Фуутура с младежки семинар за работа с хора от онеправдани социални групи

Фуутура с младежки семинар за работа с хора от онеправдани социални групи

Сдружение Фуутура проведе семинар, свързан със здравето, спорта и активния начин на живот. 

Семинарът за доброволци и младежки работници, организиран като част от проекта Oncology Games, имаше за основни теми социалното включване, спорта, здравето и медицината, като бе насочен основно към хора, които биха искали да са доброволци / младежки работници в изпълнението на приложните дейности.

Проектът Oncology Games (Онкологични игри) е вдъхновен от опита на Леонардо Ченчи, президент на италианската асоциация Avanti Tutta, управлява се от TUCEP и е съфинансиран от Европейската комисия по програма „Еразъм +“. Проектът изпълнява стратегиите на Европейския съюз за подобряване на общественото здраве и социалното приобщаване чрез насърчаване прилагането на европейските насоки за физическа активност в спортни дейности за онкологични пациенти. Основната цел е да докаже, че спортът помага в борбата с онкологичните заболявания по положителен начин и може да спомогне за подобряване на качеството на живот на пациентите. Освен това, с тази инициатива, консорциума също така има за цел да повиши осведомеността относно спорта и здравето на европейско равнище.

Сдружение Фуутура организира редица дейности, свързани с промотирането на Спорта като средство за социално включване. Сега организирахме Семинар за организатори и доброволци за работа с хора със заболявания. Проектът On-Games, в който Сдружение Фуутура е партньор за България, изпълнява стратегиите на Европейския съюз за подобряване на общественото здраве и социалното приобщаване чрез насърчаване прилагането на европейските насоки за физическа активност в спортни дейности за онкологични пациенти.
Реализират се следните дейности:

СПОРТ ЗА ВСИЧКИ
насърчаване на участието в спортни дейности и развитието на европейските измерения в спорта
СПОРТ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ
промотиране на спорта като мощно средство в глобалната борба срещу онкологичните заболявания
СПОРТ ЗА ЗДРАВНО ПРОМОТИРАНЕ
насърчаване на физическата активност за подобряване на здравето за ангажиране и овластяване на отделните личности
Участниците в ONCOLOGY GAMES ще имат възможността да представят техните страни в не-състезателна спортна демонстрация

Ще бъде направено във всяка една страна също и обучение за треньори, организатори, медицински работници и доброволци в осъществяването на спортните дейности  планирани са транснационални обучителни сесии за споделяне на умения, подходи и интервенционни модели на европейско ниво, за да се осигури безопасността и ефективността за участниците при планираните дейности – за България те бяха реализирани в периода януари – февруари 2018 година
• тренировки за участници – ще се приложат национални тренировъчни сесии, за да се обяснят целите на проекта и да се подготвят участниците за спортните дейности, които ще се проведат по време на игрите – планира се за март – юни 2018 година
• промотиране и информация по темите на проекта чрез конференции, семинари и изложби, които ще бъдат проектирани и изпълнени с подкрепата на медицински и спортни специалисти от страните партньори;
• Въвеждане на социални и здравословни ръководства за промотиране на спортни дейности сред онкологични пациенти.

Основната цел е да се засили социалното приобщаване и равните възможности за хора в неравностойно положение чрез насърчаване и увеличаване на участието в спортни дейности. Както и имплементиране стратегиите на Европейския съюз за подобряване на общественото здраве и социалното приобщаване, като се насърчи прилагането на Европейските насоки за физическа активност в спортни дейности за онкологични пациенти. Както и да се демонстрира, че спортът помага в справянето с тези заболявания по положителен начин и може да спомогне за подобряване на качеството на живот на пациентите. Освен това с тази инициатива партньорските организации възнамеряват също така да повишат осведомеността по въпросите на спорта и здравеопазването на европейско равнище.

 

Attachment