравословно състояние и способност да понася натоварване.
– Важно: Който се движи повече по време или след  активното лечение или иска да се занимава със спорт, трябва да обсъди това със своя лекар. Заедно с него може да се определи кой вид  двигателна активност е подходяща и доставя удоволствие на пациента
– Дали двигателната активност понижава риска от рецидив, за повечето видове рак все още не може да се прецени.

Чудесен пример за това как спортът и активният начин на живот подпомагат битката с рака е италианецът Леонардо Черчи – президент на италианската асоциация Avanti Tutt, вижте неговата история тук – http://www.avantitutta.org/?lang=en

Проектът Онкологични игри, който беше вдъхновен от опита на Леонардо Черчи, президент на италианската асоциация Avanti Tutta и е съфинансиран от Европейската комисия, Програма Еразъм +.

Проектът ще имплементира стратегиите на Европейския съюз за подобряване на общественото здраве и социалното приобщаване, като насърчи прилагането на Европейските насоки за физическа активност в спортни дейности за онкологични пациенти.

Основната цел на проекта е да демонстрира, че спортът помага в справянето с онкологичните заболявания по положителен начин и може да спомогне за подобряване на качеството на живот на пациентите. Освен това с тази инициатива партньорските организации възнамеряват също така да повишат осведомеността по въпросите на спорта и здравеопазването на европейско равнище.

Какво предстои:

Проектът предвижда няколко информационни и подготвителни дейности, които ще приключат през лятото на 2018 г. с активното участие на онкологични пациенти в ОНКОЛОГИЧНИТЕ ИГРИ:

  • обучение на треньори, организатори, медицински персонал и доброволци, участващи в реализацията на спортни дейности – планират се транснационални обучителни сесии за споделяне на умения, подходи и интервенционни модели на европейско равнище, така че да се гарантира безопасността и ефективността на планираните дейности на участниците;

  • обучение за спортисти – осигуряват се национални обучителни сесии, за да се обяснят целите на проекта и да се подготвят участниците за спортните дейности, които ще се провеждат по време на игрите;

  • популяризиране и информиране по темите на проекта чрез конференции, семинари и изложби, които ще бъдат разработени и изпълнени с подкрепата на медицински и спортни специалисти от страните партньори;

  • прилагане на социални и здравни насоки за популяризиране на спортните дейности сред онкологични пациенти.

За да участвате в проектните дейности, моля да се свържете със Сдружение Фуутура

Използвани материали:
www.oncologygames.eu
www.oncoreha.alle.bg
www.avantitutta.org

Attachment