Фуутура осъществи редица масови спортни дейности на открито

Фуутура осъществи редица масови спортни дейности на открито

Сдружение Фуутура работи за популяризиране на активния начин на живот и спорт на открито. В тази връзка организирахме десетки масови спортни дейности в гр. София и други градове, с които да промотираме спорта като социално средство, а и като възможност за мотивиране към здравословен начин на живот и за по-висока двигателна култура на децата.

Проведхоме открити спортни занимания и финални турнири с награди по 5 различни вида спорт – футбол, тенис, тенис на маса, фризби и дуатлон. Проведохме също така и заключителен фестивал на спорта и спортните ценности – на 02.06.2018 г., отбелязвайки деня на детето по един чудесен начин. Важна част от дейностите беше също и реновирането на две обществени пространства – които бяха оптимизирани за по-добри спортни дейности на открито.

Ето част от основните Дейности по MATCH, които се извършиха на местно и европейско ниво с прякото участие на Фуутура:
• Международен курс на обучение „Inclusive Sport“ – Палермо (Италия)
• Местен курс на обучение „Коучинг Спорт в социалното включване“
• Местни спортни и образователни дейности
• Jobshadowing – Палермо (Италия)
• Местен анти-расистки спортен фестивал
• Заключителна конференция – Атина (Гърция)

Спортът е нагледен пример като средство за прилагане на социално приобщаване и е приложим за всички групи социално изключени младежи, както и бежанците и търсещите убежище, мигрантите и хората, живеещи в периферията, с предизвикателства на икономическо и социално ниво. Всички те са изправени пред набор от пречки и житейски предизвикателства, които трябва да бъдат взети под внимание и насочени към инструменти като спорта, за да се даде възможност за тяхното разрешаване.

MATCH социално приобщаване и равни възможности, двугодишен проект, съфинансиран от програма „Еразъм +“, съвместни партньорства в областта на спорта, има за цел да насърчи засиленото участие на търсещите убежище, бежанците и местните млади хора в спортни дейности и да създаде конструктивен диалог между различните социални групи.

Стратегията, идентифицирана от проекта, е да се засили сътрудничеството между операторите в социалния и спортния сектор, за да се използват взаимно придобитите умения в областта на образованието и спорта.

Фуутура осъществява редица дейности за промотирането на Спорта като средство за социално включване  и за приобщаване на онеправдани социални групи чрез спортно-здравословни активности, като инициативата MATCH, съфинансирана по програма Еразъм + на Европейския съюз, е отличен пример за въздействието на местно ниво между различните социални групи и постигането на положителните резултати по отношение на диалога, взаимното разбирателство и интегрирането. Основната цел е да се засили социалното приобщаване и равните възможности за бежанците и младите хора в неравностойно положение чрез насърчаване и увеличаване на участието в спортни дейности.

Очаквайте следващите дейности по MATCH!

www.matchinclusion.eu

www.facebook.com/MatchEuProject

info@matchinclusion.eu