Спорт и социално пресичане на различни хора и пътища (бюлетин)

Спорт и социално пресичане на различни хора и пътища (бюлетин)

Спортът е невероятен инструмент, който създава мостове сред хората и един от възможните резултати е социалното приобщаване на различни хора и различни пътища.

Това е вторият бюлетин на проекта MATCH, който има за цел да насърчи социалното приобщаване и равните възможности за младите хора в неравностойно положение чрез участие в спортни дейности.

НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

Сдружение Фуутура реализира местните дейности по обучение, описани в проекта MATCH – с повече от 40 участника от средите на младите хора в риск от социално изключване и неравностойно положение, както и представители на мигрантските общности. Лозунгът на семинара и спортните дейности беше „Повишаване на социално приобщаване и равни възможности за бежанци и млади хора в неравностойно положение чрез насърчаване и увеличаване на участието в спортни дейности“.

Направихме двата обучителни модула – първият в рамките на 2 дни (21.10.2017 – 22.10.2017), а вторият- в 3 дни (от 01.12.2017 до 03.12.2017).

Имахме много младежи с мигрантски произход, повечето от които от Афганистан. Сред българските младежи имахме няколко младежи в неравностойно положение в социален, икономически и географски контекст.

По време на тези дейности имахме специален гост: Ася, младежки делегат в ООН. Всички участници се интересуваха от спорта и по-специално от социалния смисъл и измерения на спорта.

Започнахме с някои уводни теми като Презентации за работата на Фуутура, проектът MATCH и самия курс на обучение, „Очаквания, разбирания и опасения на участниците“, „Какви са ползите от участието в обучението“, „Преглед на местните срещи „и т.н. След това представихме нашите квалифицирани фасилитатори – участници в курса на обучение в Палермо няколко месеца по-рано, които предложиха редица интересни презентации и дискусии на участниците, продиктувани както от целите и идеите на проекта, така и от актуалното състояние на социалните процеси и възможностите за социално приобщаване (чрез спорта). Темите на фасилитаторите отговаряха на техните профили на дейност – младежки работници и спортни треньори.

Имахме специално участие и на Венцислав Стойков – спортен експерт в проекта MATCH, който проведе две дискусии със следните теми: „Спортно обучение в социалното приобщаване – обобщение“ и „Ролята на треньора“.

Всеки имаше специална MATCH тениска и отборите проведоха футболен мач на предизвикателството, завършвайки без победител, но с много положителни емоции и приятелски мигове.

СПОРТ И ВКЛЮЧВАНЕ В ГЪРЦИЯ

През януари 2018 г. дойде времето за обучение на нашия екип от бежанци – „Спортно обучение в социалното приобщаване“. Сесиите започнаха с президента на гръцкия форум за бежанците Йонос Мухамади, който направи представяне на проекта и как той е инструмент за връзка, взаимодействие и приобщаване. Мохамед от Алжир и Найбиб от Афганистан взеха думата, за да обяснят всичко за обучението си в Палермо през 2017 година. Говоренето обаче не беше най-важното тук, така че последваха вълнуващи игри за доверие и групово изграждане, които са толкова необходими в рамките на група от хора, които се стремят да работят заедно, без да имат дори едни и същи езикови умения.

Всъщност, това не беше само мъжка работа! Джоузефин Нгендакумана, ръководител на проекта MATCH, която бдително присъстваше на всички събития, благодари на всички, че запазиха интереса си и допринесоха както за планираните дейности, така и за забавлението!

Бяха направени договорености за следващата сесия – последната, а треньорът Симпличе обикаляше и свирише на джимбе за последния топъл поздрав на групата.

ХОЛАНДСКИЯТ ОПИТ

Преди няколко месеца пътувахме до Палермо за проекта „MATCH“. Да се включим в курса за спорт и социално приобщаване. Взехме в собствената си страна цялата информация и опит от този курс, за да реализираме 3 пълни обучителните дни в центъра за търсещите убежище, населяван от бежанци, мигранти, местни хора и групи в неравностойно положение.

На първо място, по време на тридневното обучение, ние обяснихме целта на проекта MATCH, нашата работна среда и това, което научихме в Палермо. На второ място, предоставихме на участниците в нашата обучителна група цялата информация относно тридневния обученителен курс. През тези три дни създадохме теми, за да преживеем практически дейности и да приложим уменията, свързани със спорта и социалното приобщаване. Всъщност, след тридневния курс на обучение участниците научиха повече за:

– Ползите и ценностите на спорта

– Организационни и комуникационни умения

– Значението на участието на младите хора в спортни дейности

– Как да се създавават спортни дейности, свързани със социалното приобщаване

ГЛАС ОТ КАТАЛУНЯ
Това е кратко интервю със спортния експерт от Баньолес – Ориол Дж. с участник в курса за местно обучение Микел Солис, за да покаже как е разработен семинарът, какви бяха неговите очаквания и какъв е опитът му по време и след дейността. Местното обучение в Баньолес се проведе през ноември и декември 2017 г. Участниците от различен произход и социална среда се включиха в уроците, ориентирани най-вече към това, че гледната точка на спорта е оптимален инструмент за работа по социалното приобщаване. Бяха осъществени комбинации от теоретични и практически уроци, които приканваха участниците да дават нови идеи по време на сесиите.

ИТАЛИЯ: КУРС ЗА СПОРТ В СОЦИАЛНО ПРИОБЩАВАНЕ

През декември 2017 г. в Палермо (Италия) се проведе местен обучителен курс „Спортно обучение в социалното приобщаване“ с продължителност 5 дни, включващ 20 млади мигранти, идващи от Африка (Камерун, Гамбия, Гвинея, Мали, Нигерия, Сенегал), както и младежи от CEP чувствителна област в Палермо.

По време на обучението участниците първо се научиха как да се познават взаимно с енергизиращи и тийм билдинг дейности. След като екипният дух беше създаден, те придобиха различни умения и знания за спорта и социалното приобщаване чрез неформални дейности.

След като разговаряха за стереотипите, участниците разбраха повече за Mediterraneo Antirazzista, местна добра практика, която използва спортни дейности за борба със социалното изключване.

На третия ден участниците имаха възможност да научат повече за потенциалните наранявания и по-общо как да осигурят безопасността в рамките на спортните дейности. По-специално, те научиха за необходимостта от загрявка и как да се проведе тя с малко материали. Те можеха да приложат това ново знание на практика на следващия ден, организирайки футболен турнир на спортен комплекс близо до Палермо.

Не на последно място, участниците получиха задачата да планират спортни дейности с деца. Те трябваше да организират програма, включваща спорт / игра от тяхната страна, с определен брой деца и материали. Тази последна активност беше необходима за осъществяването на последващите дейности. В действителност през следващите няколко месеца участниците ще провеждат спортни и образователни дейности с младежи на публично пространство, което ще бъде реновирано.

МЕСТЕН ОБУЧЕНИТЕЛЕН КУРС В САРАЕВО

Местният обученителен курс в Сараево се основаваше на опита и знанията, придобити по време на Международния обучителен курс в Палермо. Големият брой заинтересовани студенти и други свързани институции улесни лекторите в Местния обученителен курс да представят предвидения материал и да проведат обучението. Някои от участниците ни помогнаха да изразяваме творчеството си при представянето на материалите и „игрите“, но също така допринесоха да обучим другите как да се държат към хората, които са социално изключени.

Обучението се проведе за период от пет дни. На първия ден представихме нашата програма и обсъдихме основните цели на обучението. След това лекторите въведоха концепцията за приобщаване: например д-р Дино Муйкич говори по теми като „Включване срещу изключване“, „Възможностите и отношенията в рамките на ЕС и между ЕС и Босна и Херцеговина“, докато д-р Изет Радо говори за спорта като инструмент за изграждане на уважение и разбиране между хората с различен социален произход.

Лекциите, които последваха, бяха също много полезни, защото бяха представени от хора, работещи в системата на социално включване и с различни целеви групи. Всички лекции, които бяха представени, се основаваха на личен опит, който за другите преподаватели и участници донесе и чувството за състрадание и положителна енергия.

Между всяка сесия практическите дейности се провеждаха под формата на „игри“. Освен това, всъщност, забелязахме, че нашите участници се радват на игрите; тя ги събра и им даде пълно разбиране за социалното приобщаване, защото игрите бяха създадени, за да предизвикат работа в екип, доверие и разбиране.

Вярваме, че ние представихме концепцията и значението на приобщаването и че успяхме да предадем опита и знанието на другите участници. Най-важното е, че се надяваме, че сме събудили техния доброволчески дух и че сме го насочим към възможности за социално приобщаване чрез спорта.

Project Coordinator

Project Partners

                                                                                          

Our mailing address is:
info@matchinclusion.eu
Our website: www.matchinclusion.eu

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi¬ble for any use which may be made of the information contained therein.