Спортувай безплатно цяло лято с нас

Спортувай безплатно цяло лято с нас

Както и през миналата година, Фуутура отново подсигурява възможност за жителите и гостите на столицата да оползотворят свободното си време през лятото, като практикуват 3 вида спорт напълно безплатно

Заниманията ще се водят от квалифицирани спортни инструктори, ще са отворени за хора от всяка възраст и ще се провеждат в Студентски град – на комплекс Бароко спорт и в Клуб 88 тенис на маса (зад Фантастико). Дейностите се осъществяват по проект на Сдружение Фуутура „Сто лица на Спорта“, финансиран от Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на «София – Европейска столица на спорта през 2018 г.

      

КАЛЕНДАР:

МАЙ:

ТЕНИС НА МАСА: 20.05.2018 – 09:45 Клуб 88
ТЕНИС: 20.05.2018 – 14:00 Бароко спорт

ЮНИ:

ТЕНИС НА МАСА: 10.06.2018 и 24.06.2018 – 09:45 Клуб 88
ФУТБОЛ: 17.06.2018 – 17:30 Бароко спорт

ТЕНИС: 10.06.2018 и 24.06.2018 – 14:00 Бароко спорт

ЮЛИ:

ТЕНИС НА МАСА: 08.07.2018 и 22.07.2018 – 09:45 Клуб 88
ФУТБОЛ: 01.07.2018 и 15.07.2018 – 17:30 Бароко спорт
ТЕНИС: 08.07.2018 и 22.07.2018 – 14:00 Бароко спорт

АВГУСТ:

ТЕНИС НА МАСА: 12.08.2018 – 09:45 Клуб 88
ФУТБОЛ: 12.08.2018 – 17:30 Бароко спорт
ТЕНИС: 12.08.2018 – 14:00 Бароко спорт

СЕПТЕМВРИ:

ФУТБОЛ: 02.09.2018 и 23.09.2018 – 17:30 Бароко спорт

Чрез „Сто лица на спорта“ Сдружение Фуутура ще реализира различни дейности с идеята да покаже многобройните взаимовръзки на спорта с обществения живот, науката, здравеопазването, образованието, икономиката и др. Тези взаимовръзки са и възможности за достигане до различен тип младежи и граждани, а оттам и положителното повлияване чрез ценностите на спорта и активния начин на живот сред все по-широка маса от хора. Проектът е иновативен източник за информация и прилагане на директни спортно-здравословни практики и включва:
1. Отворен Календар от спортни дейности в гр. София – по тенис на маса, тенис на корт и футбол – насочен главно към младежите на София и реализиран в Студентски град.
2. Издаване на Наръчник по социален спорт и разпространение сред 50 училища и университети, спортни клубове, младежки организации и др. в гр. София. Наръчникът ще бъде публикуван и в сайта на Фуутура.
3. Организиране на младежки (18 – 29 години – студенти, активно спортуващи, работещи и NEET младежи) Семинар с основни теми: „Приобщаващ спорт“, „Спортът в международните отношения“, „Спортът в политиките на ЕС“, „Спортът и икономиката“, „Здравословни хранене и начин на живот“ и с представяне на добри (спортно-социални) практики, Наръчника, възможности за по-активен и здравословен начин на живот и други.