Отворени часове за всички по 3 вида спорт-от юни до септември

Отворени часове за всички по 3 вида спорт-от юни до септември

Както и през миналата година, Фуутура отново подсигурява възможност за жителите и гостите на столицата да оползотворят свободното си време през лятото, като практикуват 3 вида спорт напълно безплатно

Заниманията ще се водят от квалифицирани спортни инструктори, ще са отворени за хора от всяка възраст и ще се провеждат в Студентски град – на комплекс Бароко спорт и в Клуб 88 тенис на маса (зад Фантастико). Дейностите се осъществяват по проект на Сдружение Фуутура „Сто лица на Спорта“, финансиран от Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на «София – Европейска столица на спорта през 2018 г.

      

КАЛЕНДАР:

МАЙ:

ТЕНИС НА МАСА: 20.05.2018 – 09:45 Клуб 88
ТЕНИС: 20.05.2018 – 14:00 Бароко спорт

ЮНИ:

ТЕНИС НА МАСА: 10.06.2018 и 24.06.2018 – 09:45 Клуб 88
ФУТБОЛ: 17.06.2018 – 17:30 Бароко спорт

ТЕНИС: 10.06.2018 и 24.06.2018 – 14:00 Бароко спорт

ЮЛИ:

ТЕНИС НА МАСА: 08.07.2018 и 22.07.2018 – 09:45 Клуб 88
ФУТБОЛ: 01.07.2018 и 15.07.2018 – 17:30 Бароко спорт
ТЕНИС: 08.07.2018 и 22.07.2018 – 14:00 Бароко спорт

АВГУСТ:

ТЕНИС НА МАСА: 12.08.2018 – 09:45 Клуб 88
ФУТБОЛ: 12.08.2018 – 17:30 Бароко спорт
ТЕНИС: 12.08.2018 – 14:00 Бароко спорт

СЕПТЕМВРИ:

ФУТБОЛ: 02.09.2018 и 23.09.2018 – 17:30 Бароко спорт

*Всичките необходими спортни пособия и условия за практикуване на спортовете ще са осигурени от организаторите. Участниците трябва да си носят единствено удобен спортен екип и обувки.

За повече информация и записвания: Телефон 0887 883 980 / имейл: info@footura.com Емилиян Методиев

Чрез „Сто лица на спорта“ Сдружение Фуутура ще реализира различни дейности с идеята да покаже многобройните взаимовръзки на спорта с обществения живот, науката, здравеопазването, образованието, икономиката и др. Тези взаимовръзки са и възможности за достигане до различен тип младежи и граждани, а оттам и положителното повлияване чрез ценностите на спорта и активния начин на живот сред все по-широка маса от хора. Проектът е иновативен източник за информация и прилагане на директни спортно-здравословни практики и включва:
1. Отворен Календар от спортни дейности в гр. София – по тенис на маса, тенис на корт и футбол – насочен главно към младежите на София и реализиран в Студентски град.
2. Издаване на Наръчник по социален спорт и разпространение сред 50 училища и университети, спортни клубове, младежки организации и др. в гр. София. Наръчникът ще бъде публикуван и в сайта на Фуутура.
3. Организиране на младежки (18 – 29 години – студенти, активно спортуващи, работещи и NEET младежи) Семинар с основни теми: „Приобщаващ спорт“, „Спортът в международните отношения“, „Спортът в политиките на ЕС“, „Спортът и икономиката“, „Здравословни хранене и начин на живот“ и с представяне на добри (спортно-социални) практики, Наръчника, възможности за по-активен и здравословен начин на живот и други.

Проектът представя развитие на един цялостен модел, в който могат да се намерят здравословни информираност и превенция, формиране и развитие на спортни и общо-човешки ценности, използване на спорта като социално и приобщаващо средство, за изграждане на висока мотивация и самочувствие и т.н. Дейностите и събитията са насочени към повишаване на спортната, здравната и физическата култура, повишаване на интереса на спортуването като цяло, популяризиране и засилване идеите на спорта, спортно-здравословната дейност, популяризирането на инициативата София Европейска столица на спорта 2018. Чрез посочените по-горе три основни дейности – както и чрез паралелната рекламно-информационна кампания, проектът ще отговори на няколко важни предизвикателства – информиране относно различни положителни здравословни и спортно ориентирани инициативи и практики, обогатяване на общата култура относно приноса и възможностите на спорта в обществото, насърчаване на двигателната активност сред младежите и хората в активна възраст и осигуряване на конкретни места и часове за спорт, приобщаване на много от тези младежи и по-възрастни хора към различни видове спорт чрез демонстрации и игри, активно социално интегриране за младежи от различни социални и здравословни слоеве и т.н.